Me'aric Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Me'aric Suresi
Mearic Suresi.png
Anlamı Yükselme Dereceleri
Başka İsmi "Seele", "Vaki"
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 77 veya 79
Sure Numarası 70
Cüz 29
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 44
Kelime Sayısı 217
Harf Sayısı 972

Me'aric suresi (Arapça: سورة المعارج) adını üçüncü ayette geçen "Me'aric" kelimesinden almıştır. Bu sure, Allah-u Teâlâ’dan kendisi için azap isteyen bir kimsenin kıssası ile başlamaktadır. Ardından da kısaca müminlerin vasıf ve hallerine değinip, kâfirlerin durumlarını beyan ettikten sonra o günün kâfirlere vaat edilen hesap ve ceza gününün olduğu hatırlatılarak son bulmaktadır.

İsimleri

Me'aric suresi adını, üçüncü ayette geçen "Me'aric" kelimesinden almış ve bu ayette Allah-u Teâlâ zi'l Me’aric (Yüce makamlar) sahibi olarak anılmıştır. Sonraki ayette ise Melekler ve Ruh’un (Cebrail), miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde Allah’a doğru göğe yükseldiği belirtilmiştir. Bu sureye Seele kelimesiyle başladığı için “Seele” suresi de denmiştir; Seele sailun bi'azabi’v-vaki'. Ayrıca Me'aric suresi bazen “Vaki” suresi olarak da anılmıştır.

Özellikleri

Me'aric suresi 44 ayet, Şam karilerinin görüşüne göre ise 43 ayettir; ancak ilk görüş meşhurdur. Bu sure 217 kelime ve 972 harften ibarettir. Mekke'de nazil olan sure, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 70. iniş tertibine göre ise Kur’an’ın 77. veya 79. suresidir. Ayrıca Mearic suresinin 40. Ayetinde doğuların ve batıların Rabbine yemin edilmiştir.

Konuları

Mearic suresi Allah-u Teâlâ’dan kendisi için azap isteyen bir kimsenin kıssası ile başlamaktadır.[1] Ardından da kısaca müminlerin vasıf ve hallerine değinip, kâfirlerin durumlarını beyan ettikten sonra o günün kâfirlere vaat edilen hesap ve ceza gününün olduğu hatırlatılarak son bulmaktadır. [2]


Önceki Sure
Hakka Suresi
Me'aric Suresi Sonraki Sure
Nuh Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Bu konuda müfessirlerin görüşleri hakkında bilgi edinmek için: Kur'an, Bahaddin Hürremşahi'nin tercüme, açıklama ve kavramlar kitabına müracaat edebilirsiniz
  2. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1257 - 1258.
  3. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.