Kaf Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Kaf Suresi
Kaf Suresi.png
Anlamı Arap alfabesinde bir harf
Başka İsimleri “Baskat” (Yüksek ağaçlar anlamına gelen 'basıka' kelimesinin çoğulu)
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 34
Sure Numarası 50
Cüz 26
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 45
Kelime Sayısı 373
Harf Sayısı 1507

Kaf suresi (Arapça: سورة القاف), "Kaf" harfiyle başladığı için bu ismi almıştır. 45 ayetten oluşan sure, Mürselât suresinden sonra ve Beled'den önce Mekke'de nazil olmuştur. Allah'ın gökleri ve yeri altı günde yarattığı, yorulduğu için de yedinci gün dinlendiği şeklindeki Yahudi inancını reddeden 38. ayetin Medine'de indiğine dair bir rivayet vardır. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 50, iniş sırasına göre ise 34. suredir.

Kaf Suresi

Sure, "Kaf" harfiyle (Kaf, vel kur'ani’l mecid; Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun) başladığı için bu ismi almıştır. Surede yüksek ağaçlardan bahsedildiği (10. Ayet) için sureye yüksek ağaçlar anlamına gelen basıka kelimesinin çoğulu olan “Baskat” suresi de denmiştir. Bu kelime burada olmak üzere yalnızca bir kere Kur’an’da geçmiştir.

Mukatta harflerle başlayan (kaf) yirmi sekizinci suredir. Ayrıca yeminle başlayan surelerin altıncısıdır. Tüm karilere göre ayet sayısı 45’tir. Kelime sayısı 373, harf sayısı 1507’dir. Mushaf’taki sırasına göre ellinci, nüzul sırasına göre ise otuz dördüncü suredir. Sure, Mekke’de nazil olmuştur. Hacim olarak mufassalat surelerden ve tıval sureleri kategorisinde bulunmaktadır. Kur’an’ın yarım hizbi kadardır.

Konuları

Surede mead konusu ve kâfirlerin insanların öldükten sonra çürümelerine rağmen yeniden dirilişlerinden duydukları şaşkınlık ele alınmaktadır. Ayrıca kâfirlerin nübüvvet konusundan duydukları şaşkınlık ve göklerin dayanaksız ayakta durması, insanların gözleri önünde ölü toprakları nasıl diriltildiği, tevhit ve ilahi kudret nişanelerinden bahsedilmektedir. Ayrıca surede Hz. Resulü Kibriya Efendimiz’e (s.a.a) birkaç tane sosyal ve ahlaki emirler verilmektedir.[1]


Önceki Sure
Hucurat Suresi
Kaf Suresi Sonraki Sure
Zariyat Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1252.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.