İhlas Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
İhlas Suresi
İhlas Suresi.png
Anlamı İhlas, Samimiyet
Başka İsmi "Tevdid", "Samed", "Necat"
Sınıfı Mekke
Nüzul Sırası 22
Sure Numarası 112
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 4
Kelime Sayısı 15
Harf Sayısı 47

İhlas suresi (Arapça: سورة الإخلاص), Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden biridir ve Müslümanlar genellikle namazda Fatiha Suresinden sonra bu sureyi okumaktadırlar; zira İhlas suresi tevhid içerikli muhkem inançlarla temiz kalpli insanlara ihlas aşılamaktadır. Bu sure Kureyş’in Peygamber Efendimizden (s.a.a) Allah-u Teâlâ’yı tanıtmasını istemelerinin üzerine kısaca Allah-u Teâlâ’yı tanıtmak üzere nazil oldu.

İhlas veya Tevhid Suresi

İhlas suresi, Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden biridir ve Müslümanlar genellikle namazda Fatiha Suresinden sonra bu sureyi okumaktadırlar; zira İhlas suresi tevhid içerikli muhkem inançlarla temiz kalpli insanlara ihlas aşılamaktadır. Ayrıca “dört Kul” (Kafirun, İhlas, Nas ve Felak) surelerinden biri olan İhlas suresi “Kul” kelimesiyle başlayan Makulat surelerinden birisidir.[1]

Kur’an-ı Kerim müfessirleri (Taberi, Meybudi, Zemahşeri ve Ebu’l Futuh gibi) İbn Abbas’ın dilinden şöyle nakletmişlerdir: Kureyş kabilesinden bazıları Peygamber Efendimizden (s.a.a) inandığı Allah’ı kendilerine tanıtmasını istediler, bu sure kısa ve öz olarak Allah-u Teâlâ’yı tanıtmak üzere nazil oldu. [2]

İsimleri

İhlas suresi ismi çok (Kesiru’l-İsm) olan surelerden biridir ve bu sure için yaklaşık 14 isim zikredilmiştir. Onlardan en önemlileri şunlardan ibarettir:

 1. İhlas; tevhid içerikli muhkem inançlarla temiz kalpli insanlara ihlas aşılamasından dolayı bu adı almıştır.
 2. Tevhid; bu surenin en önemli isimlerinden biri ve asıl konusudur; zira bu sure tevhid konusunun teşrii ve beyanı için nazil olmuştur.
 3. Samed; İhlas suresinin ikinci ayetinde geçmekte ve birçok mana taşımaktadır, örneğin; herkesin ihtiyaç duyduğu ve ondan daha yüce bir üstün varlık yoktur.
 4. Necat; zira bu suredeki muhkem inançlar insanı cehennem ateşinden kurtarır.
 5. Marifet; Bu sure Allah'ı ve sıfatlarını tanımak için nazil olmasından dolayı bu adla anılmıştır.
 6. Esas; zira bu sure İslam’ın esası ve temeli olan tevhid ve Allah’ın sıfatlarından söz etmektedir.
 7. Tecrid; mücerred ve yalnız kılan manasına gelmektedir. Bu sure Allah-u Teâlâ’yı terkip, noksanlık ve maddi etkenlerden tecrid ve münezzeh kılmaktadır.
 8. Tefrid; Allah’ı bir ve vahit bilmek.
 9. Beraat; Allah’ı tanımada insanın zihnini bütün evham, inhiraf ve yanlışlardan temizleyip arındırmaktadır.
 10. Muşakşaka; Kafirun, Nas ve Felak surelerinin de ismidir ve hassas durumlarda insanın ağzından çıkan kelam manasına gelmektedir.[3]

Tefsirler

İhlas suresinin tefsiri, Kur’an-ı Kerim’in tamamının tefsir edildiği kitaplarda bulunmakla birlikte müstakil tefsirleri de bulunmaktadır; örneğin: İhlas Suresinin tefsiri (el yazmalı): Muhammed Es’ad Sıddıki Devani (Molla Celal Devani).[4]


Önceki Sure
Tebbet Suresi
İhlas Suresi Sonraki Sure
Felak Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1270 - 1271.
 2. Kur’an-ı Kerim, tercüme, açıklama ve sözcükler, Bahauddin Hurremşahi, s. 604, dipnot 1.
 3. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1270 - 1271.
 4. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1745221
 5. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Kur’an-ı Kerim, tercüme, açıklama ve sözcükler, Bahauddin Hurremşahi, Tahran: Cami, Nilufer, h.ş. 1376.