Beled Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Beled Suresi
Beled Suresi.png
Anlamı Şehir (Mekke)
Başka İsmi -
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 35
Sure Numarası 90
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 20
Kelime Sayısı 82
Harf Sayısı 343

Beled suresi (Arapça: سورة البلد), beled’e (Mekke) yemin edilerek başladığı için bu adı almıştır. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup Evsat sureleri grubundandır. Ayrıca yeminle başlayan surelerin on yedincisidir.

Beled Suresi

Beled suresi, beled’e (Mekke) yemin edilerek başlamakta ve bundan dolayı da bu adla anılmaktadır.

“La uksimu bi haze’l-beled” (tercüme: Andolsun bu şehre.)

Ayetlerinin sayısı noktasında görüş ayrılığı bulunmayan bu sure, 20 ayet, 82 kelime ve 343 harften ibarettir. Mekke’de nazil olan bu sure Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 90. iniş tertibine göre ise Kur’an’ın 35. suresidir.

Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Evsat sureleri grubundandır. Ayrıca yeminle başlayan surelerin on yedincisidir aynı zamanda sure üç konuya yemin ederek başlamaktadır.

Konuları

Beled suresi, Mekke’nin azamet ve kutsiyetini gösterme doğrultusunda Mekke şehrine yemin ederek başlamıştır. Daha sonra insanın yaratılışına ve insanın yaşantısının her zaman zorluk ve meşakkatle beraber olduğuna işaret etmektedir.

Ayrıca köle azat etmek, açlara yemek vermek ve fakirlere yardım etmek gibi yapılması çok zor olan ama insanın çok değerli amellerini beyan etmektedir. Daha sonra iyi amel sahiplerini “Ashab-ı Meymene” (Ashab-ı Yemin, cennet ehli), münkir ve kötü amelleri olanları ise “Ashab-ı Meş'eme” (Ashab-ı Şimal, cehennem ehli) unvanıyla zikretmektedir. [1]


Önceki Sure
Fecr Suresi
Beled Suresi Sonraki Sure
Şems Suresi

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1264.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.