Casiye Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Casiye Suresi
Casiye Suresi.png
Anlamı Kıyamette diz üstü çökmek
Başka İsimleri Şeriat
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 65
Sure Numarası 45
Cüz 25
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 37
Kelime Sayısı 489
Harf Sayısı 2085

Casiye suresi (Arapça: سورة الجاثیة) adını, 28. ayette geçen "Câsiye" kelimesinden almıştır. "Câsiye" kelimesi diz çökmek veya çömelmek anlamlarına gelmektedir. Diz çökmek, kıyametin dehşetinden güç ve kuvvetini kaybetmeyi ya da o gün çaresizlik yüzünden Allah'a mutlak boyun eğmeyi ifade etmektedir.

Bu sureye Şeriat suresi de denilmiştir. Casiye suresi 37 ayettir. Mekke'de, Duhan Suresinden sonra inmiştir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 45, iniş sırasına göre ise 65. suredir.

Casiye Suresi

Bu sureye Casiye (diz çökmek) demişlerdir, zira surenin 28. Ayetinde her ümmetin kıyamet günü diz çökerek amel defterlerini alacaklarına işaret edilmiştir. Bu kelime Kur’an-ı Kerim’de yalnızca bu sure olmak üzere bir kere geçmiştir.

Mukatta harflerle (ha-mim) başlayan yirmi altıncı suredir. Havamim surelerinin ise altıncısıdır. Sureye Şeriat suresi de denmiştir. Bu kelime, Kur’an’da yalnızca bu surenin 18. Ayetinde bir kere geçmiştir.

Küfe karilerine göre 37, başka karilere göre ise 36 veya 39 ayettir ancak birinci görüş sahih ve meşhurdur. Mushaf sırasına göre kırk beşinci, iniş sırasına göre ise altmış beşinci suredir. Sure Mekki surelerdendir. Sure 489 kelime ve 2085 harften oluşmaktadır. Hacim ve boyut olarak mesani surelerden ve bir hizipten daha küçüktür.[1]

Konuları

Sure Kur’an’ın Allah tarafından inişine işaret ederek başlamakta göklerde, yeryüzünde, insanın yaratılışında, yaratıklarda, gece ve gündüzün değişmesinde müminler ve yakin ehli için ibretler olduğuna değinmiştir. Allah’ın ayetlerini görmezlikten gelen, alaya alan günahkâr ve yalancılar kınanmakta, elemli ve rezil edici bir azaba çarptırılacakları beyan edilmektedir. Ayrıca nefsin heva ve hevesine uyanların durumu açıklanmaktadır.[2]


Önceki Sure
Duhan Suresi
Casiye Suresi Sonraki Sure
Ahkaf Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1250.
  2. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1250.
  3. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.