Öncelik: b, kalite: c
linksiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Tahrim Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Tahrim Suresi
Tahrim Suresi.png
Anlamı Haram Kılmak
Başka İsmi “Lime Tuharrimu”, “Mutaharrim” (haram olmayan şeyi kendine haram kılmak)
Sınıfı Medeni
Nüzul Sırası 107
Sure Numarası 66
Cüz 28
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 12
Kelime Sayısı 254
Harf Sayısı 1105

Tahrim Suresi (Arapça: سورة التحريم) adını, Allah Resulünden (s.a.a) “eşlerinin hoşnutluğunu elde etmek için neden Allah’ın helal kıldığı şeyleri kendine haram ediyorsun?” diye sorulan birinci ayetteki Tahrim (haram kılmak) kelimesinden almıştır. Lafız ve hacim bakımından küçük surelerden olup Kur’an’ın Mufassal surelerindendir ve “Ya eyyuhe’n-Nebi” (Ey peygamber!) ile başlayan ve Muhatabat diye bilinen surelerin sekizincisidir.

İsimleri

Tahrim suresi adını, Allah Resulünden (s.a.a) “eşlerinin hoşnutluğunu elde etmek için neden Allah’ın helal kıldığı şeyleri kendine haram ediyorsun?” diye sorulan birinci ayetteki Tahrim (haram kılmak) kelimesinden almıştır. Tahrim mastarından türeyen Tuharrimu kelimesi, bu surenin ilk ayetinde gelmiş ve bu surenin asıl içeriği olan tahrim hükmünü; yani Allah’ın helal kıldığı şeylerin haram kılınması konusunu beyan etmiştir.

Bu sureye ilk ayette geçmesinden dolayı “Lime Tuharrimu” süreside denmiştir. Bunun yanında “Mutaharrim” suresi de denilmiştir; zira mutahharim; insanın aslında haram olmayan bir şeyi bazı durumlardan dolayı kendine haram etmesine denir. Bu sure, Allah Resulünü bu amelden men etmiş ve Allah’ın helal kıldığı nimetlerden istifa etmesi için teşvik etmiştir.

Özellikleri

Ayetlerinin sayısı noktasında müfessirler arasında hiçbir görüş ayrılığı bulunmayan bu sure, 12 ayet, 254 kelime ve 1105 harften ibarettir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 66. iniş tertibine göre ise Kur’an’ın 107. suresi olan Tahrim suresi Medeni’dir. Lafız ve hacim bakımından küçük ve Kur’an’ın Mufassal surelerinden olan bu sure yaklaşık yarım hizbdir ve 28. Cüzün son bölümünde yer almaktadır. “Ya eyyuhe’n-Nebi” (Ey peygamber!) ile başlayan ve Muhatabat diye bilinen surelerin sekizincisidir.

Konuları

Günahkârları tövbeye –Nasuh ve halisane tövbeye teşvik etme, iman nurunun kıyametteki eseri, kafir ve münafıklarla cihat etme ve onlara karşı katı davranma, saliha olmayan kadınlara örnek olarak Hz. Nuh (a.s) ve Hz. Lut'un (a.s) eşlerinin hikayesi ve saliha kadınlara örnek olarak da Firavunun eşi Hz. Asiye (s.a) ve Hz. Meryem’in (s.a) yüce makamına değinmesi bu surenin temel konularından bazılarıdır.[1]

İniş sebebi: Allah Resulü (s.a.a) ve Eşlerinden Razılık Almak

Tahrim Suresinin ilk ayetlerinin niçin ve neden indiği noktasında tefsirciler birçok farklı görüşlere sahiptir. Bazıları sabah namazından sonra Allah Resulünün (s.a.a) eşlerine uğradığını nakletmişlerdir. Hafsa, Allah Resulü’ne (s.a.a) bal şerbeti ikram ettiği için daha fazla bir süre onun yanında kalıyordu. Aişe, Allah Resulü’nün (s.a.a) Hafsa’nın yanında daha fazla kalmasından rahatsız oldu ve Allah Resulü’nün (s.a.a) diğer eşleriyle birlikte Peygamber Efendimizi (s.a.a) gördüklerinde ağzın ne kadar da pis kokuyor diye söylemeye karar verdiler. Kendisinin kötü kokmasını istemeyen Allah Resulü (s.a.a) bir daha o bal şerbetinden içmemek üzere yemin etti. [3] Bir diğer rivayeteyse, Allah Resulü’ne (s.a.a) Zeynep bint Cahş’ın bal şerbeti verdiği nakledilmektedir. [4] Bir başka rivayette de Ümmü Seleme olduğu söyleniyor. [5]

Bir başka rivayete göreyse, Aişe’nin sırası olduğu ve Hafsa’nın da babasının evine gittiği bir günde Allah Resulü (s.a.a) hizmetçisiyle Hafsa’nın evinde halvet etti. Hizmetçinin çıktığını gören Aişe’nin gayretine dokundu. Hafsa’da eve geldikten sonra Allah Resulü’ne (s.a.a) kiminle birlikte olduğunu anladığını ve kendisine kötülük yaptığını söyledi. Allah Resulü (s.a.a) Hafsa’yı razı edeceğine dair yemin etti. Bu olaydan sonra Allah Resulü (s.a.a) o cariyeyi kendine haram etti ve Hafsa’ya da bu sırrı saklamasını tavsiye etti. Hafsa, bu sırrı Aişe’ye söyledi. Hafsa’nın bu davranışı karşısında Tahrim Suresinin ilk ayet-i kerimeleri nazil oldu. [6] Allame Tabatabai el-Mizan Tefsirinde, Tahrim Suresinin ilk ayetlerinin iniş sebebi hakkında farklı bir görüş öne sürerek, Tahrim Suresi ilk ayetlerinin surenin diğer ayetleriyle bağdaşmadığını beyan etmiştir. [7] Bazı rivayetlere göre Aişe ve Hafsa, Peygamber Efendimize (s.a.a) neden Maria’nın evinde ikamet etmesine itiraz etmeleri üzerine, Allah Resulü (s.a.a) bir daha onun evine yaklaşmayacağına dair yemin etti. Bu ayet-i kerimeler de bu olaydan hemen sonra nazil oldu. [8]

Meşhur Ayetler

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارً‌ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ‌ةُ

Ey inananlar, koruyun kendinizi ve ailenizi o ateşten ki yakacağı şeyler, insanlardır ve kibrit taşlarıyla da harâreti ve alevi çoğalıp durur… (Tahrim / 6)

Allame Meclisi, bu ayet-i kerimenin açıklamasında şöyle yazmaktadır: İnsan kendisini ve ailesini ateşten korumalıdır, öyle ki Allah’a itaat etmede, günahtan kaçınmada, şehvetine uymama noktasında sabırlı olmalı ve ailesini Allah’a itaat etmeye davet etmeli, farzları onlara öğretmeli, onları kötülüklerden sakındırmalı ve hayırlı işlere teşvik etmelidir. [9]

Fazilet ve Özellikleri

Allah Resulünden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim, Tahrim Suresini okursa, bir daha günah işlemeyecek şekilde tövbe etmeye muvaffak olur. [10] İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmektedir: Her kim Talak ve Tahrim Surelerini farz namazlarında okursa Allah Teâlâ onu kıyamet günü korkudan, hüzünden ve kederden âmânda kılar ve ateşe atılmaktan muaf eder ve onu bu iki sureyi devamlı olarak okuduğundan dolayı cennete götürür zira bu iki sure Peygamber Efendimize (s.a.a) aittir. [11] Tahrim Suresinin özellikleri hakkında eğer sureyi onun için yazacak olsalar, can vermekte olan kişinin çok kolay bir şekilde canını teslim edeceği ve ölülerin azabını hafifleteceği nakledilmiştir. [12] Yine aynı şekilde ıstırabı uzaklaştırır ve borçlu kimsenin bu sureyi sürekli olarak okuması halinde inşallah faydalı olur. [13]


Önceki Sure
Talak Suresi
Tahrim Suresi Sonraki Sure
Mülk Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1257.
 2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 3. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1372, c 10, s 5.
 4. Suyuti, Ed-Dürrül-Mensur Fit-Tevili Bil-Mesur, h.k 1404, c 6, s 239.
 5. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1372, c 10, s 5.
 6. Suyuti, Ed-Dürrül-Mensur Fit-Tevili Bil-Mesur, h.k 1404, c 6, s 239 ve 240.
 7. Tabatabai, el-Mizan, c 19, s 338-340, m 1974.
 8. Kummi, Tefsir-i Kummi, h.ş 1363, c 2, s 375.
 9. Meclisi, Biharu’l-Envar, h.k 1403, c 71, s 86.
 10. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1372, c 10, s 468.
 11. Saduk, Sevabu’l-Amal, h.k 1406, s 118.
 12. Nuri, Müstedreku’l-Vesail, h.k 1408, c 2, s 241.
 13. Behrani, el-Burhan, h.k 1416, c 5, s 417.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Behrani, Seyyid Haşim, el-Burhan fi Tefsiri’l-Kuran, Tahkik Tahkik: Kısmu'd-Dirasati'l-İslamiye Müessesetu'l-Bi'se, Kum, Tahran, Bonyad-i Bi'set, Birinci baskı, h.k 1416.
 • Ramyar, Mahmut, Tarih-i Kuran, Tahran, İntişarat-i İlmi ve Ferhengi, h.ş 1362.
 • Dairatu’l-Maarif-i Kuran-ı Kerim, Tehiyye ve Tedvin: Pejuheşgah-i Ulum ve Ferhengi İslami, Merkez-i Ferheng ve Maarif-i Kuran, Kum, Müessese-i Bustan-i Kitap, h.ş 1382.
 • Suyuti, Abdurrahman bin Ebubekir, Ed Dürrül Mensur fit Tefsir bil Mesur, Kum, Kitaphane-i Umumiyi Ayetullah Maraş-i Necef-i, h.k 1404.
 • Saduk, Muhammed bin Ali, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, Kum, Daru’ş-Şerif er-Razi, İkinci baskı, h.k 1406.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l-Kuran, Müessesetu’l-Âlemi li’l-Matbuat, İkinci baskı, m 1974.
 • Tabersi, Fadıl bin Hasan, Mecmau’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kuran, Fadlullah Yezdi Tabatabai’nin katkılarıyla, Tahran, İntişarat-i Nasır Hüsrev, Üçüncü baskı, h.ş 1372.
 • Ferhengname-i Ulum-i Kuran, Kum, Defter-i Tebligat-i İslami Havza-i İlmiye-i Kum.
 • Kummi, Ali bin İbrahim, Tefsir-i Kummi, Tayyib Musavi Cezayiri’nin katkılarıyla, Kum, Daru’l-Kutub, Üçüncü baskı, h.ş 1363.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, Bir grup araştırmacı, Beyrut, Daru İhyai't-Türasi'l-Arabî, İkinci baskı, h.k 1403.
 • Marifet, Muhammed Hadi, Amuzeş-i Ulum-i Kuran, Merkez-i Çap ve Neşr-i Sazman-i Tebligat-i İslami, Birinci baskı, h.ş 1371.
 • Nuri, Mirza Hüseyin, Müstedreku’l-Vesail, Müessese-i Alu’l-Beyt li-İhyait-Turas, h.k 1408.