Fussilet Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Fussilet Suresi
Fussilet Suresi.png
Anlamı Bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak
Başka İsimleri Secde, Hâ-Mîm ve Mesâbih
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 61
Sure Numarası 41
Cüz 24, 25
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 54
Kelime Sayısı 796
Harf Sayısı 3364

Fussilet suresi (Arapça: سورة الفصلت) üçüncü ayette geçen "Fussilet" kelimesinden dolayı bu ismi almıştır. Fussilet kelimesi, bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak, detaylandırmak gibi anlamlara gelen "fassale" fiilinin meçhulüdür. Söz konusu ayette Fussilet suresinin anlamı, "düşünen ve bilen bir topluluk için, ayetleri okunsun ve anlaşılsın diye Arapça olarak ayrıntılı bir şekilde açıklanan" demektir.

Bu sureye ayrıca Secde, Hâ-Mîm ve Mesâbih gibi isimler de verilmiştir. 54 ayetten oluşan sure, Mekke'de, Mü'min suresinden sonra inmiştir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 41, iniş sırasına göre ise 61. suredir.

İsimleri

Sure 3. ayette geçen "Fussilet" kelimesinden dolayı bu ismi almıştır. Fussilet kelimesi, bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak, detaylandırmak gibi anlamlara gelen "fassale" fiilinin meçhulüdür.

Bu sureye secde suresi de demişlerdir, zira bu sure secde edilmesi farz olan dört Azaim suresinden biridir (32. Ayet). Surenin bir diğer adı da Mesabih’dir, zira bu kelime 12. Ayette geçmiştir.

Özellikleri

Küfe karilerine göre ayet sayısı 54, Hicaz karilerine göre 53, Şam ve Basra karilerine göre 52 ve bazı karilere göre ise 56’dır, ancak birinci görüş meşhurdur. Sure 796 kelime ve 3.364 harften oluşmaktadır.

Mushaf’taki sıralamaya göre kırk birinci, iniş sırasına göre ise altmış birinci suredir. Sure, Mekki surelerdendir. Hacim olarak mesani surelerden ve bir hizipten biraz fazladır. Mukatta harflerle başlayan (ha-mim) yirmi ikinci suredir. Ayrıca Havamim surelerinin de ikincisidir.

Konuları

Bu surenin en önemli konuları şunlardan ibarettir: Kur’an’ın nüzulü, özellik ve hususiyetlerine işaret, yeryüzü ve göklerin yaratılışı, mead ve kıyamet sahneleri, cehennemliklerin tüm aza ve organlarının kendileri aleyhine tanıklık etmesi, Allah yolunda sabır ve sonucu, ayrıca Ad ve Semud kavimlerine de değinilmiştir.[1]Önceki Sure
Mü'min Suresi
Fussilet Suresi Sonraki Sure
Şura Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1249.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.