Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Fussilet Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Fussilet Suresi
Fussilet Suresi.png
Anlamı Bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak
Başka İsimleri Secde, Hâ-Mîm ve Mesâbih
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 61
Sure Numarası 41
Cüz 24, 25
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 54
Kelime Sayısı 796
Harf Sayısı 3364

Fussilet suresi (Arapça: سورة فصلت) üçüncü ayette geçen "Fussilet" kelimesinden dolayı bu ismi almıştır. Fussilet kelimesi, bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak, detaylandırmak gibi anlamlara gelen "fassale" fiilinin edilgenidir. Söz konusu ayette Fussilet suresinin anlamı, "düşünen ve bilen bir topluluk için, ayetleri okunsun ve anlaşılsın diye Arapça olarak ayrıntılı bir şekilde açıklanan" demektir.

Bu sureye ayrıca Secde, Hâ-Mîm ve Mesâbih gibi isimler de verilmiştir. 54 ayetten oluşan sure, Mekke'de, Mü'min suresinden sonra inmiştir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 41, iniş sırasına göre ise 61. suredir.

Tanıtım

Sure 3. ayette geçen "Fussilet" kelimesinden dolayı bu ismi almıştır. Fussilet kelimesi, bir şeyi açıklamak, iki şeyi birbirinden ayırmak, detaylandırmak gibi anlamlara gelen "fassale" fiilinin edilgenidir.

Bu sureye secde suresi de demişlerdir, zira bu sure secde edilmesi farz olan dört Azaim suresinden biridir (32. Ayet). Surenin bir diğer adı da Mesabih’dir, zira bu kelime 12. Ayette geçmiştir.[1]

Küfe karilerine göre ayet sayısı 54, Hicaz karilerine göre 53, Şam ve Basra karilerine göre 52 ve bazı karilere göre ise 56’dır, ancak birinci görüş meşhurdur. Sure 796 kelime ve 3.364 harften oluşmaktadır.

Mushaf’taki sıralamaya göre kırk birinci, [2]iniş sırasına göre ise altmış birinci suredir. Sure, Mekki surelerdendir. Hacim olarak mesani surelerden ve bir hizipten biraz fazladır. Mukatta harflerle başlayan (ha-mim) yirmi ikinci suredir.[3] Ayrıca Havamim surelerinin de ikincisidir. Fussilet suresi 37. Ayet-i kerimesi, farz Tilavet secdesine sahiptir. Yani bu ayeti okuyan ve işiten şahsın secde etmesi farzdır.Beni Haşimi, [4] Tilavet secdesi farz olan surelerin farz namazlarda okunması caiz değildir. [5]

İçeriği

Bu surenin en önemli konuları şunlardan ibarettir: Kur’an’ın nüzulü, özellik ve hususiyetlerine işaret, yeryüzü ve göklerin yaratılışı, mead ve kıyamet sahneleri, cehennemliklerin tüm aza ve organlarının kendileri aleyhine tanıklık etmesi, Allah yolunda sabır ve sonucu, ayrıca Ad ve Semud kavimlerine de değinilmiştir.[6]


Meşhur Ayetler

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ

De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahy olunuyor. (Fussilet Suresi / 6)

Kehf suresinin son kısmında tekrar olunan Fussilet suresi altınci ayet-i kerimesinin ilk başlangıcı Allah Resulü’nün (s.a.a) melek olmadığını, Allahlık iddiasında bulunmadığını ve üstün ırka sahip bir insan olmadığıonı söylemektedir.

Aksine Peygamber Efendimizde (s.a.a) yaratılış açısından aynı diğer insanlar gibi cism, ruh, gazap, akıl, vicdan ve diğer ruhi ve cismi ihtiyaçları olan bir insandır.

Ancak Allah Resulü’nün (s.a.a) diğer insanlardan farkı şudur: Peygamber Efendimiz (s.a.a) kabiliyetleri ve çekmiş olduğu zahmetlerden ötürü Allah’ın ona vahy etmesine layık olabilmiş ve Allah Teala onu kendi risaleti için emim ve güvenilir bulmuştur.

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Ve eşit değildir iyilikle kötülük. Kötülüğü, en güzel bir muâmeleyle karşıla, gider, bir de bakarsın ki aranızda düşmanlık olan kişi, sanki senin en yakın bir dostun. (Fussilet Suresi / 34)

Yukarida ki ayet-i kerimede içtimai ve ahlaki konular alanında çok önemli tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu sebebten dolayı bu ayet-i kerime ahlak konularında tefsircilerin ve ahlak üstatlarının dikkatini çekmiştir.

İyilik ve kötülük çok geniş bir kavram olsa da bu ayet-i kerimede maksat tebliğ yöntemleridir. Bu ayet-i kerime Allah Resulü’ne (s.a.a) şu şekilde tavsiyede bulunuyor: Kötülüklere iyilikle karşılık ver başarılı olmak için intikamcı olma. [8]

Kur’an Tahrif Edilmedi

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ

Kur'ân, kendisine tebliğ edildikten sonra kâfir olanlar ve hem de şüphe yok ki bu Kur'ân, eşsiz ve üstün bir kitaptır ki; (Fussilet Suresi / 41)

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Ne önceden onun hükümlerini iptâl eden bir kitap gelmiştir, ne de ondan sonra gelir ve bâtıl, ona zarar veremez; hüküm ve hikmet sâhibinden, hamde lâyık mâbut tarafından indirilmiştir. (Fussilet Suresi / 42)

Kur’an’ın tahrif edilmediği veya tahrif edilmezliği İslam mezheplerinin ve Müslümanların genelinin inandığı bir konudur. Bu inanca göre Kur’an-ı Kerim ilk olarak Allah Resulü’ne (s.a.a) nasıl nazil olmuşsa bugün bzim elimizde olan Kur’an-ı Kerim’de aynı o Kur’an’dır yani ne ona eklenilmiş ne de azaltılmıştır.

Mütekellimler ve müfessirler Kur’an-ı Kerim’in tahrif olmadığını reddeden bazı ayet ve rivayetleri kanıt olarak sunmaktalar. İşte bu cümleden Fussilet suresi 41 ve 42. Ayet-i kerimeleri müfessirler tarafından Kur’an-ın tahrif olmadığına Kur’an tarafından delil olarak sunulmuştur. [9]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Ve kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisine ve Rabbin, kullarına zulmetmez kesin olarak. (Fussilet Suresi / 46)

Bu ayet-i kerime bir insanın yapmış olduğu bir amelle ilintili olarak genel bir kurala değiniyor zira Kur’an-ı Kerin defalarca bu konu üzerinde tekitle durmuştur. Ayet-i kerime acı ve tatlı olayların kökünü kendi amellerinizde arayınız hatta Allah’a ve başkalarına dahi nispet vermeyniz diye hatırlatmada bulunmaktadır.

Tilavet Secdesi Ayeti

Fussilet sursi 37. Ayet-i kerimesi farz Tilavet Secdesine sahiptir.

Tavsiye Edilen Özel Kıraatler

Fussilet suresini müstahap namazlarda özelliklede Cuma gecesi (Perşembe günü akşam) gece namazının beşinci rekâtında okumak. [10] Yine aynı şekilde Cuma gecesi (Perşembe günü akşam) okumak. [11] Yine aynı şekilde Kâbe’nin içinde kılınan iki rekâtlık namazın ilk rekâtını iki sütun arasında yer alan kırmızı mermer üzerinde kılarken okumak tavsiye edilmiştir. [12]

Fazilet ve Özellikleri

Fuusilet suresini okumanın fazileti hakkında Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim Fussilet suresini okursa Fussilet suresini oluşturan tüm harflarin sayısının onkat fazlasınca ona iyilik verilir. [13]

İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Fussilet suresini okumak okuyan şahsın için kıyamet gününde nurlu, sevinçli ve mutlu olmasına neden olacaktır. Dünyada ise öyle bir yaşantı sürecektir ki tüm herkes onu övecek ve ona gıbta edecektir. [14]

El-Burhan tefsirinde Fussilet suresini okumanın bazı özelliklere sahip olduğu zikredilmiştir: Kalp ve göz hastalıklarının iyileşmesine ve karın ağrısının giderilmesine neden olmaktadır. [15]

Tarihi Rivayetler ve Öyküler

Ad ve Semud kavimlerinin azaba duçar olması, peygamberlerin daveti, kavimleri tarafından peygamberlerin inkâr edilmesi, Ad’ın kendini üstün görmesi, kasırganın Ad kavmini yok etmesi, Semud’un hidayete davet edilmesi, yıldırım azabının nazil olması. 13-17. Eyet-i kerimeler.

Fussilet Suresi Arapça ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Mü'min Suresi
Fussilet Suresi Sonraki Sure
Şura Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c 2, 1249.
 2. Marifet, Amuzeş-i Ulum-i Kur’an, h.ş 1371, c 2, s 166.
 3. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c 2, 1249.
 4. Tevzihu’l-Mesail-i Meraci, c 1, 615 ve 617.
 5. Necefi, Cevahiru’l-Kelam, h.k 1421, c 9, s 343.
 6. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1249.
 7. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 8. Mekarim Şirazi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, h.ş 1382, c 4, s 304.
 9. Tusi, et-Tibyan, c 9, 131 ve 132; Fahri Razi, c 9, s 568; Meraği, c 24, s 138.
 10. Şeyh Hür’rü Amuli, Vesailu’ş-Şia, h.k 1414, c 6, s 141.
 11. Şeyh Hür’rü Amuli, Vesailu’ş-Şia, h.k 1414, c 6, s 146.
 12. Allame Hilli, Tezkiretu’l-Fukaha, h.k 1414, c 4, s 117.
 13. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1377, c 9, s 5.
 14. İbn Babıveyh, Sevabu’l-Amal, h.ş 1383, s 113.
 15. Behrani, Tefsir-i el-Burhan, h.k 1416, c 4, s 775.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Behrani, Seyyid Haşim, el-Burhan, Tahran, Bonyad-i Bi’set, h.k 1416.
 • Beni Haşimi Humeyni, Seyyid Muhammed Hasan, Tevzihu’l-Mesail-i Meraci, Defter-i Neşr-i İslami, Üçüncü baskı, h.ş 1378.
 • Hür’rü Amuli, Muhammed bin Hasan, Vesailu’ş-Şia, Kum, Alu’l-Bayt, h.k 1414.
 • Hilli, Hasan bin Yusuf, Tezkiretu’l-Fukaha, Kum, Alu’l-Bayt, h.k 1414.
 • Şeyh Tusi, Muhammed bin Hasan, et-Tibyan fi Tefsiri’l-Kur’an, Mektebetu’l-Alami’l-İslami, h.k 1409.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l-Kur’an, Tercüme: Seyyid Muhammed Bakır Musavi Hemdani, Kum, Defter-i İntişarat-i İslamiyi Camia-i Müderrisin-i Havza-i İlmiye-i Kum, c 5, h.ş 1374.
 • Tabersi, Fadıl bin Hasan, Mecmau’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, Tercüme: Bistuni, Meşhet, Astan-i Kuds-i Razavi, h.ş 1390.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, Kum, Defter-i İntişarat-i İslami, h.k 1403.
 • Mekarim Şirazi, Nasır ve Ahmet Ali Babayi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l-Kutubi’l-İslamiye, h.ş 1382.
 • Necefi, Muhammed Hasan, Cevahiru’l-Kelam fi Savbihi’l-Cedid, Kum, Müessese Dairetu’l-Fıkh-i İslami, c 9, h.k 1421.