Kasas Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Kasas Suresi
Kasas Suresi.png
Anlamı Kıssalar
Başka İsmi "Musa ve Firavun"
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 49
Sure Numarası 28
Cüz 20
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 88
Kelime Sayısı 1443
Harf Sayısı 5933

Kasas suresi (Arapça: سورة القصص) adını, 25. ayette geçen "kasas" kelimesinden almıştır. "Kasas", "kıssalar, olaylar, hikâyeler" anlamına gelmektedir. Doğumundan peygamberliğine kadar Hz. Musa'nın (a.s) kıssası açık ve geniş bir şekilde anlatıldığı için bu sureye "Kasas Suresi" adı verilmiştir. Kasas suresi 88 ayettir. Mekke'de, Neml suresinden sonra inmiştir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 28, iniş sırasına göre ise 49. suredir.

Kasas Suresi, Allah'ın birliği, peygamberlik ve öldükten sonra dirilme gibi inanç konularına önem veren surelerdendir. Bu sure izlediği yol ve varacağı hedef bakımından Neml ve Şuarâ sûreleri ile aynıdır. Aynı zamanda, iniş sebepleri bakımından da birbirlerine uygundurlar. Bu sure, kendinden önce gelen iki surede kısaca anlatılan konuları açıklar veya tamamlar.

Kasas Suresi

Kıssa ve olaylara yer verdiği veya bazı peygamberlerin kıssalarına değindiği için bu adı almıştır. Hz. Musa’nın (a.s) kıssası bu surede ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. (3. Ayetten 46. Ayete kadar)

Surenin bir diğer adı “Musa ve Firavun’dur”. Mukatta harfler ile (ta-sin-mim) başlayan on dördüncü suredir ve Mekke’de nazil olmuştur. Mushaf’taki resmi sıralamasına göre yirmi sekizinci, iniş sırasına göre ise kırk dokuzuncu suredir. Sure 88 ayettir, ancak bazı karilere göre 87 ayettir. Birinci görüş doğru ve meşhurdur. Kelime sayısı 1443, harf sayısı ise 5933’tür. Hacim olarak Kur’an’ın orta boyutlu surelerinden ve yarım cüzden biraz çoktur.[1]

Özellikleri

Hz. Musa ve Firavun’un kıssası surenin başında, Karun’un kıssası ise surenin sonunda yer almıştır. Kıssaların içinde Müslümanlara tüm gücün Allah’ın elinde olduğu ve onlara yardım ettiği belirtilmekte, Firavun ve Karun’un zahiri malının ise Allah’ın kudreti karşısında bir şey olmadığı hatırlatılmaktadır. Sure'de Hz. Musa ve Hz. Şuayb’ın kıssası, Hz. Musa’nın, Hz. Şuayb’ın kızıyla evlilik olayı, Hz. Musa’nın kardeşi Hz. Harun’un fesahat ve belagati, Hz. Resulullah’ın (s.a.a) müjdelenmesi, fetih ve zaferle vatana dönüş, güzel amellerin karşılığının birkaç kat olduğu, ancak kötü amellerin karşılığının yine kendisi kadar olduğu gibi konulara yer verilmiştir.[2]Önceki Sure
Neml Suresi
Kasas Suresi Sonraki Sure
Ankebut Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1244–1245.
  2. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1244–1245.
  3. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

* Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.