Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Enam Suresi

WikiShia sitesinden
(En'am Suresi sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
En'am Suresi
Enam Suresi.png
Anlamı Koyun, keçi, deve, sığır ve mandaya verilen genel ad
Başka İsmi Delil ve kanıt anlamına gelen Suretü'l-Huccet
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 55
Sure Numarası 6
Cüz 7, 8
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 165
Kelime Sayısı 3055
Harf Sayısı 12227

En’am suresi (Arapça: سورة الانعام) on beşinci ayetinde koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini ifade eden enam’dan bahsedildiği için bu adı almıştır. Bu sureye "delil, kanıt suresi" anlamında "Suretü'l-Huccet" de denilir. En'âm sûresi, 165 ayettir. Mushaf’taki resmi sıralaması itibarıyla 6. suredir. İniş sırasına göre ise 55. suredir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in tıval surelerindendir.

En’am Suresi

Surenin 15 ayeti koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini ifade eden enam’dan bahsettiğinden ötürü bu adı almıştır. En’am sözcüğü bu surede diğer surelerden daha çok zikredilmiştir. En’am sözcüğü bu surede altı defa zikredilmiştir.[1]

Bu sure 165 ayet ve 3.055 kelimeden oluşmaktadır. Mushaf sıralamasına göre altıncı sure, nüzul sırasına göre ise elli beşinci suredir. Sure, Mekki’dir. Hacim ve miktar açısından tıval surelerdendir ve Kur’an’ın en büyük surelerinden biridir. Kur’an-ı Kerim’in bir cüzünden çoktur.

Nüzul Sırası ve Mekânı

Enam suresi, Mekki surelerden olup nüzul sırasına göre; Kuran’ı Kerim’in altmış dokuzuncu suresidir. Ehlibeyt’ten (a.s) nakledilen rivayetlere esasınca bu surenin tüm ayetleri bir yerde Allah Resulü’ne (s.a.a) nazil olmuştur.[2] Enam suresi, tertip sırasına göre Kuran’ı Kerim’in altıncı suresidir.[3]

Ayet ve Kelime Sayısı

Enam suresi 165 ayet ve 3055 kelimeye sahiptir. Hacim bakımından Kuran’ı Kerim’in yedi uzun suresinden biridir ve Kuran’ı Kerim’im bir cüz’ünden fazlasını kapsamaktadır.[4]

Konuları

Surenin en önemli fıkhi hükümleri: murdar hayvan ve şeri ölçülere riayet edilmeden kesilen hayvanların etinin haram olduğu, kanın içilmesinin haramlığı, ıztırar hükümleri ve ayrıca Allah’a şirk koşmanın yasaklığı, vahiy, nübüvvet, risalet konuları, Mead, haşır ve neşir, Hz. İbrahim’in hikayesi, valideyne ihsan, (fakirlikten korkarak) çocukların öldürülmesi, insan öldürülmesi, yetim malının yenilmesinin yasaklığı, doğru yoldan gidenleri takip etmek, adalete uymak, ahde vefa göstermek, ölçü ve tartıda insaf ve Allah’ın insanoğluna bağışlamış olduğu nimetlerin sayılması.[5]

Enam Suresi'nin İçeriği[6]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İslam peygamberinin risaleti hakkında kâfirlerin şüphelerine cevap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mukaddime: Ayet 1-7
Allah’ın dinini kabullenmede kâfirlerin inatçılığı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birinci Şüphe: Ayet 8-36
Neden bizler peygambere nazil olan meleği göremiyoruz
 
İkinci Şüphe: Ayet 37-90
Neden Allah peygamberin hakkaniyetini ispatlayacak hiçbir nişane nazil etmiyor
 
Üçüncü Şüphe: Ayet 91-108
Allah hiçbir kitap nazil etmiyor
 
Dördüncü Şüphe: Ayet 109-123
Eğer peygamber bizim istediğimiz mucizeyi getirirse ona iman getireceğiz
 
Beşinci Şüphe: Ayet 124-135
Neden Kur’an ayetleri bize nazil olmuyor
 
Altıncı Şüphe: Ayet 136-147
Müşrikler arasında rayiç olan bidatler aynen Allah’ın dinidir
 
Yedinci Şüphe: Ayet 148-160
Bizim müşrik olmamızı ve yiyecekleri haram kılmamızı Allah istemiştir
 
Netice: Ayet 161-165
İslam peygamberinin Tevhidi ayininin hakkaniyeti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birinci Cevap: Ayet 8
Eğer tüm insanlar melekleri görecek olsa kıyamet kopar
 
Birinci Cevap: Ayet 37-46
Allah her türlü nişaneyi getirecek güce sahiptir
 
Ayet 91-92
Allah Tevrat ve Kur’an’ı nazil etmiştir
 
Birinci Cevap: Ayet 109-113
Peygamber her mucizeyi getirecek olsa dahi yine de müşrikler iman getirmeyecek
 
Birinci Cevap: Ayet 124
Risalet makamı liyakat ister
 
Ayet 136-139
Yiyileceklerin haram kılınmasında müşriklerin bidatlerine örnekler
 
Birinci Cevap: Ayet 148-149
Allah zorla hiç kimseyi hidayet etmez veya saptırmaz
 
Birinci Konu: Ayet 161
İslam peygamberinin ayini Hz. İbrahim’in ayininin aynısıdır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İkinci Cevap: Ayet 8
Eğer tüm insanlar melekleri görecek olsaydı kıyamet kopardı
 
İkinci Cevap: Ayet 47-49
Peygamberin hakkaniyet nişanesi inkâr edenlerin azabıdır
 
İkinci Cevap: Ayet 93
Bu iddia yalan ve Allah’a iftiradır
 
İkinci Cevap: 114-115
Kur’an’ın varlığı yeterlidir başka bir mucizeye ihtiyaç yok
 
İkinci Cevap؛ Ayet 125-127
İmansız fertler pis bir ruha sahiptir
 
Birinci Cevap: Ayet 140-144
Allah bu yiyeceklerin haram kılınmasına hükmetmemiştir
 
İkinci Cevap: Ayet 150
Eğer Allah’ın bir şeyi haram ettiğini söylüyorsanız ispatlayın
 
İkinci Konu: Ayet 162-163
İslam peygamberinin ayininde hiçbir şekilde şirke yol yoktur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üçüncü Cevap؛ Ayet 10
Siz peygamberle alay etmek istiyorsunuz
 
Üçüncü Cevap: Ayet 50
Mucize göstermek peygamberin ihtiyarında değil
 
Üçüncü Cevap: Ayet 94-108
Varlık âlemini idare eden insanların hidayeti için kitap gönderiyor
 
Üçüncü Cevap : Ayet 116-117
Yolunu kaybetmişlerin isteklerine teveccüh edilmemeli
 
Üçüncü Cevap: Ayet 128-130
Siz şeytanın takipçilerisiniz
 
İkinci Cevap: Ayet 145-147
Haram yiyecekler Allah’ın dininde bellidir
 
Üçüncü Cevap: Ayet 151-152
Allah’ın dininde haramlar bellidir
 
Üçüncü Konu: Ayet 164-165
Peygamberin şirke yönelmesi için hiçbir delil yoktur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dördüncü Cevap؛ Ayet 12-13
Siz Mead’ı inkâr etmek istiyorsunuz
 
Dördüncü Cevap: Ayet51-56
Fakir müminleri dışlamak, peygamberin hakkaniyetinin nişanesi olamaz
 
 
 
 
 
Dördüncü Cevap: Ayet 118-123
Eğer ilahi mucizelere inancınız varsa dini hükümlere amel edin
 
Dördüncü Cevap: Ayet 131-134
Allah sizin amellerinizden haberdardır
 
 
 
 
 
Dördüncü Cevap: Ayet 153-155
Sadece İslam peygamberinin ayinine uyun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beşinci Cevap؛ Ayet 19-20
Siz Allah’ın fermanı karşısında başına buyruk olmak istiyorsunuz
 
Beşinci Cevap: Ayet 57
Kur’an en mükemmel nişane ve mucizedir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beşinci Cevap: Ayet 135
Zulmedenler hiçbir zaman saadete ulaşamazlar
 
 
 
 
 
Beşinci Cevap: Ayet 156-157
Kur’an’ın nazil olmasıyla sizin üzerinize olan hüccet tamamlandı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altıncı Cevap؛ Ayet 19-20
Allah peygamberin hakkaniyetine şahitlik ediyor
 
Altıncı Cevap: Ayet 58-59
Eğer sizin istemiş olduğunuz mucize getirilirse hepiniz helak olursunuz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altıncı Cevap: Ayet 158-160
Azap gelip çatmadan iman getirin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonuç؛ Ayet 21-36
Kâfirlerin sözleri inat üzeredir, mantık üzere değil
 
Yedinci Cevap: Ayet 60-90
Tevhit nişaneleri peygamberin hakkaniyetine delildir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meşhur Ayetler

Bu ayet-i kerime, iyi amellere karşılık 10 sevap, kötü amellere karşılıksa 1 ceza verileceğinden bahsetmektedir. مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ Kim bir iyilikle Tanrı tapısına gelirse ona, yaptığının on misli mükâfat verilecektir ve kim bir kötülükle gelirse ancak ona karşılık ve onun misli bir cezâ ile cezâlandırılacaktır ve onlara zulmedemeyecektir. (Enam Suresi / 160) İyi amel (Hasane) ve kötü amelin (Seyyie) mısdakları hakkında müfessirler arasında görüş ayrılıkları bulunmaktadır.

Enam Suresi’nin Nesih hattıyla yazılmış 164. Ayet-i kerimesi

Bazı müfessirler iyi amel ve kötü amelden maksadın, Tevhit ve Şirk olduğunu söylemişlerdir; ama Tefsir-i Numune’de şu şekilde yazılmıştır: Bu iki kelimeden maksat; her iyi amel ve her kötü ameldir. Bu kelimelerin anlamını kısıtlama noktasında elimizde herhangi bir delil veya kanıt bulunmamaktadır. [7] Şia ve Ehlisünnetten birçok hadis-i şerif, bu ayet-i kerime hakkında nakledilmiştir. [8] Bazı rivayetlere göre «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها» Kim, bir iyilikle gelirse yaptığı iyilikten de hayırlı bir mükâfat var ona (Neml Suresi / 89) bu ayeti kerime nazil olduğunda, Peygamber Efendimiz (s.a.a) Allah Teâlâ’dan daha fazla sevap vermesini istedi. Allah Teâlâ, Peygamber Efendimiz’e cevap olarak bu ayet-i kerimeyi nazil etti: «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً» Kimdir o ki Allah'a güzel bir sûrette borç versin de Allah onu, o kimseye fazlasıyla ve kat - kat ödemesin? Allah daraltır da, ferahlatır da. Hepiniz de sonunda ona dönüp ulaşacaksınız. (Bakara Suresi / 245) ayet-i kerimede geçen (كَثِيرَةً) kelimesinden maksat; sayısız anlamına gelmektedir.[9] وَلَا تَزِرُ‌ وَازِرَ‌ةٌ وِزْرَ‌ أُخْرَ‌ىٰ Ve sorumluluk taşıyan hiç kimseye başkasının sorumluluğu yüklenmez. (Enam Suresi / 164)

Müfessirler bu ayet-i kerimenin tefsirinde şu şekilde yorumda bulunmuşlardır: Bu ayet-i kerime, Allah Teâlâ’nın kötü kullarını adalet üzere cezalandıracağını ortaya koymakta ve hiç kimsenin bir diğerinin yerine cezalandırılmayacağını açıkça beyan etmektedir. Kuran’ı Kerim, sarahaten böyle bir hükmün diğer dinlerde de mevcut olduğunu beyan etmiştir. [10] Nahl suresi 25. Ayet-i kerimenin dediğine göre, yolunu sapıtmış günahkârların günahlarının bir bölümü, bu günahkârları yoldan çıkaran sapkınların omuzlarına yüklenmiştir. Görünüşe göre, bu iki ayet arasında uyuşmazlık var; ama müfessirlerin görüşüne göre, bu iki ayet arasında uyuşmazlık yok. Bu ayet-i kerime de bazı şahıslar, bazı şahısların günahlarına ortak olmuşlardır, bunun da nedeni bu sapkın şahısların günah işleyen şahısların günah işlemelerine sebep olmalarından kaynaklanmaktadır, dolayısıyla bu sapkın şahıslar netice itibariyle, günahkârların günahlarına ortak olmuşlardır. [11]

Ayetül Ahkam

Ayet Sayısı Ayet Bab Konu
118-119 فکلوا مما ذکر اسم الله علیه
121 ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه
141 آتوا حقه یوم حصاده
141 انشا جنات معروشات والنخل والزرع مختلفا اکله والزیتون...
145 .الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر
‍152 وبعهد الله اوفوا

Hikayeler ve Rivayetler

Hz. İbrahim (a.s) ve Azer’in konuşmaları; ayet / 74 Hz. İbrahim’in (a.s) yıldızlara, güneşe ve aya tapanlar karşısında mantıklı bir şekilde akıl yürütmesi; ayet / 76-81

Enam Suresi Hatim Celseleri

İran'da evlerde Enam suresi hatim meclisleri düzenlenmektedir. Hatim günlerine katılanlar, istek ve hacetlerinin kabul olması ümidiyle Enam suresini okumaktadırlar. Bazen, Enam suresinin ayetleri arasında bazı zikirler ve dualar da okunur. [12] Bu meclisler, Enam suresi hatmi sofrası adı altında süslü yemek ve sofralarla donatılır. Bazı din büyükleri, bu tür meclislerin düzenlenmesini yani sadece sağlam kaynak ve dayanağı olmayan rivayetlere dayanan zikirlerin söylenilmesini ve sadece surenin lafızlarına teveccüh edilmesini ve surenin içeriğine dikkat edilmemesini ve övünmek, gurur duymak ve böbürlenme kastıyla ahım şahım sofralar hazırlanmasını eleştirmişlerdir. [13] Enam suresi hatim meclisi, İran’da halk arasında oldukça yaygın olarak düzenlenen meclislerdendir. [14]

Fazilet ve Özellikleri

Rivayetlerde nakledildiğine göre, Enam suresi çok yüce bir makama sahiptir. Tefsir-i Nuru’s-Sakaleyn, İmam Rıza’dan (a.s) naklettiği bir rivayet esasınca Enam suresinin tesbih ve tehlil ‘‘La havle velâ kuvvete illâ billâh’’ (“Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.” ) söyleyen 70 bin melek eşliğinde bir yerde nazil olduğunu yazmıştır. Enam suresini okuyan her kes için o melekler kıyamet gününe dek tesbih söylerler. [15] Bu hadis-i şerifin bir benzeri de Allah Resulü’nden (s.a.a) nakledilmiştir. [16] Aynı şekilde Sevabu’l-Amal kitabında İmam Sadık (a.s) dan şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Enam suresi, 70 bin meleğin eşliğinde bir yerde Allah Resulü’ne (s.a.a) nazil olmuştur. Öyleyse, Enam suresinin değerini ve azametini biliniz zira Enam suresinde 70 yerde İsm-i Azam zikredilmiştir ve eğer insanlar bu surede ne olduğunu bilseydiler asla onu okumayı terk etmezlerdi. [17]Önceki Sure
Maide Suresi
Enam Suresi Sonraki Sure
A'raf Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1237.
 2. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1374, c 5, s 143.
 3. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1237.
 4. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1237.
 5. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1237.
 6. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 7. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1374, c 6, s 55.
 8. Tabatabai, el-Mizan, h.k 1417, c 7, s393.
 9. Ayaşi, Kitâbü't-Tefsîr, h.k 1380, c 1, s 131.
 10. Kıraati, Tefsir-i Nur, h.ş 1383, c 3, s 396.
 11. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1374, c 6, s 65; Kıraati, Tefsir-i Nur, h.ş 1383, c 3, s 398.
 12. Enam suresi hatmi, Ayetullah Mekarim Şirazi’nin internet sitesi, ziyaret tarihi h.ş 1396.http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=10009
 13. Bu tür Enam suresi hatim celselerinin hiçbir dayanağı yoktur. qudsonline.ir haber ajansı, yayın tarihi h.ş 1390, ziyaret tarihi h.ş 1396.http://qudsonline.ir/4149/
 14. Dindar kadın meclislerinin zararları, dana.ir web sitesi, yayın tarihi h.ş 1394, ziyaret tarihi 1396.http://www.dana.ir/news/364133.html
 15. Arusi Huveyzi, Nuru’s-Sakaleyn, h.k 1415, c 1, s 696.
 16. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1372, c 4, s 421.
 17. Şeyh Saduk, Sevabu’l-Amal, h.k 1406, s 105.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l-Kur’ani’l Kerim, k. 1418/ m. 1376.
 • Bu tür Enam suresi hatim celselerinin hiçbir dayanağı yoktur. qudsonline.ir haber ajansı, yayın tarihi h.ş 1390, ziyaret tarihi h.ş 1396.http://qudsonline.ir/4149/
 • Enam suresi hatmi, Ayetullah Mekarim Şirazi’nin internet sitesi, ziyaret tarihi h.ş 1396.http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=10009
 • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Saduk, İbn Babıveyh, Muhammed bin Ali, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, Kum, Daru’ş-Şerif Razi, h.k 1406.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l-Kuran, Kum, İntişarat-i İslami, h.k 1417.
 • Tabersi, Fadl bin Hasan, Memau’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kuran, Tahran, Nasır Husro, h.ş 1372.
 • Arusi Huveyzi, Abd Ali bin Cuma, Tefsir-i Nuru’s-Sakaleyn, Tahkik Seyyid Haşim Resul Mehallati, Kum, İntişarat-i İsmailiyan, 4. Baskı, h.k 1415.
 • Kıraati, Muhsin, Tefsir-i Nur, Tahran, Merkez-i Ferhengi-i Dershay-i ez Kuran, 11. Baskı, h.ş 1383.
 • Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l-Kutubi’l-İslamiye, 1. Baskı, h.ş 1374.
 • Dindar kadın meclislerinin zararları, dana.ir web sitesi, yayın tarihi h.ş 1394, ziyaret tarihi 1396.http://www.dana.ir/news/364133.html/