Haşr Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Haşr Suresi
Haşr Suresi.png
Anlamı Çıkaran
Başka İsmi Beni Nadir
Sınıfı Medeni
Nüzul Sırası 101
Sure Numarası 59
Cüz 28
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 24
Kelime Sayısı 448
Harf Sayısı 971
Haşr Suresi’nin Son 3 Ayetinin Fazileti

Haşr suresi (Arapça: سورة الحشر‎; Al-Hashr) Allah’ı tesbih (سَبَّحَ لله‌) ifadesiyle başlayan ve “Müsebbihât” diye bilinen yedi sureden biridir. Bu surenin son üç ayeti Allah’ın Cemal ve Celal sıfatlarına, Esmaü’l Hüsna ve (Allah’ın) büyüklüğüne işaret etmektedir.

Beni Nadir (Nadir oğulları) Yahudilerinin yenilmesi ve sürgün edilişi olayı, bu surenin ana konularındandır. Savaşmadan Müslümanların eline geçen mal ve ganimetlerin taksiminin hükmü, münafıkların alameti ve Müslümanlara karşı münafıkça ve haince amellerinin ifşası ve melameti ve Muhacirlerin yaptıkları fedakârlıkların övülmesi ve temcidi bu surenin diğer konularındandır.

İsimlendirilmesi, Ayetlerin Sayısı ve Nüzul Sebebi

Haşr suresi adını, 2. ayetteki "haşr" kelimesinden almıştır, bu ayette İslam düşmanı ve anlaşmaları bozan Beni Nadir (Nadir oğulları) Yahudilerinin sürgün edilişinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla bu surenin diğer ismi de Beni Nadir suresidir.[1]

Bu sure 24 ayet, 448 kelime ve 971 harften ibarettir. Medeni olan bu sure Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 59. iniş tarihine göre ise 101. suredir. Haşr suresi lafız ve hacim bakımından kısa surelerden, yani “Mufassal” surelerdendir, ancak Mufassal sureler içinde de “Tival” surelerden sayılmakla birlikte yaklaşık yarım hizb’dir.[2]

Ek Bilgiler

Haşr suresi, Allah’ı tesbih (سَبَّحَ لله‌) ifadesiyle başlayan “Müsebbihât” diye bilinen yedi sureden biridir. Bu surenin özelliklerinden biri son üç ayetinin Allah’ın Cemal ve Celal sıfatlarının ve Esmaü’l Hüsna ve Uzması’nın Camisi (kapsaması) olmasıdır. Beni Nadir (Nadir oğulları) Yahudilerinin yenilmesi ve sürgün edilişi olayı bu surenin ana konularındandır.

Savaşmadan Müslümanların eline geçen mal ve ganimetlerinin taksiminin hükmü, münafıkların alameti ve Müslümanlara karşı münafıkça ve haince amellerinin ifşası ve melameti ve Muhacirlerin yaptıkları fedakârlıkların övülmesi ve temcidi bu surenin diğer konularındandır. Haşr suresinin başlangıcı ve sonu arasında özel bir bağ bulunmaktadır; yani bu sure Allah’ı zikir ve takdis ile başlamakta ve bu tesbih ve takdisle de son bulmaktadır.


Önceki Sure
Mücadele Suresi
Haşr Suresi Sonraki Sure
Mümtehine Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1254 - 1255.
  2. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1254 - 1255.
  3. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l Kur’anu’l Kerim, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.