Beyyine Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Beyyine Suresi
Beyyine Suresi.png
Anlamı Apaçık delil
Başka İsmi "Beriyye", "Lem Yekûn", "Ehli Kitap", "Kıyamet"
Sınıfı Medeni
Nüzul Sırası 100
Sure Numarası 98
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 8
Kelime Sayısı 94
Harf Sayısı 404

Beyyine suresi (Arapça: سورة البينة), Kur’an-ı Kerim’in Medine’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 98, iniş tertibine göre ise 100. suredir.

İsimleri

Beyyine suresi, birinci ayetinden dördüncü ayetine kadarki bölümünde beyyine’den (delil, hüccet, şahit, apaçık delil (belge), aydınlatıcı ve apaçık bir delil) bahsettiği için bu isimle anılmıştır. Bu surenin diğer ismi ise yaratılan ve mahlûklar manasına gelen, ama daha çok insan için kullanılan “Beriyye”dir ve bu manasıyla 6 ve 7. ayette geçmektedir.

Ayrıca bu sure “Lem Yekûn” kelimesiyle başladığından dolayı “Lem Yekûn” suresi, ehli kitabın kıssasından bahsettiği için de “Ehli Kitap” suresi olarak da zikredilmiştir. Kıyametteki durumu konu edinmesinden dolayı “Kıyamet” suresi olarakta adlandırılmıştır.

Özellikleri

Beyyine suresinin ayet sayısı 8’dir, Basra karilerine göre ise 9’dur; ancak birinci görüş daha meşhurdur. Sure 94 kelime ve 404 harften ibarettir. Kur’an-ı Kerim’in Medine’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 98. iniş tertibine göre ise Kur’an’ın 100. suresidir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Evsat surelerinin sonuncusudur; yani Kur’an-ı Kerim’in kısa surelerindendir. Ayrıca 30. cüzün dördüncü hizbinin başında yer almaktadır.

Konuları

Beyyine suresi Namaz ve Zekâtın vacip olduğunu belirten iki fıkhi hükmü içermektedir. Bu sure İslam, vahiy ve Allah Resulünün (s.a.a) risaletinin hakkaniyetini kabul etmede inat eden ve geç inanan ehli kitap kafirlerinden söz etmektedir. Daha sonra ehli kitaptan olan kafir ve müşrikleri yaratıkların en kötüsü ve cehennem ateşine müstahak bilmekte, Mümin ve Salihleri ise yaratıklarının en iyisi olarak tanıttıktan sonra onlara altlarından ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları Adn cennetlerini müjdelemektedir.[1]


Önceki Sure
Kadr Suresi
Beyyine Suresi Sonraki Sure
Zilzal Suresi

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1262.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, c.1, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.