Alak Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Alak Suresi
Alak Suresi.png
Anlamı Pıhtılaşmış Kan
Başka İsmi "İkra", "İkra bismi rabbik"
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 1
Sure Numarası 96
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 19
Kelime Sayısı 72
Harf Sayısı 288

Alak suresi (Arapça: سورة العلق), Allah Teâlâ’nın insanı “alak”tan (pıhtılaşmış bir kandan) yarattığından söz ettiği için bu adı almıştır. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Evsat sureleri grubundandır; yani Kur’an’ın kısa surelerindendir. Azaim surelerinin (secde edilmesi farz olan sureler) sonuncusudur ve son ayetinde (19. Ayet) secde etmek vaciptir.

İsimleri

Alak suresi, Allah-u Teâlâ’nın insanı “alak”tan (pıhtılaşmış bir kandan) yarattığından söz ettiği için bu adı almıştır. Bu sure “İkra” kelimesiyle başlamasından dolayı İkra suresi olarak da anılmıştır. Bazen de ilk ayetteki “İkra bismi rabbik” bu surenin ismi olarak zikredilmiştir.

Özellikleri

Alak suresinin ayet sayısı Irak karilerine göre 19, Şam karilerine göre 18 ve Hicaz karilerine göre ise 20 ayettir; ancak ilk görüş daha meşhurdur. Sure 72 kelime ve 288 harften ibarettir.

Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 96. iniş tertibine göre ise Kur’an’ın ilk suresidir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Evsat sureleri grubundandır. Sure 30. cüzün üçüncü hizbinin son kısımlarında yer almaktadır. Azaim surelerinin (secde edilmesi farz olan sureler) sonuncusudur ve secde ayeti bulunan son ayetinde (19. Ayet) secde etmek vaciptir.

Konuları

Alak Suresi, Allah Resulünü (s.a.a) vahyi kıraat etmeye davet etmekle birlikte, Allah-u Teâlâ’nın insana hiçbir şey bilmezken öğrettiğini beyan etmekte ve insanın kendini maddi olarak müstağni görünce haddini aşıp azdığına işaret etmektedir. Bu sure Allah-u Teâlâ’ya ibadet etmekten ve onun yolundan uzaklaştıran inkârcı insanların özelliklerini belirtip, aslında onların sadece kendilerini yok ettiklerini söylemektedir.[1]


Önceki Sure
Tin Suresi
Alak Suresi Sonraki Sure
Kadr Suresi

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1266.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.