Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Hakka Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Hakka Suresi
Hakka Suresi.png
Anlamı Mutlaka gerçekleşecek olan (kıyamet)
Başka İsmi el-Hakka
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 78
Sure Numarası 69
Cüz 29
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 52
Kelime Sayısı 261
Harf Sayısı 1133

Hakka suresi (Arapça: سورة الحاقة), ilk üç ayetinde hakka (kıyamet gününün isimlerinden) kelimesinin üç defa zikredilmesinden dolayı bu adı almıştır. Bu sure lafız ve hacim bakımından Mufassal surelerden; yani kısa surelerden olup, Âd ve Semûd kavimlerinin yanısıra Firavunun kıssasına işaret etmektedir.

Hakka Suresi

Bu sureye, ilk üç ayetinde hakka (kıyamet gününün isimlerinden) kelimesinin üç defa zikredilmesinden dolayı Hakka suresi adı verilmiştir; (Elhakkah. Melhakkah. Ve ma edrake melhakkah.) Hak kökünden türeyen hakka kelimesi kesin olan hak ve hakikatler (gerçekleşeceği kesin olan şeyler) için kullanılmaktadır. Bu manadan (ve kesin gerçekleşeceğinden) dolayı kıyamet gününe hakka denmekte ve hakka kelimesi kıyamet gününün isimlerinden biri olarak sayılmaktadır.

52 ayet olan Hakka suresi, Basra ve Şam karilerine göre 51 ve diğer karilerin görüşüne göre ise 50 ayettir; ancak belirtilen ilk görüş (52 ayet) meşhurdur. Bu sure 261 kelime ve 1133 harften oluşmaktadır. Mekki olan bu sure Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 69. iniş tertibine göre ise Kur’an’ın 78. suresidir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden; yani kısa surelerden olan Hakka suresi, yaklaşık yarım hizbdir ve 29. cüzün ikinci hizbinin başında yer almaktadır. Yemin ayetleri (38 ve 39. ayetler) içeren surelerdendir.

Konuları

Hakka suresi, Âd ve Semûd kavimlerinin yanısıra Firavunun kıssasına (başlarına gelenlere) işaret etmekte ve kıyamet günü, cehennem ehli ve onların azap edilme durumlarını anlatarak, iki grubun halini beyan etmektedir. Yani; kitabı (amel defterleri) sağ tarafından verilen ve biz bu günü bekliyorduk diyen “Ashab-ı Yemin” ve kitabı kendisine sol tarafından verilen ve “Keşke kitabım bana verilmeseydi” diyen “Ashab-ı Şimal”. [1]

On İkinci Ayet İmam Ali (a.s) Hakkında Nazil Olmuştur

Rivayette nakledildiğine göre; Hakka Suresi 12. Ayet-i kerime nazil olduğunda لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ‘‘Bu, size bir öğüt ve ibret olsun ve belleyip unutmayan kulaklarda kalsın diye’’. Allah Resulü (s.a.a) İmam Ali’ye hitaben şöyle buyurdu: Ayet-i kerime geçen kulaklardan maksat; senin kulaklarındır. [3]

İmam Ali’den de (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: O unutmayan kulaklar, benim. [4] Bazı Ehlisünnet müfessirleri de ayet-i kerimenin İmam Ali (a.s) hakkında nazil olduğuna inanmaktadır. [5]


Önceki Sure
Kalem Suresi
Hakka Suresi Sonraki Sure
Me'aric Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1257 - 1258.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
  3. Kuleyni, el-Kâfi, h.k 1497, c 1, s 423.
  4. Behrani, el-Burhan, h.ş 1389, c 5, s 471, Meaniyu’l-Ahbar’dan naklen, c 1, s 60.
  5. Suyuti, Ed-Dürrül-Mensur Fit-Tefsir Bil-Mesur, h.k 1404, c 6, s 260; Sa'lebî, el-Keşf ve’l-Beyan, h.k 1422, c 10, s 28.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.