Amel Defteri

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Ölümden Kıyamete
İhtizar (Can çekişmek)
Ruhun Kabzedilmesi
Ölümden Kabre
Cenazeyi Teşyi Etmek
Cenaze Namazı • Meyyit Guslü
Hanut • Kefen • Defin
Telkin • Kabirde ilk gece
Kabirde ilk gece namazı
Münker ve Nekir • Kabir Suali
Kabir azabı
Berzah
Sur üflenmesi
Kıyamet • Ahiret
Kıyamet Aşamaları
Tetayür-u Kutub • Amel Defteri
Mizan • Şefaat
Sırat Köprüsü
A'raf (Kıyamette)
Çocuklar (Kıyamette)
Cennet • Cehennem
İlgili Konular
Mead
Azrail
Berzah vücudu
Tecessüm-ü A'mal
Reenkarnasyon
Hulud/Ebedi kalış
Kabir ziyareti

Amel defteri veya amel kitabı (Arapça: صحف الأعمال), insanın yaptığı amellerin kaydedildiği maddi olmayan bir tür kitap veya defterin adıdır. Allah Teâlâ, her insan için iki melek görevlendirmiş ve bu iki melek insanın yaptığı her şeyi kaydederek amel defterine yazmaktadır.

Ayet ve Hadislerde Amel Defteri

Gece vakti bu iki melek, görevlerini iki başka meleğe devrederler.[1]-[2]
Sağda duran melek, iyi amelleri yazar, solda duran melek ise, kötü amelleri yazar. Sağdaki melek, soldaki meleğin komutanıdır aynı zamanda. İnsan iyi bir amel yaptığında sağdaki melek anında onu yazar, ancak günah işlediğinde, sağdaki melek kulun pişmanlık duyarak tövbe edebileceğinden dolayı soldaki meleğe yedi saat beklemesini ve günahını yazmamasını emreder. [3]-[4]

Kur’an-ı Kerim, insanın amel defterini “zubur” ve “tair” olarak da adlandırmıştır.[5]-[6]

Amel Defterinin Kısımları

İnsanın amelleri üç defterde yazılmaktadır: birincisi: insanın amellerinin yazıldığı ve kendisine ait olan özel defter[7], ikincisi: ümmetin amellerinin yazıldığı özel defter ve üçüncüsü: tüm insanların amellerinin yazıldığı bir defter.[8]-[9]

Her insanın amel defteri insanın kendisiyle birliktedir ve kıyamet günü insanın küçük ve büyük tüm yaptıkları ortaya serilecektir. Bu şekilde insan için hiçbir bahaneye yer kalmayacaktır.[10]-[11]

Kıyamette iyi ve salih insanların amel defterleri kişinin sağından kendine verilecek, kötü ve günahkâr insanların amel defteri ise sol taraflarından kendilerine verilecektir. İşte bu iyilerle kötüleri ayırt etmenin açık bir yoludur.[12]

Amel Defteri Hakkındaki Hadisler

 • Hz. Resulullah (s.a.a) Kays bin Asim’e verdiği öğüdünde şöyle buyurmuştur: “Ey Kays! Senin diri olduğu halde onunla gömüldüğün ve sen ölü olduğun halde seninle gömülen bir arkadaşın vardır. Eğer kerim ve yüce olursa seni yüce kılar. Eğer aşağılık olursa seni teslim eder. Sonra o arkadaşın sadece seninle haşr olur ve sen de sadece onunla haşr olursun. Sadece ondan sorguya çekilirsin, o halde onu salih kıl. Zira eğer iyi ve salih olursa onunla ünsiyet edinirsin. Eğer kötü ve bozuk olursa ondan dehşete kapılırsın. O arkadaşın senin amelindir.”[13]
 • Hz. Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mümin kabrinden dışarı çıkınca ameli güzel bir şekilde karşısında tecessüm eder. Mümin ona şöyle der: Sen kimsin? Allah’a yemin olsun ki seni doğru bir şahıs olarak görüyorum.” O şöyle der: “Ben senin amelinim.” Daha sonra onun için bir nur ve cennete doğru kılavuz olur. Kafirler ise mezarlarından dışarı çıkınca amelleri kötü bir surette ve kötü bir müjde halinde tecessüm eder. Şöyle der: “Sen kimsin? Allah’a yemin olsun ki seni kötü bir şahıs olarak görüyorum.” O şöyle der: “Ben senin amelinim.” Sonra onu götürür ve ateşe atar.”[14]
 • İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Asla kendisinden gizlenemeyeceğiniz ve dizginleriniz ile tüm değişen durumlarınızı elinde tutan Allah’tan sakının. Bir şey gizleseniz bilir, açıklasanız yazar. Bunun için yüce gözcüler görevlendirmiştir; hiçbir hakkı kaçırmazlar, hak olmayan bir şeyi de kaydetmezler.”[15]
 • İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sağ eldeki melek iyi işleri yazar. Sol eldeki melek ise günahları yazar. İki gündüz meleği kulun gündüz amellerini yazar. İki gece meleği ise kulun gece işlediği amelleri yazar.”[16]
 • İmam Cafer Sadık (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur: "Mümin kul bir günah işlediği zaman, Allah ona yedi saat mühlet verir. Eğer Allah'tan bağışlanma dilerse aleyhine (bir şey) yazılmaz. Eğer bu saatler geçer de o istiğfar etmezse, aleyhine kötülük (amel defterine günah) yazılır. Hatta bazen mümin bir günahı işledikten yirmi sene sonra hatırlar ve Rabbinden bağışlanma dilerse Allah onu bağışlar. Kâfir ise işlediği günahı o saatte unutur."[17]
 • İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Düğümler açık, meşaleler yanık ve tövbe kapısı açıkken, kalem amelleri yazmaktan kurumamışken ve amel defteri görülmemişken, şimdiyi, şimdiyi değerlendirin.”[18]
 • İmam Zeynelabidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz kula vekil kılınan melek, amel deferine yazar. O halde amel defterinin başına ve sonuna hayır yazdırın ki arasındakiler sizlere bağışlansın.”[19]

Kaynakça

 1. İnfitar, 10-12.
 2. Vesailu’ş-Şia, c. 3, s. 154.
 3. Tefsir-i Nuru's Sakaleyn, c. 7, s. 123.
 4. el-İtikâdât, Saduk, bap: 23, s. 68.
 5. İsra, 13, 14.
 6. Kamer, 52.
 7. İsra, 13.
 8. El-Mizan, c. 18, s. 178.
 9. Peyamı Kur’an, c. 6, s. 111.
 10. İsra, 13, 14.
 11. Kehf, 49.
 12. Peyamı Kur’an, c. 6, s. 92.
 13. Mean’il-Ahbar, 233/1.
 14. Kenz’ul Ummal, 38963.
 15. Nehc’ül-Belağa, 183. hutbe.
 16. el-Bihar, 5/327/22.
 17. Usul-u Kafi, c. 2, hadis: 2965.
 18. Tenbih’ul-Havatir, 2/89.
 19. el-Bihar, 5/329/25.

Bibliyografi

Dış bağlantılar