Anasayfa

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Hoş Geldiniz

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’na Bağlı, Ehlibeyt Mektebi’nin Sanal Ansiklopedisi

Türkçe madde sayısı: 1.140


Seçilmiş madde

Hadis (Arapça: الحدیث), İslam kültürü ve dini ilimlerde Hz. Peygamber (s.a.a) ve diğer Masumlardan (a.s) nakledilen sözler veya davranış ve üsluplarına işaret eden bir terimdir. Kuran’ın yanı sıra hadis, İslam’ın on dört yüzyıllık tarihinde şeriatın açıklanması hususunda kilit bir role sahiptir. Hadis ilimlerinde senet (kaynak) ve içerik olmak üzere, iki ana temaya dikkat edilir. Senet ile ilişkili şeyler "Rivayetu’l Hadis" ve hadisin içeriğine yönelik şeyler ise, "Dirayetu’l Hadis" alanında incelenir. "Rical ilmi" ve "Mustalahu’l Hadis" (hadis kavramları) ise, "Rivayetu’l Hadis" başlığı altında yer alır. Bu ilimlerde hadislerin geçerli olması ve anlaşılması açısından birçok kısım mevcuttur. Müslümanlara ait sayısız rivayet kitapları arasında, on kitap öne çıkar. Bu on kitaptan dördü Şii ve altı kitap ise, Ehlisünnet kaynağını teşkil eder. Şii rivayet kitaplarının en önemlileri Kuleyni’ye ait Usul-u Kâfi, Şeyh Tusi’ye ait Tehzibu’l Ahkam ve el-İstibsar Fima İhtelefe mine’l Ahbar ve Şeyh Saduk’a ait Men La Yehduruhu’l Fakih kitaplarıdır. Bu kitapların tamamına Usul-u Erbaa da denmektedir. Ehlisünnet'te ise, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim (birlikte "Sahiheyn" adıyla meşhurdur), Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesai ve Sünen-i İbn-i Mace en muteber kitaplardır. Bu kitapların tamamına ise, "Sıhah-ı Sitte" adı verilmiştir. Devamı...


Seçilmiş resim 

Etkinlikler ve olaylar

Bugün: Cuma 24 Dhu al-Hijjah
 • İmam Ali’nin (a.s) yüzüğünü namaz kıldığı sırada bağışladığı gün (H. 9/10)

Pazar 25 Dhu al-Hijjah

 • İmam Ali’nin (a.s) yüzüğünü namaz kıldığı sırada bağışladığı gün (H. 9/10)

Pazartesi 26 Dhu al-Hijjah

 • Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) insanlar biat ettikten sonra kıldırdığı ilk Cuma namazı (H. 34)
 • Ayetullah Şeyh Rıza Medeni Kaşani’nin vefatı (H. 1412)

Salı 27 Dhu al-Hijjah

 • Ayetullah Şeyh Ataullah Eşrefi İsfahani’nin şehadeti (H. 1402)

Çarşamba 28 Dhu al-Hijjah

 • Ali bin Cafer’in (a.s) vefatı (yaklaşık olarak hicretin 220’leri)

Perşembe 29 Dhu al-Hijjah

Cuma 1 Muharrem

 • Hüccetülislam ve’l Müslim’in Şeyh Muhammed Hıyabani’nin şehadeti (H. 1338)

Cumartesi 2 Muharrem

 • (Şehid Sani’nin oğlu ve Mealim kitabının yazarı) Ayetullah Hasan Amili’nin vefatı (H. 1011)
 • Ayetullah Seyyid Ebu’l Hasan Rafii Kazvini’nin vefatı (H. 1395)
 • Ayetullah Seyyid Abdullah Şirazi’nin vefatı (H. 1405)

Pazar 3 Muharrem

 • Ayetullah Şeyh Ebu’l Hasan İyazi’nin vefatı (H. 1423)

Pazartesi 4 Muharrem

Salı 5 Muharrem

 • Ayetullah Şeyh Amet Müctehidi Tahrani’nin vefatı (H. 1429)

Acaba biliyor musunuz...

 • ... Me’mun, İmam Rıza’yı (a.s) ilmi bahislere çekerek halkın Ehlibeyte (a.s) karşı olan bakış açısını ve onların “ilm-i ledün” gibi özel ilimlere sahip olduğuna inanan halkın genel tasavvurunu kırmak istiyordu.
 • ... Dolayısıyla Hz. Hatice (s.a) evlendiğinde yaşının 25 veya 28’den daha büyük olmaması gerekmektedir.

Son değişiklikler


Makale önerileri