Ankebut Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Ankebut Suresi
Ankebut Suresi.png
Anlamı Örümcek
Başka İsmi -
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 85
Sure Numarası 29
Cüz 20, 21
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 69
Kelime Sayısı 983
Harf Sayısı 4321

Ankebut suresi (Arapça: سورة العنکبوت), "Ankebut", örümcek anlamına gelmektedir. 41. ayetinde inkârcıların işleri, örümcek ağına benzetildiği için sure bu ismi almıştır. Sure, 69 ayettir. Mekke'de, Rum suresinden sonra inmiştir. Mushaf’ta 29, iniş sırasına göre ise 85. suredir.

Ankebut Suresi

Örümcek ağı surede temsili olarak verildiği (41. Ayet) için bu adla anılmıştır. Ankebut kelimesi Kur’an’da ikisi de bu surede olmak üzere iki kez geçmiştir. Mukatta harflerle (elif-lam-mim) başlayan on beşinci suredir. Mushaf sırasına göre yirmi dokuz, iniş sırasına göre ise seksen beşinci suredir.

Sure Mekke’de nazil olmuştur. Ayet sayısı ittifakla 69’dur. Sure, 983 kelime ve 4.321 harften oluşmaktadır. Hacim açısından mesani ve orta boyutlu surelerdendir. Bir hizipten (bir cüzün dörtte biri) birazcık büyüktür.[1]

Konuları

Sure, kâfirlerin ve inkârcıların akıbetini ele almakta ve kendilerine Allah’tan başka dost edinenlerin durumunu örümcek ağına benzetmektedir. Ancak Allah’tan başkasını dost edinenler, en çürük evin örümcek ağıyla örülmüş evler olduğunu bilmemektedirler.

Bu sure, Allah'ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap gibi temel inanç konularını işlemektedir. Dolayısıyla bu surenin ağırlık noktasını iman, imtihan ve sabır konuları oluşturmaktadır. Ayrıca Hz. Nuh, Lut, Şuayb, Salih ve Hud (a.s) kıssalarını, Karun, Haman ve Firavunun akıbetini ve son olarak da Allah’ın iyilerle beraber olduğunu ve hak yolunda mücadele edenlerin Allah’ın özel yollarına hidayet olacaklarını müjdelemektedir.[2]

Meşhur Ayetler

Ankebut Suresi 57. Ayet-i kerime
 • Ankebut Suresi 41. Ayet-i kerime

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ

Ağ kuran örümceğe benzerler ve evlerin en çürüğü (Ankebut Suresi / 41)

Surenin en meşhur ayetlerinden biriside 41. Ayet-i kerimedir. Surenin ismi de zaten bu ayet-i kerime de geçen ‘‘Örümcek’’ kelimesinden alınmıştır. Yüce Allah bu ayet-i kerimede, Rabbu’l-Âleminden başkasına bel bağlayan putperestleri örümceğe benzetiyor zira örümceğin bel bağladığı şey dayanıksız ve gevşek torlarıdır.

 • Ankebut Suresi 57. Ayet-i kerime

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Herkes tadacak ölümü, sonra da dönüp tapımıza geleceksiniz. (Ankebut Suresi / 57)

Allah Teâlâ bu ayet-i kerimede açık ve net olarak, tüm canlı varlıkların ölümü tadacağını ve herkesin dönüşünün Allah’a doğru olacağını vaat ediyor.

Fazilet ve Özellikleri

Ankebut suresinin fazileti hakkında Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim Ankebut suresini okursa, ona tüm müminlerin ve tüm münafıkların sayısınca 10 hasane ve iyilik verilir. [4] Sevabu’l-Amal kitabında İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Her kim Ankebut ve Rum surelerini Ramazan ayının 23. Gecesi okursa Allah’a yemin olsun ki cennet ehlinden oluverir ve hiç kimseyi bu konu da istisna etmiyorum ve bu kat'i ve kesin yeminimden dolayı, Allah’ın bana günah yazmasından da korkmuyorum, hiç kuşkusuz bu iki sure Allah katında çok büyük bir değere sahiptir. [5]

El-Burhan tefsirinde, İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Eğer bu sureyi bir kâğıda yazarlarsa ve sonra yıkarlarsa ve ondan elde edilen suyu içerlerse ateş, cinsel soğukluk ve ağrılar onlardan bertaraf olur, hiçbir çaresi olmayan ölümden başka hiçbir ağrı için kederlenmezler ve yaşantılarında çok büyük bir mutluluğa ulaşıverirler. Yine aynı şekilde, İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: uyumadan önce bu sureyi okuyan her kes, çok rahat ve huzurlu bir şekilde uyur. [6]

Tarihi Rivayetler ve Öyküler

 • Hz. Nuh’un öyküsü: Hz. Nuh’un (a.s) kavmi arasında 950 yıl tebliğ etmesi, Nuh Tufanı, Hz. Nuh (a.s) ve taraftarlarının kurtuluşu, 14 ve 15. Ayet-i kerimeler.
 • Hz. İbrahim’in (a.s) Tevhid’e davet etmesi ve putperestliği nefyetmesi, kavminin Hz. İbrahim’i (a.s) yakmaya çalışması, Hz. İbrahim’in (a.s) ateşten kurtulması, Hz. İbrahim’in (a.s) kıyamet günü hakkında uyarısı, Hz. Lut’un (a.s) imanı, Hz. İshak (a.s) ve Hz. Yakub’un Hz. İbrahim’e (a.s) verilmesi ve Nübüvvetin ve peygamberliğin onun soyundan devam etmesi. 16-28. Ayet-i kerimeler.
 • Hz. Lut’un (a.s) öyküsü: Hz. Lut’un (a.s) Hz. İbrahim’e (a.s) iman etmesi, Hz. Lut’un (a.s) kavminin yapmış olduğu işin ne kadar kötü ve çirkin olduğu noktasında uyarı, Lut kavminin cevabı, Hz. Lut’un (a.s) kavmine beddua etmesi, meleklerin Hz. İbrahim’e (a.s) nazil olması ve Lut kavminin azaba duçar olacağını haber vermesi, Hz. İbrahim’in (a.s) Hz. Lut’un (a.s) zarar görmesinden korkması ve Hz. Lut’un (a.s) ve ailesinin melekler tarafından kurtuluşla müjdelenmesi, Hz. Lut’un (a.s) eşinin istisna edilmesi, meleklerin Hz. Lut’un (a.s) yanına gelmesi, kavminin azaba duçar olacağı haberi. 26-35. Ayet-i kerimeler.
 • Hz. Şuayb’ın risaleti ve kavmini davet etmesi, kavmi tarafından yalanlanması, kavminin azaba duçar olması. 36 ve 37. Ayet-i kerimeler.
 • Ad ve Semud kavimlerinin azaba duçar olması. 38. Ayet-i kerime.
 • Hz. Musa (a.s) döneminde Firavun, Karun ve Haman’ın kibirlenmesi ve büyüklük taslaması. 39. Ayet-i kerime.
 • Günahkâr kavimlerin çeşitli azaplara duçar olmaları. 40. Ayet-i kerime.

Ankebut Suresi Arapça ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Kasas Suresi
Ankebut Suresi Sonraki Sure
Rum Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1245.
 2. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1245.
 3. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 4. Tabersi, Fadıl bin Hasan, Tercüme-i Tefsir-i Mecmau’l-Beyan, h.ş 1358, c 8, s 5.
 5. Şeyh Saduk, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, s 109.
 6. Behrani, Seyyid Haşim, Tercüme-i Tefsir-i el-Burhan, h.ş 1389, c 4, s 301.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l Kur’ani’l Kerim, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Tabersi, Fadıl bin Hasan, Tercüme-i Tefsir-i Mecmau’l-Beyan, Tercüme Haşim Rasuli ve Diğerleri, İntişarat-i Ferahani, Tahran, h.ş 1358.
 • İbn Babıveyh, Muhammed bin Ali, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, Muhammed Rıza Ensari Mahallati, Kum, Nesim-i Kevser, h.ş 1382.
 • Mekarim Şirazi, Nasır, Bergozide-i Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l-Kutubi’l-İslamiye, 13. Baskı, h.ş 1382.
 • Hamager, Muhammed, Sahtar-i Surehayi Kur’an-i Kerim, Müessese-i Ferhengiyi Kur’an ve İtret-i Nuru’s-Sakaleyn, Kum, Neşr-i Nüşera, h.ş 1392.