Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Talak Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Talak Suresi
Talak Suresi.png
Anlamı Boşanma
Başka İsmi Nisau's-Suğra
Sınıfı Medeni
Nüzul Sırası 99
Sure Numarası 65
Cüz 28
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 12
Kelime Sayısı 289
Harf Sayısı 1203

Talak suresi (Arapça: سورة الطلاق), ilk ayetinden itibaren yaklaşık üçte ikisinin tamamının boşanma hükümleri, boşanma iddeti ve boşanmış kadınlara ait konuları içermesinden dolayı talak (boşanma) ismini almıştır. Bu sure lafız ve hacim bakımından “Mufassal” ve “Ya eyyuhe’n-Nebi” (Ey peygamber!) ile başlayan ve Muhatabat diye bilinen surelerdendir. Talak suresine “Suretu’n-Nisau's-Suğra” da denilmiştir.

Talak Suresi

Talak suresi, ilk ayetinden itibaren yaklaşık üçte ikisinin tamamının boşanma hükümleri, boşanma iddeti ve boşanmış kadınlara ait konuları içermesinden dolayı talak (boşanma) ismini almıştır. Bundan dolayı bu sureye “Nisau's-Suğra” (yani Kur’an’ın dördüncü suresi olan Nisa Suresi ile karıştırılmaması için, küçük Nisa Suresi) suresi de denmiştir.

Talak suresi karilerin çoğunluğu nezdinde 12, Basra karileri nezdinde ise 11 ayettir; ancak birinci görüş sahih ve meşhurdur. Sure 289 kelime ve 1203 harften oluşmaktadır. Medine’de nazil olan bu sure, Mushaf’taki sıralamaya göre 65. nüzul sırasına göre ise Kur’an’ın 99. suresidir. Bu sure lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerdendir. Diğer surelere nispeten küçük surelerden olan Talak suresi, 28. cüzün dördüncü hizbinde yer almaktadır. Muhatabat sureleri diye bilinen “Ya eyyuhe’n-Nebi” (Ey peygamber!) ile başlayan hitap surelerindendir.

Konuları

Talak suresinde boşanma hükümleri, boşanma iddeti, boşanmış kadınlar, hamile ve boşanmış kadınlar, bekleme müddeti ve onların nafaka meselesi, süt verme hükümleri, süt içen çocuklar, süt veren kadın ve hukuku konularının yanı sıra gelecektekilerin ibret alması için geçmiş ümmet ve toplumların akıbetlerine işaret edilmiştir. Ayrıca Tevhit, Nübüvvet ve Mead konularına değinip, muttakilerin özelliklerini belirterek, halka takvalı olmayı tavsiye etmektedir.[1]

Meşhur Ayetler

Talak Suresi 2 ve 3. Ayet-i kerimelerden وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَ‌جًا وَيَرْ‌زُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Ve kim, çekinirse Allah'tan, ona sıkıntıdan bir kurtuluş vesîlesi yaratır. Ve onu, hesaplamadığı yerden rızıklandırır. Talak Suresi 2. Ayet-i kerimenin son kısmı ve 3. Ayet-i kerimenin ilk kısmı genellikle birlikte okunmaktadır. Tefsirciler, bu ayet-i kerimenin iniş sebebi ve tefsiri hakkında çokluca bahsetmişlerdir. Bu ayet-i kerimelerin iniş sebebi hakkında birçok rivayet de nakledilmiştir. [3] Mecmau’l-Beyan Tefsirinde Allah Resulünden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmektedir: Her kim takvalı olursa, Allah Teâlâ onu dünyadaki şüphelerden, kıyametin ve ölümün zorluklarından korur. Mecmau’l-Beyan Tefsirinde yazıladığına göre; İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu: Her kim takvalı olursa, Allah Teâlâ onun mal varlığına bereket verir. [4] Allame Seyyid Hüseyin Tabatabai el-Mizan Tefsirinde şöyle yazmaktadır: Her kim haram işlerden kendini uzak tutarsa, Allah Teâlâ ona hayatın zorlu dönemeçlerinde ve çıkmazlarında mutlaka bir kurtuluş kapısı açacaktır. Neden mi? Zira Allah’ın göndermiş olduğu din insan fıtratı esas alınarak uyarlanmıştır. Din insanı fıtratının gereksinimi olan dünya ve ahret saadetini garanti altına alacak şeylere yönlendirmektedir. Öyleyse mümin insan takvalı olduğu taktirde bu dünyadaki saadetli yaşamdan mahrum olacağım diye bir endişeye kapılmamalıdır. [5]

Fazilet ve Özellikleri

Allah Resulünden (s.a.a) nakledilen bir hadis-i şerife göre; her kim Talak Suresini okursa, Resulullahın sünneti üzerine ölecektir. [6] Şeyh Saduk, İmam Rıza’dan (a.s) şöyle bir rivayet nakletmiştir: Her kim farz namazlarda Talak ve Tahrim surelerini okursa, Allah Teâlâ onun kıyamet günü korkmasına ve mahzun olmasına engel olur ve cehennem ateşinden âmânda olur ve Allah Teâlâ onu bu iki sureyi okumasından dolayı cennete götürür, zira bu iki sure Allah Resulüne aittir. [7]


Önceki Sure
Teğabun Suresi
Talak Suresi Sonraki Sure
Tahrim Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1256 - 1257.
 2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 3. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1372, c 10, s 460 ve 461.
 4. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1372, c 10, s 460.
 5. Allame Tabatabai, el-Mizan, h.k 1417, c 19, s 313 ve 314.
 6. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1372, c 10, s 454.
 7. Şeyh Saduk, Sevabu’l-Amal, h.k 1406, s 119.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Hürremşahi, Bahauddin, Daneşname-i Kuran ve Kuran Pejuhi, c 2, Tahran, Dustan-Nahid, h.ş 1377.
 • Ramyar, Mahmut, Tarih-i Kuran, Tahran, İntişarat-i İlmi ve Ferhengi, h.ş 1362.
 • Saduk, İbn Babıveyh, Muhammed bin Ali, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, Kum, Daru’ş-Şerif Razi, h.k 1406.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l-Kuran, Kum, İntişarat-i İslami, h.k 1417.
 • Tabersi, Fadıl bin Hasan, Mecmau’l-Beyan fi Tefsiri’l-kuran, Tahran, Nasır Hüsrev, h.ş 1372.
 • Ferhengname-i Ulum-i Kuran, Kum, Defter-i Tebligat-i İslami Havza-i İlmiye-i Kum.
 • Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, c 1, Daru’l-Kutubi’l-İslamiye, h.ş 1374.