Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Kamer Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Kamer Suresi
Kamer Suresi.png
Anlamı Ay
Başka İsimleri “İkterebet” veya “İkterabetis sâatu”
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 37
Sure Numarası 54
Cüz 27
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 55
Kelime Sayısı 342
Harf Sayısı 1470

Kamer suresi (Arapça: سورة القمر) adını ilk ayetinde geçen "Kamer" kelimesinden almıştır. "Kamer", ay demektir. Ayın yarılışından bahsettiği için sure bu ismi almıştır. [1] 55 ayetten oluşan sure, Tarık suresinden sonra, Sâd suresinden önce, Mekke'de nazil olmuştur. Mushaf’taki sıralamada 54, iniş sırasına göre 37. suredir.

Tanıtım

Surenin bir diğer adı yine aynı münasebetle “İkterebet” veya “İkterabetis sâatu”dır. Bazı rivayetlerde nakledildiğine göre bu sure Tevrat’ta “Mubeyyeze” Dipnot 1adıyla geçmiştir. [2]

Tüm kari ve müfessirlerin görüşüne göre sure 55 ayettir. Sure 342 kelime ve 1470 harften oluşmaktadır. Mushaf’taki resmi sırasına göre elli dördüncü, [3] iniş sırasına göre ise otuz yedinci suredir. Sure Mekki surelerdendir. Hacim ve boyut olarak mufassal surelerden ve tıval kategorisindendir. Yaklaşık yarım hiziptir. [4]

İçeriği

Bu sure kıyamet sahnelerini beyan etmekte, inkârcı, hava ve heves taraftarlarına hüccet ve kanıtın tamamlanması için ayın yarılışına, hakla olan inatlaşmalarına ve kıyamette nasıl bir araya getirileceklerine işaret etmektedir. Geçmişte yaşamış Nuh, Ad, Semud, Lut ve Firavun kavimlerinin inkâr ve küfrünü anlatmakta ve peygamberlerinin sözlerini dinlemeyerek Allah’ın azabına müstahak olduklarına değinmektedir. Ayrıca cennetliklerin bazı makam ve derecelerini anlatmaktadır.[5]

Meşhur Ayetler

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

Ve andolsun öğüt ve ibret için Kur'ân'ı kolaylaştırdık, fakat bir ibret alan mı var? (Kamer Suresi / 17)

Bu ayet-i kerimenin tefsirinde şu şekilde bir açıklamada bulunulmuştur: Kur’an-ı kolaylaştırmaktan maksat şudur; Yani Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim-i öyle bir şekilde beyan etmiştir ki genel ve özel insanlar rahatlıkla onu anlayabilir. Tüm insanlar fert-fert olarak, kendi anlama kapasiteleri ölçüsünce, Kur’an’dan bir şeyler anlayabilir. [7]

Doğrusunu söylemek gerekirse, uyarı ve müjdeleri, açık ve net, öyküleri, gerçek ve içeriği zengin, delil ve kanıtları güçlü ve sağlam, mantığı emin ve kararlı ve tesir etmek için gerekli olan tüm sözler Kur’an da toplanmıştır. [8]

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

Şüphe yok ki çekinenler, cennetlerdedir, ırmakların başlarında. Gerçeklik makamında, çok kudretli bir büyük padişah katında. (Kamer Suresi / 54 ve 55)

Bu ayet-i kerimeler, cennetliklere verilecek maddi (uçsuz bucaksız bağlar ve akan nehirler) ve manevi (güçlü ve muktedir olan Yüce Allah'a yakın olmak) nimetlerden bahsetmektedir.

Takva ehline müjde makamında olan ayetler, iki özelliği kendinde barındırmaktadır: İlki şu ki; cennet, doğruluk ve hakikat yeridir ve hiçbir beyhude ve batıl şey ona yol bulamaz ve Allah Teâlâ’nın tüm vaatleri orada aynen vuku bulacaktır.

İkinci olarak şu ki: cennette Allah’a olan yakınlık, cismani değil manevi bir yakınlıktır. [9]

Fazilet ve Özellikleri

Kamer suresini okumanın fazileti hakkında Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim Kamer suresini bir gün aralıkla, yani iki günde bir okursa, yüzü ayın on dördünde ki dolunay gibi parlar vaziyette kıyamet sahnesine dâhil olur. Ve her kim Kamer suresini her gece okursa kıyamet günü yüzü bembeyaz parıldar. [10]

Yine aynı şekilde İbn-i Abbas, Peygamber Efendimiz’den (s.a.a) şöyle bir rivayet nakletmektedir: Kamer suresinin okuyan, Tevrat’ta ay yüzlü olarak adlandırılmıştır, yüzlerin ak ve kara olacağı gün, Kamer suresini okuyan şahsın yüzü, nurlu ve ak olacaktır. [11]

İmam Sadık (a.s) da şöyle buyurmuştur: Her kim Kamer suresini okursa, Allah Teâlâ onu kabrinden çıkardığında, cennet bineklerinden bir bineğe binmiş vaziyette çıkarıverir. [12]

El-Burhan Tefsiri’nde, Kamer suresini okumanın fazileti hakkında birtakım özellikler zikredilmiştir: Örneğin; halk yanında sevilen ve sayılan olur [13] ve zor işler ona kolaylaşır. [14]

Tarihi Rivayetler ve Öyküler

 • Hz. Nuh’un (a.s) risaleti, kavmi tarafından yalanlanması, Hz. Nuh’un (a.s) bedduası, Tufanın gelmesi, Hz. Nuh (a.s) ve taraftarlarının kurtuluşu. 9-15. Ayet-i kerimeler.
 • Ad kavminin, peygamberin davetini kabul etmemesi, Ad kavminin şiddetli ve korkunç fırtına ve kasırgalarla azaba duçar olması, 18-20. Ayet-i kerimeler.
 • Semud kavminin, peygamberlerin davetini kabul etmemesi, dişi deve mucizesi ve suyun bölüştürülmesi emri, devenin kesilmesi, Semud kavmine azabın nazil olması. 23-31. Ayet-i kerimeler.
 • Lut kavminin, peygamberin davetini kabul etmemesi, Lut kavminin taş yağmuruna tutularak, azaba duçar olması, Hz. Lut (a.s) ve ailesinin kurtuluşu, Hz. Lut’un (a.s) azap gelmeden önce kavmini uyarması, Lut kavminin Hz. Lut’un (a.s) misafirlerine kötülük yapmaya kalkışması ve azaba duçar olmaları. 33-39. Ayet-i kerimeler.
 • Firavun hanedanına peygamberlerin gönderilmesi, Firavun ve hanedanının Allah’ın ayetlerini yalanlaması ve azaba duçar olmaları. 41 ve 42. Ayet-i kerimeler.

Kamer Suresi Arapça ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Necm Suresi
Kamer Suresi Sonraki Sure
Rahman Suresi

Dış Bağlantılar

Dipnot

1-Beyaz kökünden beyazlık ve aydınlık manasında.

Kaynakça

 1. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, c 23, s 6.
 2. Daneşname-i Kur'an ve Kur'an Pejuhi، c2، s 1253.
 3. Marifet, Amuzeş-i Ulum-i Kur’an, h.ş 1371, c 2, s 166.
 4. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c 2, s 1253.
 5. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1254.
 6. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 7. Tabatabai, el-Mizan, Tercüme, h.ş 1374, c 19, s 113.
 8. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1371, c 23, s 35.
 9. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1371, c 23, s 81.
 10. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, c 9, s 307.
 11. Suyuti, Camiu’s-Sağir, c 2, s 234.
 12. Şeyh Saduk, Sevabu’l-Amal, s 116.
 13. Behrani, el-Burhan Tefsiri, c 5, s 213.
 14. Behrani, el-Burhan Tefsiri, c 5, s 213.

Bibliyografi