Mü'minun Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Mü'minun Suresi
Mü'minun Suresi.png
Anlamı Müminler
Başka İsmi -
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 74
Sure Numarası 23
Cüz 18
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 118
Kelime Sayısı 1055
Harf Sayısı 4486

Mu’minun suresi (Arapça: سورة الموُمنون) adını, ilk ayetinde geçen ve "inananlar" anlamına gelen "Mu'minun" kelimesinden alır. İlk ayetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlaki yaşayışlarından ve nail olacakları uhrevî nimetlerden bahsedildiği için sure "el-Mü'minûn" adını almıştır.

Başında müminlerin zafere ulaşacakları, sonunda da kötülerin cezaya çarptırılacaklarından bahseden sure, müşriklere son ihtar olup İslâm'ın parlak geleceğinin müjdecisidir. Sure, 118 ayettir. Mekke'de, Enbiya suresinden sonra inmiştir. Mushaf’taki resmi sıralamada 23, iniş sırasına göre ise 74. suredir.

Mu’minun suresi

Sure, müminlere değinerek (Kad eflehal mu'minûn) başlamakta ve onların yüce sıfatları açıklanmaktadır. Sure, Mekki surelerdendir. Mushaf’taki sıralamada yirmi üçüncü, nüzul sırasına göre ise yetmiş dördüncü suredir.

Kufe karilerine göre 118, Basra ve Medine karilerine göre ise 119 ayettir, ancak birinci görüş meşhur ve yaygındır. Sure 1.055 kelime ve 4.486 harften oluşmaktadır. Hacim açısından miun ve orta surelerdendir. Yarım cüzden biraz azdır.

Konuları

Bu sure iki yerde ve toplam olarak 16 ayette (1. Ayetten 11. Ayete kadar ve 57. Ayetten 61. Ayete kadar) müminlerin sıfatlarını beyan etmektedir. Örneğin: namazda huşu, boş ve faydasız söz ve davranışlardan yüz çevirmeleri, iffetli oluşları, emanete riayet, ahde ve sözleşmeye vefa, namaza bağlılık, Allah’ın haşyetinden korku, hayır ve güzel işlerde öncü ve acele etmeleri.

Müminlerin özelliklerini beyan ettikten sonra amellerinin akıbet ve sonucuna değinmekte ve onları cennetin varisleri olarak tanıtmaktadır. Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun’un (a.s) kıssaları, Hz. Nuh (a.s) ve kavminin kıssası, insanın yaratılışı, yağmurun yağması ve faydaları, mead konusu ve mead’ı inkâr edenlere karşı Kur’an’ın delil ve burhan ortaya koyması gibi konular surenin diğer konularını oluşturmaktadır.[1]Önceki Sure
Hac Suresi
Mü'minun Suresi Sonraki Sure
Nur Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1243.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

* Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l Kur’anu’l Kerim, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.