Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Kadr Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Kadir Suresi
سوره قدر.jpg
Anlamı Kadir Gecesi
Başka İsmi İnna enzelna
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 25
Sure Numarası 97
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 5
Kelime Sayısı 30
Harf Sayısı 114

Kadir suresi (Arapça: سورة القدر), Allah Teâlâ’nın birinci ayette Kadir gecesine işaret ettiğinden dolayı bu adı almıştır. Bu surede Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde nazil olduğu beyan edilmiştir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Evsat sureleri grubundandır. Sure 30. cüzün üçüncü hizbinin son kısmında yer almaktadır.

İsimleri

Kadir suresi, Allah-u Teâlâ’nın birinci ayette Kadir gecesine işaret ettiğinden dolayı bu adı almıştır; zira Allah-u Teâlâ birinci ayette şöyle buyurmaktadır: “İnna Enzelnahu fî Leyleti’l-Kadr” (Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik). Bu sureye İnna Enzelna cümlesiyle başlamasından dolayı “İnna Enzelna” suresi de denmiştir.

Özellikleri

Kadr suresinin ayet sayısı 5’dir, Mekke ve Şam karilerine göre ise 6’dır; ancak birinci görüş daha meşhurdur. Sure 30 kelime ve 114 harften oluşmuştur. Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 97. iniş sırasına göre ise Kur’an’ın 25. suresidir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Evsat sureleri grubundan; yani Kur’an-ı Kerim’in kısa surelerindendir. Ayrıca 30. cüzün üçüncü hizbinin son kısmında yer almaktadır.

Konuları

Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde nazil olduğunu beyan etmektedir. Ayrıca Bakara Suresinde (182. ayet) Kur’an’ın nazil olduğu ayı Ramazan ayı olarak tayin etmekte ve Duhan Suresinde ise (1. ayet) Kur’an’ın mübarek bir gecede nazil olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim Kadir gecesinde (Ramazan ayının son on gününde) nazil olmuştur. Kadr suresi, insan hayatını etkileyen Kadir gecesinin azamet, fazilet ve bereketinden ve insanların hayatını değiştiren rahmet meleklerinin nazil oluşundan bahsetmektedir.[1]


Önceki Sure
Alak Suresi
Kadr Suresi Sonraki Sure
Beyyine Suresi

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1266.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.