Mülk Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Mülk Suresi
Mülk Suresi.png
Anlamı Mülk
Başka İsmi "Tebareke", "Mani’a" (engelleyen), "Vakiye" (önleyen), "Munciye" (kurtarıcı) ve "Menna’e" (aşırı önleyen)
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 77
Sure Numarası 67
Cüz 29
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 30
Kelime Sayısı -
Harf Sayısı -

Mülk suresi (Arapça: سورة الملك), ilk ayette geçen “mülk” kelimesinden dolayı, Mülk suresi adını almıştır fakat çeşitli diğer isimleri de bulunmaktadır. Bu surenin farklı unvanlarla isimlendirilmesinin sebebi, bu sureyi okuyan ve amel edenleri cehennem azabından koruyacağından ve ateşin bedenlerine ulaşmasına engel olacağından dolayıdır.

İsimleri

Bu sureye, birinci ayette geçen “Mülk” kelimesinden (Bütün mülk ‘‘mutlak egemenlik’’ elinde olan Allah, bereket kaynağıdır ve O'nun her şeye gücü yeter.) dolayı Mülk suresi adı verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in bazı sureleri başladığı ilk kelimeyle adlandırıldığı gibi bu sure de Tebareke kelimesiyle başladığı için “Tebareke” suresi olarak da adlandırılmıştır.

Bu surenin diğer isimleri ise şunlardan ibarettir: “Mani’a” engelleyen, “Vakiye” önleyen, “Munciye” kurtarıcı ve “Menna’e” aşırı önleyendir. Mülk suresinin farklı unvanlarla isimlendirilmesinin sebebi, bu sureyi okuyan ve amel edenleri cehennem azabından koruyacağından ve ateşin bedenlerine ulaşmasına engel olacağından ötürüdür.

Özellikler

Mülk suresi 30 ayet, bazılarına göre ise 31 ayettir; ancak birinci görüş meşhurdur. Mekki olan bu sure Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 67. iniş tertibine göre ise Kur’an’ın 77. suresidir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olan Mülk suresi, yaklaşık yarım hizbdir ve 29. cüzün başında bulunmaktadır.

Konuları

Mülk suresi, mutlak kudret, hükümranlık ve egemenlik elinde olan Allah’ı tebrik ve tahsin ile başlamaktadır. İkinci ayette, amel bakımından kimin daha iyiyi seçeceği, ilahi imtihan doğrultusunda ölümü ve hayatı yarattığını, 9. ayette ise cehennem bekçilerinin cehennem ehline dünya hayatında sizin için bir uyarıcı gelmedi mi diye sorduklarında, onların teessüfle; bize gerçekten bir uyarıcı geldi, fakat biz yalanladık dediklerini zikretmektedir.[1]


Önceki Sure
Tahrim Suresi
Mülk Suresi Sonraki Sure
Kalem Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1257.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladivend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.