Neml Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Neml Suresi
Neml Suresi.png
Anlamı Karınca
Başka İsmi "Süleyman", “ta-sin"
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 48
Sure Numarası 27
Cüz 19, 20
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 93
Kelime Sayısı 1166
Harf Sayısı 4795

Neml suresi (Arapça: سورة النمل), neml" karınca demektir. İçinde, Hz. Süleyman'ın (a.s) ordusuna yol veren karıncalardan bahsedildiği için sure bu adı almıştır.

Sureye "Süleyman suresi" de denilir. Bu sure 93 ayettir. Mekke'de, Şuara suresinden sonra inmiştir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 27, iniş sırasına göre ise 48. suredir. Sure, içinde tilavet secdesi bulunan surelerden biridir.

İsimleri

Surede, karıncalara ve Hz. Süleyman (a.s) kıssasına yer verildiği için bu adı almıştır. Karıncaların kıssası Hz. Süleyman (a.s) kıssası ile iç içe yer almıştır.

Surenin bir diğer adı ise “Süleyman” suresidir. Zira Hz. Süleyman’ın (a.s) kıssası bu sürede ayrıntılı bir biçimde ele alınmış ve surenin ana konularından biri oluvermiştir. Surenin bir diğer adı ise “ta-sin”dir, zira sure, mukatta harfler ile başlayan surelerdendir.

Özellikleri

Bu sure, mukatta harfler ile başlayan yirmi dokuz surenin on üçüncüsüdür. Mushaf resmi sırasında yirmi yedinci, nüzul sırasına göre ise kırk sekizinci suredir. Sure Mekke’de nazil olmuştur.

Küfe karilerine göre 93, Basra ve Şam karilerine göre 94, Hicaz karilerine göre ise 95 ayettir, ancak birinci görüş daha doğru ve sahihtir. Sure 1.166 kelime ve 4.795 harften oluşmaktadır. Hacim olarak mesani ve nispeten orta boyutlu surelerdendir. Yarım cüzden daha azdır. Secde surelerindendir ve 25. Ayetinde secde etmek müstahaptır.[1]

Konuları

Bu surede iki kere “Bismillahirrahmanirrahim” ayeti yer almıştır (birincisi surenin başında, ikincisi ise 30. Ayetinde). Allah’ı tanıma ve tevhidin nişaneleri, mead ve haşır olayı, nasihat ve öğütün etkileri, Hz. Süleyman (a.s) ve Belkıs’ın kıssası, ayrıca bunun yanında Hz. Musa, Hz. Salih ve Hz. Lut’un (a.s) kıssalarına da işaret edilmiştir.[2]Önceki Sure
Şu'ara Suresi
Neml Suresi Sonraki Sure
Kasas Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1244.
  2. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1244.
  3. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Darü’l- Kur’ani’l-Kerim, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.