Öncelik: b, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Nahl Suresi

WikiShia sitesinden
(Nahl sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Nahl Suresi
Nahl Suresi.png
Anlamı Bal arısı
Başka İsmi Niam (nimet kelimesinin çoğulu)
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 70
Sure Numarası 16
Cüz 14
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 128
Kelime Sayısı 1851
Harf Sayısı 7838

Nahl Suresi (Arapça: سورة النحل), ismini 68. ayette geçen "Nahl" kelimesinden almaktadır. Nahl ‘‘Bal arısı’’ demektir. Surenin ismi, Allah'ın yaratıcı kudretinin bir arıda nasıl tecelli ettiğine işaret etmektedir. Bu sureye "Niam Suresi" de denmektedir.

Hemen-hemen bütün kaynaklara göre, bu sure Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden birkaç ay önce Mekke'de, Kehf Suresi'nden sonra inmiştir. Nahl Suresi, 128 ayettir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 16 [1], iniş sırasına göre ise 70. suredir.

Tanıtım

 • İsimlendirilmesi

Surede nahl’a (arıya) ve Allah’ın ona olan özel vahyine işaret edildiği için sure bu isimle adlandırılmıştır. Surenin bir diğer adı Niam’dır (nimet kelimesinin çoğulu). Çünkü bu surenin ana konusu ilahi nimetlerdir. [2]

 • Nüzul Yeri ve Sırası

Sure Mekki surelerdendir. Mushaf’taki resmi sıralamada on altıncı, iniş sırasına göre ise yetmişinci suredir.

 • Ayet Sayısı ve Diğer Özellikleri

İttifakla 128 ayettir. 1.851 kelime, 7.838 harften oluşmaktadır. Hacim olarak miun surelerden ve Kur’an’ın orta boyutlu surelerindendir. Bir Kur’an cüzünün dörtte üçünü oluşturmaktadır. Secde edilen on dört sureden dördüncüsüdür (48. Ayette secde etmek müstahaptır).[3]

Konuları

1. İçki içmenin haram oluşu, murdar etin yenilmesinin haramlığı, kan ve domuz etinin haram olduğu gibi konular surenin fıkhi hükümlerindendir.

2. Sure, Allah'ın varlığının (ulûhiyet), birliğinin (vahdaniyet) ve kudretinin delilleri, öldükten sonra dirilme, mahşer yerinde toplanma ve amel defterlerinin dağıtılması gibi konuları içermektedir.

3.Sure de ayrıca vahiy, tebliğ, muhaliflerle münazara yöntemleri, sosyal ve ahlaki düsturlar, cahiliyet Araplarında kız çocuğunun öldürülmesi, hicret, İslam yolunda cihat, tüm mahlûkat ve evrendeki oluşumların tamamının, Allah’a secde etmesi gibi konulardan da bahsedilmiştir.[4]

4.Müşriklerin bid’atlerinden ve şeytanın vesveselerinden insanı uyarmaktan bahsetmektedir. [5]

Tarihi Rivayet ve Öyküler

Kur’an’ın, Acem birisi tarafından öğretildiğine dair, kâfirlerin iddiası, ayet 103. Hz. İbrahim’in (a.s) dininin pak oluşu, 120-121 Cumartesi gününün saygınlığının Yahudiler için farz olduğu, ayet 124.

Meşhur Ayetler

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir tarzda münakaşa ve mübahasede bulun. (Nahl Suresi / 125)

Bu ayet-i kerime muhaliflerle nasıl mukabele edileceğinin yöntemini beyan etmektedir. Hikmet’ten maksat; akli yönü bulunan ilim, bilgi, mantık ve istidlaldir. Muize’den maksat ise duyguları kabartan söz ve konuşmalardır. Ayet-i kerimede geldiği üzere, Muize (Vaaz vermek) iyi verilmelidir. Yani vaaz şiddetten yoksun, üstünlük taslamadan, karşı tarafı küçümsemeden ve İnatçılık duygusunu harekete geçirmeden verilmelidir. [7]

Ayetül Ahkâm

Birçokları, Nahl Suresi'nin ayetlerini ‘‘Ayetül Ahkâm’’ ayetleri olarak bilmektedirler. [8]

Bu surenin 115. Ayet-i kerimesi, üç şeyin yenilmesini haram ilan etmiştir: Murdar, kan ve domuz eti. Aynı şekilde bu surenin 5, 10, 14 ve 66-69 ayet-i kerimeleri balın, balıkların, dörtayaklı hayvanların, hurma, üzüm ve zeytin gibi meyvelerin, helal olduğu açıklanmaktadır. [9] Bu surenin ahit ve yemin hakkında ki diğer ayetleri olan (91-94.) Ayet-i kerimelerindense, yeminin bozulmasının haram olduğu anlaşılmaktadır. [10] Yine aynı şekilde bu surenin 106. Ayet-i kerimesi, Takiye’nin Kur’an da belirtildiği üzere caiz olduğu beyan etmektedir.

Fazilet ve Özellikleri

Allah Resulü’nden (s.a.a) Nahl Suresi’nin okunmasının fazilet ve sevabı hakkında şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim, Nahl Suresi'ni okursa Allah Teâlâ dünyada ona verdiği nimetlerden onu sorguya çekmez. Onun mükâfatı, ölmeden önce iyi ve hayırlı bir vasiyet yadigar bırakan kimsenin mükafatı gibi olur. Eğer o gün veya gecesinde bu sureyi okumuş olarak dünyadan göçerse, aynı iyi ve beğenilmiş bir vasiyet ederek, vefat etmiş gibi olur. [11]

İmam Bakır’dan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Nahl Suresi'ni her ay okuyan birisi, dünyada zarar görmez ve yetmiş bela – öyle ki bunların en kolayı; delilik, cüzam ve alaca hastalığıdır- ondan uzak olur. Onun yeri, diğer cennetlerin arasında olan adn cennetidir. [12] Tabersi, Mekarimu’l-Ahlak kitabında Nahl Suresi'ni okuyan kimse için bazı özellikler nakletmiştir, onlardan bazıları şöyledir: İblis’in askerlerinden ve takipçilerinden âmânda olmak. [13]

Surenin Arapça ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Hicr Suresi
Nahl Suresi Sonraki Sure
İsra Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Marifet, et-Temhit fi Ulum-i Kur’an, h.ş 1371, c 1, s 167.
 2. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1374, c 11, s 171.
 3. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, h.ş 1377, c 2, s 1241.
 4. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1240–1241.
 5. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1374, c 11, s 148.
 6. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 7. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1387, c 2, s 98.
 8. İrevani, Durus’u Temhidiye, c 1, s 132,268,453,461,519,610,613,627,629,633,637,638 ve c 2, s 699 ve 713.
 9. İrevani, Durus’u Temhidiye, c 1, s 610, 613, 627, 629, 633, 637 ve 638.
 10. İrevani, Durus’u Temhidiye, c 1, s 253-255.
 11. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1373, c 6, s 135.
 12. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1373, c 6, s 535.
 13. Tabersi, Mekarimu’l-Ahlak, h.ş 1377, s 364.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l Kur’ani’l-Kerim, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • İrevani, Bakır, Durus’u Temhidiye fî Tefsîr-i Âyâti'l-Ahkâm, Kum, Daru’l-Fıkıh, h.k 1423.
 • Tabersi, Hasan bin Fadıl, Mekarimu’l-Ahlak, Kum, Şerif Razi, h.ş 1377.
 • Tabersi, Hasan bin Fadıl, Mecmau’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, Tahkik ve mukaddime Cevad Belaği, İntişarat-i Nasır Husro, Tahran, h.ş 1373.
 • Marifet, Muhammed Hadi, et-Temhid fi Ulum-i Kur’an, Tercüme, Ebu Muhammed Vekili, Kum, Sazman-i Tebliğat-i İslami, c 1, h.ş 1371.
 • Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l-Kutubi’l-İslamiye, h.ş 1374.
 • Mekarim Şirazi, Nasır ve Ahmed Ali Babayi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l-Kutubi’l-İslamiye, h.ş 1387.