Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
kaynaksız

Ta-Ha Suresi

WikiShia sitesinden
(Taha Suresi sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Ta-Ha Suresi
Ta-ha Suresi.png
Anlamı İsmini "tâ-hâ" harflerinden (huruf-u mukattaa) almıştır
Başka İsmi Kelimullah (Allah’la sohbet eden) (Hz. Musa’nın (a.s) lakabı Kelim)
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 45
Sure Numarası 20
Cüz 16
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 135
Kelime Sayısı 1534
Harf Sayısı 5399

Taha suresi (Arapça: سورة طه), İsmini surenin başındaki "tâ-hâ" harflerinden (huruf-u mukattaa) almıştır. Bu sureye "el-Kelim" suresi de denilir. Tâ-Hâ suresi 135 ayettir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 20, iniş tarihine göre ise 45. suredir.

Bir önceki Meryem suresinde Hz. Zekeriyya, Hz. Yahya, Hz. İsa, Hz. İbrahim ve Hz. Musa gibi on peygamberin hikayesi anlatılmıştı. Bu surede de adı geçen peygamberlerin hikayeleri daha ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Tanıtım

 • İsimlendirilmesi

Sure, mukatta harfleri ile (ta-ha) başladığından “Ta-Ha” adını almıştır. Surenin bir diğer adı ise Hz. Musa’nın (a.s) lakabı olan Kelim’dir. Kelimullah (Allah’la sohbet eden), Hz. Musa’nın (a.s) öyküsü, Allah’la doğrudan konuşabilmesi ve bu lakabı nasıl aldığına dair tüm ayrıntılar, bu surede ele alınmıştır. Mushaf tertibine göre yirminci, nüzul sırasına göre ise kırk beşinci suredir [1]

 • İniş Sebebi ve Yeri

Sure Mekki surelerdendir. Nüzul sırasına göre Peygamber Efendimiz’e (s.a.a) nazil olan kırk beşinci suredir. Bu sure Kur’an-ı Kerim’in bugünkü düzenek sırasına göre yirminci suredir [2] ve Kur’an’ın on altıncı cüz’ün de yer almaktadır.Kufe karilerine göre ayet sayısı 135, Hicaz karilerine göre 134, Basra karilerine göre 130 ve Şam karilerine göre ise 140’dır. Birinci görüş daha doğru ve meşhurdur.

 • Ayet Sayısı ve Diğer Özellikleri

Kelime sayısı 1.534, harf sayısı ise 5.399’dur. Hacim açısından miun ve orta surelerdendir. Tam olarak yarım cüzdür. Mukatta harflerle başlayan on birinci suredir.[3]

İçeriği

 • Hz. Peygamber Efendimize (s.a.a) hitap eden bu sure, onun vazifesini belirtmektedir. Bu görevin onun için bir sıkıntı yaratmadığı ve aksine insanları davet etmesi gerektiği ve gerisinin Allah’ın elinde olduğu beyan edilmektedir.
 • Herkesin dönüş noktasının O’na olduğu, insanların tekzip ve inkârının Peygambere bir zarar vermediği, her şeyde itidal ve orta yolun seçilmesi, dua ve ibadet edilmesi istenmektedir.
 • Hz. Âdem’in (a.s) hikayesi, cennetten çıkarılma öyküsü, ilahî af ve hidayeti,
 • Hz. Musa’nın (a.s) hikayesinin ayrıntıları, İsrailoğullarının buzağıya tapmaları ve Firavunun Hz. Musa (a.s) ile mücadelesi, büyücülerin olayı, Hz. Musa’nın (a.s) münacat ve duası gibi konular, bu surede ele alınmıştır.
 • Hz. Âdem (a.s) ve Hz. Havva’nın (s.a) öyküsü, İblis’in vesvesesi ve her ikisinin de dünyaya gönderilmesi.[4]
tr:Şablon:Ta-Ha Suresi

Tarihi Rivayet ve Öyküler

 • Hz. Musa’nın (a.s) hikayesi: Mukaddes Tuva vadisinde ateş görmesi, Allah ile konuşması ve Hz. Musa’nın (a.s) seçilmesi, Yed-i Beyza ve asanın ejderhaya dönüşme mucizesi, Firavun’u davet etme emri, Hz. Harun’un (a.s) Hz. Musa (a.s) ile birlikteliği, Hz. Musa’nın (a.s) Nil nehrine bırakılması, Hz. Musa’nın (a.s) Firavun’un sarayına ulaşması, Hz. Musa’nın (a.s) annesine kavuşturulması, Hz. Musa’nın (a.s) Kıbtiyi öldürmesi, Medyen’de ki yaşantısı, Firavun’a doğru gitmesi, Firavun ile konuşması, sihirbazlar ile karşılaşması, sihirbazların iman etmesi ve Firavun’un onları ölümle tehdit etmesi, İsrailoğullarının denizden geçmesi, Firavun ve taraftarlarının suda boğulması, İsrailoğullarına nimetlerin nazil olması, Samiri’nin buzağısı, kavmin Hz. Harun (a.s) ile konuşması, Hz. Musa’nın (a.s) Hz. Harun’a (a.s) itiraz etmesi ve Hz. Musa’nın (a.s) Samiri ile konuşması 9-98. Ayet-i kerimelerde işlenmektedir.
 • Hz. Âdem’in (a.s) hikayesi: Meleklerin, Hz. Âdem’e secde etmesi ve İblisin başkaldırısı, Allah’ın İblis hakkında Hz. Âdem’i (a.s) uyarması, İblis’in vesvesesi ve yasak ağaçtan yenilmesi, Hz. Âdem (a.s) ve Hz. Havva’nın (a.s) yeryüzüne inmesi olayları 115-123. Ayet-i kerimelerde anlatılmaktadır.

Meşhur Ayetler

Hz. Musa’nın (a.s) duası, Taha suresi 25-29. Ayet-i kerimeler.

قَالَ رَ‌بِّ اشْرَ‌حْ لِی صَدْرِ‌ی ﴿۲۵﴾ وَیسِّرْ‌ لِی أَمْرِ‌ی ﴿۲۶﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی ﴿۲۷﴾ یفْقَهُوا قَوْلِی ﴿۲۸ (

25 – Rabbim! Göğsümü açıp genişlet. 26 – İşimi kolaylaştır. 27 – Dilimdeki düğümü çöz 28 – Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar.

Bu ayet-i kerimeler, Hz. Musa’nın (a.s) Firavun’un yanına gitmeden önce ettiği duadır. Hz. Musa (a.s) Firavun’u tesiri altına alabilmek için Allah’tan göğsünü genişletmesini, işini kolaylaştırmasını ve beyanını güçlü kılmasını istemektedir.

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Beni anmadan yüz çevirene gelince: Dünyâda ona dar bir geçim var, kıyâmet günü de onu kör olarak haşrederiz. (Taha Suresi / 124)

Bu meşhur ayet-i kerimede zikrolunan yaşam darlığı daha çok; manevi yoksunluktan, ruhi açıdan kanaatsizlikten, maddi dünyaya haddinden fazla bel bağlamaktan ve yok olma korkusundan kaynaklanmaktadır. Allah’a inanan ve onun zatına gönül vermiş olan kimse ise, tüm bu endişe ve kaygılardan âmândadır.[6]

Fazilet ve özellikleri

Taha suresini okumanın fazileti hakkında Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Taha suresini okuyan kimseye kıyamet günü, Muhacir ve Ensar’ın sevabı verilecektir. [7] İmam Sadık’tan (a.s) ise şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Taha suresini okumayı terk etmeyiniz zira Allah Teâlâ Taha suresini sevmektedir ve Taha suresini okuyan herkesi de sevecektir ve her kim Taha süresini devamlı okursa, kıyamet gününde amel defterini onun sağ eline verecek, hesap- kitabını kolay tutacak ve onun hoşnut olması için ona çokluca mükâfat verecektir. [8] Taha suresini okumanın fazileti hakkında, Tefsir-i Burhan’da birçok eser ve bereketler zikrolunmuştur örneğin; evliliğin kolay bir şekilde gerçekleşmesi, büyük hacet ve isteklerin kabul olması gibi. [9]

Surenin Arapça ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Meryem Suresi
Ta-Ha Suresi Sonraki Sure
Enbiya Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an pejuhi, c 2, 1242.
 2. Marifet, Amuzaş’i Ulum-i Kur’an, h.ş 1371, c 2, s 166.
 3. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an pejuhi, c 2, 1242.
 4. Tabatabai, Tercüme el-Mizan, h.ş 1374, c 14, s 16.
 5. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 6. Mekarim Şirazi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, h.ş 1387, c 3, s 146.
 7. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1373, c 7, s 5.
 8. İbn Babıveyh, Sevabu’l-Amal, h.ş 1382, s 108.
 9. Behrani, Tefsir-i el-Burhan, h.ş 1388, c 3, s 696.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l Kur’ani’l-Kerim, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Behrani, Seyyid Haşim, el-Burhan, Tercüme Rıza Nazimiyan, Ali Genciyan ve Sadık Hurişa, Tahran, Kitab-i Subh, Nihad-i Kitaphanehayi Umumiyi Keşver, h.ş 1388.
 • Şeyh Saduk, Muhammed bin Ali, Savabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, Tercüme Muhammed Rıza Ensari Mahallati, Kum, Nesim-i Kevser, h.ş 1382.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l-Kur’an, Kum, Defter-i İntişarat-i İslamiyi Camiayi Müderrisini Havza-i İlmiye-i Kum, h.ş 1374.
 • Tabersi, Fadıl bin Hasan, Mecmau’l-Beyan fi Terfsiri’l-Kur’an, Tahkik ve mukaddime Cevad Belaği, İntişarat-i Nasır Husro, Tahran, 1373.
 • Marifet, Muhammed Hadi, Amuzeş-i Ulum-i Kur’an, Merkez-i Çap ve Neşr-i Sazman-i Tebligat-i İslami, c 1, h.ş 1371.