Öncelik: b, kalite: c
linksiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz

İnşirah Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
İnşirah Suresi
İnşirah Suresi.png
Anlamı Açılmak, genişlemek
Başka İsmi "Şerh", "Elem Neşrah"
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 12
Sure Numarası 94
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 8
Kelime Sayısı 27
Harf Sayısı 102

İnşirah Suresi (Arapça: سورة الشرح), birinci ayette geçen “şerh” konusuyla ilintili olduğu için bu adı almıştır. İnşirah Suresi içerik açısından Duha Suresiyle irtibatlı olduğundan, Duha Suresi'nin ardından ve devamı olarak getirilmiştir.

Bundan dolayı fıkhi açıdan namazlarda bu iki sureden birinin tek başına okunması yeterli değildir ve bu iki sureden her birinin tek başına kâmil bir sure olup olmadığı noktasında ulema ve müfessirler arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır.

İsimleri

Bu sureye “Şerh” ve aynı şekilde “İnşirah” Suresi de denmiştir. İnşirah Suresi, birinci ayette geçen “inşirah” yani Hz. Peygamber'in (s.a.a) göğsünün açılıp iman nuruyla genişletilmesinden bahsedildiği için bu adı almıştır.

Bu surenin üçüncü ismi ise “Elem Neşrah” Suresi'dir ve her üç isim de bu surenin ilk ayetiyle ilintilidir. “Elem neşrah leke sadrak” (Biz senin göğsünü (açıp) genişletmedik mi?)

Özellikleri

İnşirah Suresi kari ve müfessirlerin ortak görüşüne göre 8 ayettir. Sure 27 kelime ve 102 harften ibarettir. Mekke’de nazil olan İnşirah Suresi, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 94. iniş sirasina göre ise Kur’an’ın 12. suresidir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden; yani Kur’an’ı Kerim’in kısa surelerindendir.

Konuları

İnşirah Suresi'nde Allah-u Teâlâ, Allah Resulünü (s.a.a) teselli etmek için göğsünü açıp genişletme, yükünü hafifletme, adını ve şanını yüceltme nimetlerini hatırlatarak, her zorluğun yanında bir kolaylığın olduğunu söylemektedir. Duha Suresi'nde Allah-u Teâlâ’nın Hz. Muhammed’e (s.a.a) verdiği nimet ve lütuflar sayıldığı gibi, bu surede de Allah Resulünü (s.a.a) kapsayan ve en önemlisi göğsünün (açıp) genişletilme olayı, diğer ilahi lütuf ve inayetler beyan edilmektedir.

İnşirah Suresi içerik açısından Duha Suresiyle irtibatlı olduğundan, Duha Suresi'nin ardından ve devamı olarak getirilmiştir. Bundan dolayı fıkhi açıdan namazlarda bu iki sureden birinin tek başına okunması yeterli değildir ve bu iki sureden her birinin tek başına kâmil bir sure olup olmadığı noktasında ulema ve müfessirler arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır.[1]


Önceki Sure
Duha Suresi
İnşirah Suresi Sonraki Sure
Tin Suresi

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1265.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.