Hamidat

wikishia sitesinden

Hamidat (Arapça:حامدات), el-Hamdülillah (الحَمدُلِلّه) kelimesiyle başlayan Fatiha, Enam, Kehf, Sebe' ve Fatır surelerini ifade eder.[1] Bu surelere "Ha'ât", "Hamd" ve "Makâsir Kur'an" da denir.[2] Bu surelerin ortak ekseninin (Usul-i Din'den olan) Tevhid, Nübüvvet ve Mead olduğu söylenmiştir.[3]


Kaynakça

  1. Kur'an Kültürü ve Eğitimi Merkezi, Kur'an-ı Kerim Ansiklopedisi, cilt.8, s.418
  2. Siyuti, el-İtkan fi Ulumu'l-Kur'an, 1394 h.k, Cilt 1, s. 201; Hocceti, Kur'an-ı Kerim Tarihi Araştırmaları, 1395 h.ş, s. 105.
  3. Ekberzade, Suver Hamidat Uygunluğu

Bibliyografi

  • Hoceti, Seyyid Muhammed Bakir, Kur'an-ı Kerim tarihi üzerine bir araştırma, İslami Farhang Yayınevi, 1395 h.ş.
  • İslam Yayma Bürosu, «فرهنگ‌نامه علوم قرآن», Bita.
  • Kur'an Kültürü ve Eğitimi Merkezi, Al-Maarif Circle of Kur'an, Kum, Bostan Kitab, 3. baskı, 1382 h.ş.
  • Akbarzadeh, Fatima, Suver Hamidat Uygunluğu (تناسب سور حامدات), Yüksek Lisans Tezi, el-Zahra Üniversitesi, 1392 h.ş.