Öncelik: b, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Felak Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Felak Suresi
Felak Suresi.png
Anlamı Sabahı Ağartan
Başka İsmi Muavvize
Sınıfı Mekke
Nüzul Sırası 20
Sure Numarası 113
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 5
Kelime Sayısı 23
Harf Sayısı 73
İmam Rıza (a.s) Türbesi’nin Kütüphanesi’nde Hicri Kameri 1279 Yılına Ait Nesih Hattı’yla Yazılmış Kur’an-ı Kerim

Felak Suresi (Arapça: سورة الفلق), Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 113. ve iniş sırasına göre ise, Kur’an’ın 20. suresidir. Kafirun, İhlas ve Nas sureleri ile birlikte “Dört Kul” surelerinden biri sayılmaktadır. Ayrıca Allah Resulü (s.a.a) ve müminlere, kötülük ve olumsuzluklar karşısında Allah’a sığınmayı öğretmektedir.

Felak Suresi

Felak Suresi Nas Suresiyle birlikte "muşakşıkateyn" adlarıyla da anılmaktadır. Aynı surelere başlarındaki “eûzü” kelimelerinden dolayı "Muavvizeteyn" ismi de verilmiştir. Ayrıca Kafirun, İhlas ve Nas sureleri ile birlikte "Dört Kul" surelerinden biri sayılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden olan Felak Suresi, Allah Resulü (s.a.a) ve müminlere, kötülük ve olumsuzluklar karşısında sabahın karanlığını yaran aydınlığının Rabbine sığınmayı öğretmektedir.

Felak ve Nas surelerindeki yemin (kasem) farklılığı şöyledir: Felak Suresi'nde üç şeyin şerrinden Allah-u Teâla’nın bir sıfatına sığınılırken, Nas Suresi'nde bir şeyin şerrinden Allah’ın üç sıfatına sığınılmaktadır.[1]

İsimleri

Felak

Felak Suresi “Gul Eûzu bi Rabbi’l Felak” (tercüme: Sabahın karanlığını yaran aydınlığın Rabbine sığınırım) ayetiyle başladığından dolayı bu adı almıştır. Ayrıca Allah Resulü (s.a.a) ve bütün Müslüman ve gönül ehli insanlara, yarattıklarının şerrinden Felak’ın Rabbine sığınmayı öğretmektedir.[2]

Muavvize

Ana Madde: Muavvizeteyn

Felak Suresi'nde müminlere Allah’a sığınmaları tavsiye edildiği için, “Muavvize” adı verilmiştir. "Aveze" kökünden türemiş olan "Muavvize" kelimesi, sığınmak manasına gelmektedir. Bu sure, insanı (yaratılan her şeyin şerrinden, karanlığın (gecenin) şerrinden, düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden ve kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden) Felak’ın Rabbine sığınmaya yönlendirmektedir.[3]

Muşakşaka

Hassas durumlarda insanın ağzından çıkan kelama "şakşaka" denmektedir. İnsan tehlike hissettiği anda, bu tehlikeden kurtulmak ve Allah’a sığınmak için bu sureyi okuduğundan dolayı, "muşakşaka" adını almıştır. Felak Suresi, Nas Suresi ile birlikte “muşakşıkateyn” adlarıyla da anılmaktadır.[4]

Dört Kul

Ana Madde: Dört Kul

Felak Suresi “Kul” kelimesiyle başlayan diğer üç sureyle birlikte (Kafirun, İhlas ve Nas) “Dört Kul” sureleri olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca “Kul” kelimesiyle başlayan ve "Makulat sureleri" olarak bilinen beş sureden üçüncüsüdür.[5]

Mekki veya Medeni Oluşu

Bazı müfessirler Felak Suresi'nin Medeni olduğuna inanmaktadır. Ancak kısa ve terkibinin kesik kesik olması ve ayetlerinin üslup ve siyakı deliline binaen Mekke’de nazil olduğu görüşü meşhurdur.[6]


Önceki Sure
İhlas Suresi
Felak Suresi Sonraki Sure
Nas Suresi

Kaynakça

  1. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1271.
  2. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1271.
  3. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1271.
  4. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1271.
  5. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1271.
  6. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1271.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l Kur'âni'l Kerîm, 1418 h.k./ m. 1376.
  • Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, 1377 h.ş.

Dış Bağlantılar