Öncelik: b, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Mü'minun Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Mü'minun Suresi
Mü'minun Suresi.png
Anlamı Müminler
Başka İsmi -
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 74
Sure Numarası 23
Cüz 18
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 118
Kelime Sayısı 1055
Harf Sayısı 4486

Mü’minun Suresi (Arapça: سورة الموُمنون) adını, ilk ayetinde geçen ve "inananlar" anlamına gelen "Mü'minun" kelimesinden alır.

İlk ayetlerinde kurtuluşa eren müminlerin ibadetlerinden, ahlaki yaşayışlarından ve nail olacakları uhrevî nimetlerden bahsedildiği için, sure "el-Mü'minûn" adını almıştır.

Başında müminlerin zafere ulaşacakları, sonunda da kötülerin cezaya çarptırılacaklarından bahseden sure, müşriklere son ihtar olup İslâm'ın parlak geleceğinin müjdecisi olmuştur.

Sure 118 ayettir. Mekke'de, Enbiya Suresi'nden sonra inmiştir. Mushaf’taki resmi sıralamada 23 ve iniş sırasına göre ise, 74. suredir.

Tanıtım

Ve de ki Rabbim, yarlığa, acı ve sensin acıyanların en hayırlısı. (Mü'minun Suresi / 118)
 • İsimlendirilmesi

Sure, müminlere değinerek (Kad eflehal mu'minûn) ile başlamakta ve onların yüce sıfatlarını açıklanmaktadır.[1]

 • Nüzul Sırası ve Yeri

Sure Mekki surelerdendir. Mushaf’taki sıralamada yirmi üçüncü ve nüzul sırasına göre ise, yetmiş dördüncü suredir.[2]

 • Ayet Sayısı ve Diğer Özellikleri

Kufe karilerine göre 118, Basra ve Medine karilerine göre ise, 119 ayettir. Ancak birinci görüş daha meşhur ve yaygındır. Sure 1.055 kelime ve 4.486 harften oluşmaktadır. Hacim açısından miun ve orta surelerdendir. Yarım cüzden biraz azdır.[3]

İçeriği

Bu sure, iki yerde ve toplam olarak 16 ayette (1. ayetten 11. ayete kadar ve 57. ayetten 61. ayete kadar) müminlerin sıfatlarını beyan etmektedir. Örneğin: namazda huşu, boş ve faydasız söz ve davranışlardan yüz çevirmeleri, iffetli oluşları, emanete riayet, ahde ve sözleşmeye vefa, namaza bağlılık, Allah’ın haşyetinden korku, hayır ve güzel işlerde öncü ve acele etmeleri gibi.

Müminlerin özelliklerini beyan ettikten sonra, amellerinin akıbet ve sonucuna değinmekte ve onları cennetin varisleri olarak tanıtmaktadır. Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun’un (a.s) hikayeleri, Hz. Nuh (a.s) ve kavminin hikayeleri, insanın yaratılışı, yağmurun yağması ve faydaları, mead konusu ve mead’ı inkâr edenlere karşı Kur’an’ın delil ve burhan ortaya koyması gibi konular surenin diğer konularını oluşturmaktadır.[4]


Tarihi Rivayetler

 • Hz. Nuh’un risaleti, kavminin yalanlaması, gemi yapmaya emredilmesi, hayvanların gemiye bindirilmesi, Hz. Nuh (a.s) tufanı ve zalimlerin helak oluşu, 23-29. ayet-i kerimeler.
 • Hz. Salih’in risaleti, kavminin yalanlaması ve onların üzerine azap nazil olması, 31-41. ayet-i kerimeler.
 • Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun’un (a.s) risaleti, Firavun’un davet edilmesi, Hz. Musa’nın (a.s) yalanlanması ve Firavun taraftarlarının suda boğularak helak olması, 45-49. ayet-i kerimeler.
 • Hz. Meryem (s.a) ve Hz. Musa’nın (a.s) ayet ve nişane olması, 50. ayet-i kerime.

Meşhur Ayetler

حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Sonunda, onlardan birine ölüm gelip çattı mı “Rabbim” der, beni geriye, tekrar dünyâya yolla da. (99) Belki iyi işler işlerim ve zâyi ettiğim ömrü telâfî ederim. Hayır, boş bir söz, onun söylediği söz. Onların önlerinde, diriltilip mezarlarından çıkarılacakları güne dek bir berzah var. (100)

Bu ayetler, müşriklerin ve kötü işler yapanların ölüm anındaki durumlarını anlatmaktadır. İşte o anda, gözlerindeki perde kalkıverir ve sanki kendi başlarına gelecekleri görüverirler ve davranışlarının akıbetine vakıf oluverirler. İşte bundan dolayı, rablerinden amellerini telafi etmek için ikinci kez yeniden hayata döndürmesini istiyorlar ama yaratılış kanunu böyle bir izni kimseye vermemektedir ve artık geri dönüş de yoktur. [6]

Fazilet ve Özellikleri

Mü'minun Suresi’ni okumanın fazileti hakkında Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim Mü'minun Suresi’ni okursa, melekler onu ölüm meleğinin nazil olduğu esnada ve kıyamet gününde rahat ve huzurlu bir şekilde gözlerinin aydınlanmasına neden olacak şeylerle müjdeleyecektir. [7] İmam Sadık’tan (a.s) ise şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Her kim Mü'minun Suresi’ni okursa, Allah-u Teâlâ onun sonunu mutlu ve saadetli kılacaktır. Eğer Cuma günleri Mü'minun Suresi’ni okuma noktasında devamlılık gösterirse, onun mekânı cennet olacaktır. [8] El-Burhan tefsirinde, Mü'minun Suresi’ni okumanın faydaları arasında, alkollü içeceklere bağımlılıktan kurtulmak gibi özellikler de zikredilmiştir. [9]

Ayetü’l Ahkam

Ayet Sayısı Ayet Bab Konu
5-7 والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم
8 والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون
19-20 فانشانا لکم به جنات من نخیل واعناب
21 ولکم فیها منافع کثیرة ومنها تأکلون
51 کلوا من الطیبات واعملوا صالحا

Surenin Arapça ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Hac Suresi
Mü'minun Suresi Sonraki Sure
Nur Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c 2, s 1223.
 2. Marifet, Amuzaş-i Ulum-u Kur’an, 1371 h.ş, c 2, s 166.
 3. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c 2, s 1223.
 4. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1243.
 5. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 6. Mekarim Şirazi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, Tanzim ve Tahkik, Ahmet Ali Babayi, 1387 h.ş, s 270.
 7. Tabersi, Mecmau’l Beyan, 1373 h.ş, c 7, s 175.
 8. Şeyh Saduk, Sevabu’l Amal, 1382 h.ş, s 108.
 9. Behrani, Tefsir-i el-Burhan, 1388 h.ş, c 4, s 9.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l Kur’ani’l Kerim, 1418 h.k. / m. 1376.
 • Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, 1377 h.ş.
 • Behrani, Seyyid Haşim, el-Burhan, Tercüme Rıza Nazımiyan, Ali Genciyan ve Sadık Hurşa, Tahran, Kitab-i Subh, Nihad-i Kitaphanehayi Umumiyi Keşver, 1388 h.ş.
 • Şeyh Saduk, Muhammed b. Ali, Sevabu’l Amal ve İkabu’l Amal, Muhammed Rıza Ensari Mahallati, Kum, Nesim-i Kevser, 1382 h.ş.
 • Tabersi, Fazıl b. Hasan, Mecmau’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an, Tahkik ve mukaddime Muhammed Cevad Belaği, İntişarat-ı Nasır Hosro, Tahran, 1383 h.ş.
 • Marifet, Muhammed Hadi, Amuzeş-i Ulum-u Kur’an, Merkez-i Çap ve Neşr-i Sazman-ı Tabligat-i İslami, c 1, 1371 h.ş.
 • Mekarim Şirazi, Nasır ve Ahmet Ali Babayi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l Kutubi’l İslamiye, 1387 h.ş.