Öncelik: b, kalite: c
linksiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Yusuf Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Yusuf Suresi
Yusuf Suresi.png
Anlamı Hz. Yusuf (Peygamber)
Başka İsmi “Ahsenü-l Kasas” (en üstün hikaye)
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 53
Sure Numarası 12
Cüz 12, 13
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 111
Kelime Sayısı 1795
Harf Sayısı 7305

Yusuf Suresi (Arapça: سورة یوسف), Hz. Yusuf'un (a.s) hayatı detaylı olarak anlatıldığı için bu sure "Yusuf" adını almıştır. Yusuf isminin İbranice karşılığı "Yosef" veya "Yuzarsif"dir. İbranice’de bu isim "Allah artırsın" anlamına gelmektedir. Yusuf Suresi, 111 ayettir. Hz. Yusuf'un hikayesi, Kur'an'da başlangıcından bitişine kadar, detaylı bir biçimde, bir surede anlatılan tek hikayedir.

Mushaf’ta ki resmi sırası itibarıyla 12. iniş sırasına göre ise 53. suredir. Surenin iniş nedeniyle ilgili farklı rivayetler bulunmaktadır. Bu surede, Hz. Yusuf'un (a.s) ibret dolu hikâyesi, ayrıntılı olarak anlatılmakta ve ayrıca birtakım mesajlar verilmektedir.

Tanıtım

 • İsim ve İsimlendirme Sebebi

Hz. Yakub’un oğlu olan Hz. Yusuf’un hikayesi, bu surede ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Bir kaç surede zikredilen hikaylerin aksine, bu hikaye bu surede bir defada nakledilmiş ve sure çoğunlukla bu hikayeye ayrılmıştır.[1] Yusuf adı bu surede 25 defa zikredilmiştir. Bu surenin bir diğer adı “Ahsenü-l Kasas”tır (en güzel hikaye).[2]

 • Nüzul Sırası ve Mekânı

Sure, Mekki surelerdendir [3] ve nüzul sırasına göre elli üçüncü, resmi sıraya göre ise on ikinci suredir. Hacim ve uzunluk açısından orta ve miun surelerdendir. Mukatta harflerden (elif, lam, ra) başlayan altıncı suredir.[4]

 • Ayet ve Kelime Sayısı

Ayet sayısı 111 (ayet sayısında, kariler arasında bir ihtilaf bulunmamaktadır), kelime sayısı 1.795, harf sayısı ise 7.305’tir.[5]

Konuları

Yusuf Suresi, Hz. Yusuf (aleyhi selam) hikayesinin tamamı, kendisi, babası ve kardeşlerinin yaşamı, ibretli hadise ve olaylar ve eğitici noktaları içermektedir.[6] Yusuf Suresi'nin son birkaç ayeti hariç, tüm ayetleri Hz. Yusuf’un (a.s) öyküsünü beyan etmiş ve bu öyküyü en iyi hikaye olarak tanıtmıştır.

Kur’an’ı Kerim’de toplamda 27 kez, Hz. Yusuf ismi tekrar edilmiştir ve bunun 25’i Yusuf Suresi'nde geçmiştir. [7] El-Mizan Tefsiri, Yusuf Suresi'nin asıl hedefinin; Allah’ın insana karşı olan vilayetini beyan etmek olduğuna inanmakla birlikte şöyle yazmaktadır: Eğer bir kimse, imanını Allah için halis ederse, Allah kendisi onun sorumluluğunu üstlenir ve onu hayatının en zor anlarında izzetin en doruk noktasına ulaştırıverir. [8]

El-Mizan tefsirinin yazdığına göre; Hz. Yusuf’un (a.s) hikayesi Kur’an’ı Kerim’de başlangıcından sonuna kadar, detaylı bir şekilde tek bir surede beyan edilmiştir. [9]

Hz. Yusuf

Hz. Yusuf (a.s), Hz. Yakup’un (a.s) evlatlarından ve İsrailoğullarının peygamberlerindendir. Hz. Yusuf (a.s), ergenlik döneminde abilerinin ona karşı olan kıskançlığı yüzünden abileri tarafından kuyuya atıldı. Kuyunun yakınlarından geçen bir kervan, Hz. Yusuf’u (a.s) buldu, kuyudan çıkardı ve orda gizlenmiş olan abilerinden (sanki onların kölesiymiş gibi) satın alarak yanlarında mısıra götürdü ve orada köle pazarında Mısır azizine sattı. Bir müddet sonra Mısır azizinin eşi olan Zülayha nın Hz. Yusuf’a ilgisi oluştu. Hz. Yusuf’un (a.s) ın bu ilgiye karşılık vermemesi Züleyha tarafından zindana atılmasına sebep oldu fakat nihayetinde Hz. Yusuf’un (a.s) suçsuzluğu ispatlandı ve serbest bırakıldı. Mısır padişahının rüyasını tabir ettikten sonra bilgeliği, aklı, zekiliği,güzel ahlak ı sayesinde Mısır azizliğine kadar ulaştı yani; (Hazineden sorumlu veziri) oldu. [11]

İniş Sebebi

Bazı rivayetler esasınca bir grup Yahudi, Mekke müşriklerini tahrik etti ve İsrailoğullarının Şam’dan Mısır’a muhaceret etmelerinin nedenini Peygamberden (s.a.a) sormalarını istedi, bu sorunun cevabında, Yusuf Suresi nazil oldu. [12]

Yusuf Suresi’nin Bayanlara Öğretilmesi

Bazı rivayetlerde, Yusuf Suresi'nin kadınlara öğretilmesi ve bayanlara okunması menedilmiştir. [13] Tefsir-i Numune, bu rivayet hakkında şu şekilde yazmıştır: Kur’an’ı Kerim, her ne kadar hikayeyi en iffetli şekilde beyan etse de, Züleyha’nın ve Mısır kadınlarının hevesranlığı, bazıları için tahrik edici olabilir. Tefsir-i Numune, buna rağmen bu rivayeti güvenilir bilmemekle birlikte, bu rivayetin karşısında, Yusuf Suresi'ni ailelere öğretmeyi teşvik eden rivayetler olduğunu beyan etmektedir. [14]

Fazilet ve Özellikleri

Şeyh Saduk (r.a) İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakletmiştir: Yusuf Suresi'ni her gece veya her gündüz okuyan kimseyi, Allah Teâlâ kıyamet gününde Hz. Yusuf’un (a.s) güzelliğinde haşredecektir. O günde o şahıs hiçbir korkuya sahip olmayacak ve Allah’ın seçkin ve liyakatli kullarından olacaktır. [15] Mecmau’l-Beyan Tefsirinde Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Yusuf Suresi'ni okuyan, ailesine ve insanlara öğreten kimse için Allah Teâlâ ölümü kolaylaştıracak ve ona hiçbir Müslüman’ı kıskanmayacak bir güç ve kudret verecektir. [16]

Surenin Arapçası ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Hud Suresi
Yusuf Suresi Sonraki Sure
Ra'd Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1374, c 9, s 292.
 2. Daneşname-i Kur’an, h.ş 1377, c 2, s 1240.
 3. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1374, c 9, s 291.
 4. Daneşname-i Kur’an, h.ş 1377, c 2, s 1240.
 5. Daneşname-i Kur’an, h.ş 1377, c 2, s 1240.
 6. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1239–1240.
 7. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1374, c 9 s 292.
 8. Allame Tabatabai, el-Mizan, h.k 1417. C 11, s 73.
 9. Allame Tabatabai, el-Mizan, h.k 1417. C 11, s 73.
 10. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 11. Sahafi, Kıssahayi Kur’an, h.ş 1379, s 106-125.
 12. Allame Tabatabai, el-Mizan, h.k 1417. C 11, s 74.
 13. Arusi Huveyzi, Tefsir-i Nuru’s-Sakaleyn, h.k 1415, c 2, s 408.
 14. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, h.ş 1374. C 9, s 298.
 15. Şeyh Saduk, Sevabu’l-Amal, h.k 1406, s 106.
 16. Tabersi, Mecmau’l-Beyan, h.ş 1372, c 5, s 315.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l Kur’ani’l Kerim, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Sahafi, Seyyid Muhammed, Kıssahayi Kur’an, Kum, Ehlibeyt, İkinci baskı, h.ş 1379.
 • Saduk, İbn Babıveyh, Muhammed bin Ali, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, Kum, Daru’ş-Şerif Razi, h.k 1406.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l-Kur’an, Kum, İntişarat-i İslami, h.k 1417.
 • Tabarsi, Fadıl bin Hasan, Mecmau’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an, Tahran: Nasır Husro, h.ş 1372.
 • Arusi Huveyzi, Abd Ali bin Cuma, Tefsir-i Nuru’s-Sakaleyn, Tahkik Seyyid Haşim Rasuli Mahallati, Kum, İntişarat-i İsmailiyan, dördüncü baskı, h.k 1415.
 • Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l-Kutubi’l-İslamiye, h.ş 1374.