Öncelik: b, kalite: c
linksiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Leyl Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Leyl Suresi
Leyl Suresi.png
Anlamı Gece
Başka İsmi -
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 9
Sure Numarası 92
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 21
Kelime Sayısı 71
Harf Sayısı 316

Leyl Suresi (Arapça: سورة الليل), Kur’an-ı Kerim’in Mekki surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 92 ve iniş sırasına göre ise, Kur’an’ın 9. suresidir. Bu sureye, Leyl’e (gece) yemin edilerek başlandığından dolayı “Leyl Suresi” adı verilmiştir.

Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Evsat sureleri grubundandır. Ayrıca yeminle başlayan surelerin on dokuzuncusudur.

Özellikleri

Leyl Suresi, Leyl’e (gece) yemin edilerek başlandığından dolayı bu adı almıştır.

“Ve’l-Leyli İza Yağşa” (Karanlığı (yeryüzünü) bürüyüp örttüğü zaman geceye yemin ederim)

Leyl Suresi 21 ayet, 71 kelime ve 316 harften oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 92 ve iniş sırasına göre ise, Kur’an’ın 9. suresidir.

Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Evsat sureleri grubundandır. Ayrıca yeminle başlayan surelerin on dokuzuncusudur. (Birinci ayetten üçüncü ayete kadar olan bölümde, üç varlığa yemin edilmiştir.)

Konuları

Leyl Suresi, iki grubun hal ve akıbetlerini beyan etmektedir:

  1. Sakınan ve takvalı olanlar; yani Allah yolunda infak edenler, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve arınmak için malını verenler. Bunlara doğruluk ve Allah’ın hoşnutluğu vaadi verilmiştir.
  2. Şekavet ehli olanlar; yani cimrilik eden ve cennet vaadini (ahiret mükâfatını) yalan sayanlar. Bu grup helak olmakla tehdit edilmekte, mallarını cimrilik ve dünyaya olan sevgilerinden dolayı diğerleriyle paylaşmadıkları için mallarının kıyamette onlar için bir yarar sağlamayacağına işaret edilmektedir.[1]


Önceki Sure
Şems Suresi
Leyl Suresi Sonraki Sure
Duha Suresi

Ayrıca bakınız

.

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1264 - 1265.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru'l Kur'ani'l Kerim, 1418 h.k. / m. 1376.
  • Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, 1377 h.ş.