Öncelik: b, kalite: c
linksiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Tin Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Tin Suresi
Tin Suresi.png
Anlamı İncir
Başka İsmi "Zeytun", "Tin ve Zeytun"
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 28
Sure Numarası 95
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 8
Kelime Sayısı 34
Harf Sayısı 162

Tin Suresi (Arapça: سورة التين), birinci ayette Allah Teâlâ’nın “Tin”e yemin etmesinden dolayı bu adı almıştır. Bu sure “Zeytun” ve “Tin ve Zeytun” Suresi olarak da anılmıştır. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden; yani Kur’an’ı Kerim’in kısa surelerindendir.

İsimleri

Tin Suresi, birinci ayette Allah Teâlâ’nın “Tin”e yemin etmesinden dolayı bu adı almıştır; “Ve’t-Tini ve’z-Zeytun” (İncire ve zeytine andolsun).

Müfessirlerin görüşüne göre bu surenin başında yemin edilen Tin ve Zeytun’un ihtimali manaları şunlardır; 1. İncir ve zeytin. 2. Tin’den kasıt Dimeşk mescidi 3. Zeytun’dan maksat Beytü'l-Mukaddes mescidi 4. Tin ve Zeytun’dan kasıt Şam ve Beytü'l-Mukaddes’de bulunan ve Süryani dilinde Tina ve Zeyta dağı denilen iki dağ. Bu sureye “Zeytun” ve “Tin ve Zeytun” Suresi de denmiştir.

Özellikleri

Ayetlerinin sayısı noktasında görüş ayrılığı bulunmayan Tin Suresi, 8 ayet, 34 kelime ve 162 harften ibarettir. Mekke’de nazil olan Tin Suresi, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 95. iniş sırasına göre ise Kur’an’ın 28. suresidir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Evsat sureleri grubundandır; yani Kur’an’ın kısa surelerindendir ve 30. cüzde yer almaktadır. Ayrıca yeminle başlayan yirmi üç sureden, yirmi birincisidir (4 konuya yemin edilmiştir).

Konuları

Tin Suresi'nde insanın yaratılış ve değişen hallerine işaret etmekle birlikte, günahkâr insanın esfele safilin’e (aşağıların en aşağısına) tenezzül edeceği, mümin ve salih insanların ise sayısız sevap alacağı belirtilmektedir.[1]


Önceki Sure
İnşirah Suresi
Tin Suresi Sonraki Sure
Alak Suresi

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1265.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.