Öncelik: b, kalite: c
linksiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Nasr Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Nasr Suresi
Nasr Suresi.png
Anlamı İlahi Yardım
Başka İsmi "Nasr", "İza Cae", "Tevdi’"
Sınıfı Medeni
Nüzul Sırası 114
Sure Numarası 110
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 3
Kelime Sayısı 19
Harf Sayısı 80

Nasr Suresi (Arapça: سورة النصر), üç önemli gaybi haberi içermektedir; İslam’ın büyük zaferi ve nihai galebesi Mekke’nin fethi, Mekke ve etrafındaki bölge halkının İslam’a iman getirmesi ve Allah Resulüne (s.a.a) biat etmesi, Allah Resulünün (s.a.a) rihleti, Hamd, tesbih ve istiğfar ile Allah’a kavuşmaya hazır olma emrinin verilmesi.

Nasr Suresi

Nasr Suresi 3 ayet, 19 kelime ve 80 harften oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in Medine’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 110. ve iniş sırasına göre ise, Kur’an’ın 114. (son) suresidir.

Bazı müfessirler Nasr Suresi'ni iniş sırasına göre Kur’an’ın 111. veya 112. suresi ve Tevbe Suresini ise, son suresi olarak bilmektedir; ancak birinci görüş (Nasr Suresi'nin son sure olması) daha meşhurdur. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Kısar sureleri grubundandır; yani Kur’an-ı Kerim’in kısa surelerindendir ve 30. cüzün son hizbinde yer almaktadır. Ayrıca “İza” ile başlayan “Zamaniye Surelerinin” yedincisi ve sonuncusudur.

Nasr Suresi, üç önemli gaybi haberi içermektedir. İslam’ın büyük zaferi ve nihai galebesi Mekke’nin fethi, Mekke ve etrafındaki bölge halkının İslam’a iman getirmesi ve Allah Resulüne (s.a.a) biat etmesi, Allah Resulünün (s.a.a) rihleti, Hamd, tesbih ve istiğfar ile Allah’a kavuşmaya hazır olma emrinin verilmesi. Yaratana dua etmek, ilahi nimetler karşısında şükür ve hamd ve tövbeleri kabul eden Allah’tan bağışlanma ve af talep etmek, bu surenin diğer konularından bazılarıdır.[1]

Bazı müfessirler şöyle yazmaktadır: Nasr Suresi Hudeybiye antlaşmasından sonra ve Mekke’nin fethinden önce nazil olmuştur. [2] Ancak bazıları Nasr Suresi'nin Mina’da ve Haccetu’l Veda’da nazil olduğuna inanmaktadır. [3] Vahidi Nişaburi “Esbabu’n-Nuzul” kitabında bu surenin Peygamber Efendimizin (s.a.a) Huneyn savaşından döndükten sonra nazil olduğunu ve Allah Resulünün (s.a.a) de o günden sonra iki yıldan fazla yaşamadığını yazmaktadır. [4]

İsimleri

Nasr

Bu sure ilk ayetinde geçen "Nasr" kelimesinden dolayı ve ilahi yardım, İslam’ın nihai zaferi ve Mekke’nin fethinden söz ettiği için “Nasr Suresi” adını almıştır. “İzâ cae nasrullahi ve’l Feth” (tercüme: Allah'ın yardımı ve zafer geldiğinde).[5]

İza Cae

Nasr Suresi “İza Cae” sözü ile başladığından dolayı bu adla anılır.[6]

Tevdi’

Bu surenin diğer ismi “Tevdi’” dir. Zira bu sure Allah Resulünün (s.a.a) ömrünün sonlarında ona nazil olmuş ve bundan dolayı hakikatte Allah-u Teâlâ ve Hz. Cebrail’in Hz. Resulullah (s.a.a) ile vedasıdır.[7]

 
 
Büyük başarılarda Allah’ı unutmayın
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İkinci Nokta
Zafer sonrası Peygamberin ve Müslümanların vazifeleri Ayet 3
 
Birinci Nokta
Müslümanlar için büyük zaferlerin müjdesi Ayet 1-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birinci Vazife
Allah’ın mükemmelliği ve nimetlerini hatırlayarak O'nu tesbih etmek Ayet 4
 
Birinci Zafer
Allah’ın yardımıyla Mekke’nin fethi Ayet 1
 
 
 
 
 
 
 
 
İkinci Vazife
Günahların bağışlanmasını talep etmek ve Allah’ın emirlerine uymak Ayet 3
 
İkinci Zafer
Mekke fethinden sonra İslam dininin halk tarafından geniş çapta kabullenilmesi Ayet 2Önceki Sure
Kafirun Suresi
Nasr Suresi Sonraki Sure
Mesed Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1270.
  2. El-Mizan fi Tefsiri’l Kuran, c. 20, Nasr Suresi'nin açıklaması, s. 376; Ayrıca bkz. Et-Tabersi, Mecmeu’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an, c. 10, s. 844.
  3. Tefsiru’l Kummi, c. 2, s. 446 - 447.
  4. Esbabu’n-Nuzul, tercüme: Zekâveti, c. 1, s. 248.
  5. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1270.
  6. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1270.
  7. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1270.
  8. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.


Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l Kur'âni'l Kerîm, 1418 h.k. / m. 1376.
  • Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, 1377 h.ş.