VikiŞia

Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden
(wikishia:Hakkında sayfasından yönlendirildi)
VikiŞia Logosu

VikiŞia (Farsça: ویکی‌شیعه), uluslararası internet ağında yayınlanan sanal bir ansiklopedi olup hedefi On iki imam Şia’sını tanıma konusunda gerekli bilgilere ulaşarak Tarih, Coğrafya, fıkıh, usul, Tefsir, Hadis, Kelam, Felsefe ve İrfan gibi bilim dallarını beyan etmek ve ilgili kavramları, temel inançları ve çeşitli etkinlikleri açıklamaktır. Bu amaçla gerekli görülen isim, sözcük, özel terim ve kavramlara, bu sanal ansiklopedide açıklık getirilmektedir.

Wiki Şia’da, kişisel tahlil ve görüşlerden, henüz ispatı yapılmamış tez ve teoremlerden uzak durulmakta, ayrıca bilimsel ve tarihi anlaşmazlıklar konusunda yargıda bulunmak işi, okuyuculara bırakılmaktadır. Dolayısıyla VikiŞia, bu gibi konularda tamamen tarafsız bir tutum sergilemektedir.

Mezhepsel ihtilaflar göz önünde bulundurulduğundan, Wiki Şia yazarları, mümkün olduğunca iki büyük İslam fırkası olan (Şia ve Ehlisünnet) mezheplerince kabul görmüş, özellikle Sadr-ı İslam'a yakın olan ilk kaynak eserlerden yararlanmaktadırlar.

VikiŞia’nın Tarihçesi

Oluşumunun Nedenleri

Genel anlamda "Din" ve özelde ise İslam ve Şiilik konusu, sanal ansiklopedilerde, haklarında çok geniş bilgilerin olduğu konulardandır. Ancak sanal ansiklopedi yazarlarının İslami bilgi ve donanımdan uzak olmaları, yahut İslam veya Şiilik inancı taşımamaları medeniyle, İslami öğreti ve kavramlar üzerine yazılmış makalelerde ciddi oranda yanlışlıklar göze çarpmaktadır.

Web sitelerinde, Şia inançları hakkında gözlemlenen sorunlar, Şia dünyasının ihtiyaçları ve aynı şekilde ilgili alanlarda araştırmacıların, Şiilik perspektifinden İslam inançlarına daha kolay ulaşmalarını sağlamanın gerekliliği, hatta zorunlu oluşu v.b. konular dikkate alındığından, internet ortamında bu sitelere alternatif bir ansiklopedinin oluşturulmasına karar verildi. Bundan dolayı Ehlibeyt (a.s) mektebini tanıtma ve savunma görüş ve amacına yönelik, "VikiŞia" sitesini kurmak Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültür işleri idaresinin programları arasında yerini almıştır.

Sitenin Faaliyetine Başlaması

22 Mayıs 2013 tarihinde, VikiŞia yazarları arası ilk koordinasyon toplantısı düzenlendi ve birkaç eğitim dersinden sonra 17 Haziran 2013 tarihinde VikiŞia’nın ilk makalesi sanal âlemde yayınlandı.

2013 yılının haziran ayında sitenin kullanıcı adı verilmeksizin, internet kullanıcıları tarafından görülmesi sağlandı.

Resmi Açılışı

VikiŞia’nın İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi olarak açılışı

VikiŞia'nın, 22 Haziran 2014 tarihinde Tahran’da düzenlenen Sibtu'n Nebi; İmam Hasan (a.s) Kongresi'nde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından resmi olarak açılışı yapıldı.

Özellikleri

İçerik Alan ve Genişliği

 • VikiŞia ansiklopedisinin muhtevası şunlardan ibarettir: İtikat/İnanç esasları, kişi ve karakterler, kitaplar, mekanlar, tarihi olaylar, tören ve merasimler, Ehlibeyt’e (a.s) inanan fırkalar, Şiilik tarihi, Ehlibeyt (a.s) ve onların takipçileriyle ilintili olabilecek her türlü husus ve konu.
 • Bütün Müslümanların inanç konusunda müşterekleri, aynı zamanda İslam tarihi ile ilintili genel İslami mefhumlar ve terminolojik anlamda oturmuş kavramlar.
 • Ehlibeyt (a.s) mektebi ile bağlantılı olması hasebiyle, VikiŞia’da tanıtılan İslam’ın diğer fırkalarıyla irtibatlı terimler veya VikiŞia’da sık kullanılan kavramlar.

Muhteviyatın Denetimi

 • VikiŞia’da yer alan makalelerin içerik ve muhteviyatı kontrol edilmektedir; Bu nedenle Şia’nın tanıtımı noktasından güvenilir bir kaynak olarak başvuruda bulunulabilir.
 • VikiŞia, hâlihazırda sınırlı bir şekilde faaliyet göstermektedir, ama ileriki zamanlarda Ehlibeyt (a.s) mektebi öğretilerini yaymak adına yetenekli ve ilgili bütün Şiaların katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla, bu işi genele/halk tabanına yaymayı planlamaktadır. Bu ansiklopediye giriş, yöneticilerin onayı ile mümkün olmaktadır. VikiŞia’daki bu özellik, makalelerin ilmi değerini korumak ve de artırmak için kullanıcılara makalelerin yazılımında ortaklık ve işbirliği olanağı sağlamaktadır.

Tarafsızlık İlkesi

 • Şia mezhebi ve Ehlibeyt (a.s) takipçileri arasındaki düşünsel konularda tarafsızlık ilkesine riayet edilmektedir, ancak VikiŞia’nın Ehlibeyt mektebi öğretilerini yaymak amacını güttüğü gayet açıktır ve yazılan makaleler bu öğretileri açıklama ve savunma hedefi üzere yazılmaktadır.
 • VikiŞia’da yer alan makaleler, araştırmalara dayalı bilimsel makaleler; yani birinci dereceden yayınlanmamış makaleler değildirler. Ayrıca bilimsel problemleri çözmek için de yeterli değildir. VikiŞia’nın ilkesi, mevcut kaynaklardan istifade ederek bilgi sunmaktır. Dolayısıyla yazarlar kendi görüşlerini yayınlamamalıdır.
 • VikiŞia’da bilimsel ve tarihi ihtilaflar konusunda yargıda bulunmak, okuyuculara bırakılmıştır. Bu metotla VikiŞia, ilgili konularda tarafsızlığını korumuş olmaktadır.
 • Mezhebi ihtilaflar göz önünde bulundurulduğundan, VikiŞia yazarları imkân ölçüsünde iki büyük İslam fırkasının (Şia ve Sünni) ortak kabul ettiği ve ilk kaynak eserlerden yararlanmalıdır.

Çoklu Dil Ağı

 • Makaleler birkaç dilde yayınlanmaktadır. Çoğunlukla Şialara yönelik olup, aynı zamanda Şia ve Şia’yı tanıma konusunda ilgili kimselere ulaşabilmek amacıyla, özellikle de diğer dillerdeki Şii kaynakların oldukça sınırlı olması nedeniyle sunulan bu imkan, Ehlibeyt (a.s) mektebinin daha fazla anlatılıp tebliğ edilmesine ve Şiiliğin gerçek yüzünün, sahih ve doğru bir dille tanıtılmasına sebep olabilir.
 • Wiki Şia sitesi şu anda dünya genelinde yaygın 10 dille makale ve yazı yayınlamaktadır:

VikiŞia Türkçe Bölümü

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı çatısı altında yayın hayatına başlayan "wikishia.net" Ehlibeyt Mektebinin sanal ansiklopedisi olma yolunda adımlarını sıklaştırmış, hedefine hızla yaklaşmaktadır. Şu anda dünya genelinde yaygın sekiz dille makale ve yazı yayınlayan VikiŞia , en kısa zamanda hem dil sayısını, hem de makale sayısını arttırmayı planlıyor.

Türkçe'nin de aralarında bulunduğu "VikiŞia Sanal Ansiklopedisi"nde şu ana kadar yayınlanan Türkçe makale sayısı 1065 adettir. Wikishia.net sitesinin yayın hayatına başlamasıyla Hak Mektep olan öz/gerçek Muhammedi İslam'ın dünya genelinde tanınması kolaylaşacaktır. Hz. Resulü Kibriya Efendimiz'den (s.a.a) sonraki dönemlerde başlayan Ehlibeyt mektebi düşmanlığı nedeniyle, bu mukaddes mektep, asırlar boyunca karalandı, ötekileştirildi, kötülendi, temsilcileri katledildi... WikiShia.net sitesi, dini bilgileri, tarafsız ve objektif bir bakış açısıyla okuyucularıyla buluşturup, okuyucunun kendi hür iradesi ile yargıda bulunmasını sağlamaktadır.

Diğer Özellikleri

 • Sürekli düzenlenme ve güncellenme imkânı.
 • Makalelerin güncellenebilme ve bilgi eklenme özelliği.
 • Tüm sayfaların üstünde makalenin geçmişi konulu bölüm (Geçmişi gör) bulunmaktadır. Geçmişi gör bölümünde makale üzerinde yapılan her türlü değişiklik, kayıt ve zapt edilmiştir. Dolayısıyla ziyaretçiler yapılan değişiklikler ve içerik yazarları hakkında bilgi edinebilirler.
 • Son değişiklikler sayfası kullanıcıların her sayfada yapılan değişiklikleri görmesini sağlamaktadır.
 • Önceki konu ve değişikliklere erişim imkânı.
 • Verilerin birbiri ile irtibatlandırılması; yani okuyucu metinde kullanılan ibarelerden her birini anlamak için arama motoru kullanmaksızın, o anda ilgili mefhumu tıklayarak o konuyu okuyabilir. Bu özellik ziyaretçinin her veriyi okuma esnasında kolay bir şekilde o metinlerdeki bütün mefhumlara ulaşmasına ve okuduğu konu hakkında tam bir bilgi sahibi olmasına sebep olmaktadır.
 • Her makalenin VikiŞia’nın diğer dillerindeki makalelerle irtibatlandırılması.
 • Makalenin sonunda kategorilerden istifade edilmesi; kategori altında cüzi konuların bulunduğu külli başlıklardır. Kategoriler VikiŞia’nın fihristini oluşturmaktadır.
 • Navbox ve Navbar şablonlarının (Navigation templates) kullanılması. Navbar şablonu; makale ile irtibatlı bağlantıları bir kutunun içerinde yatay bir şekilde makalenin alt kısmında veya dikey şekilde makalenin üst tarafında toplayan şablonlara denir. Bu tablolarda bulunan ünvanlar birbirleri ile enlemesine irtibat sağlanmaktadır. Yani bütün başlıklar birbiri altında sıralanır.
 • Infobox bilgi şablonu ise; makalenin üst kısmında yer alan ve bilgileri özet bir şekilde toplama görevini yapar. Bilgi kutusuna başvurarak bütün makaleyi mütalaa etmeksizin makale metninde yer alan asıl bilgilerden haberdar olunabilir.
 • VikiŞia’daki her sayfa ve makalenin üst kısmında tartışma sayfası da bulunmaktadır. Tartışma sayfası kullanıcıların, makaleler hakkındaki görüşlerini, yazarlara veya editörlere ulaştırma imkanını sağlamaktadır. Tartışma sayfası aslında, yazılan makalenin muhtevasını zenginleştirmeye yardımcı olacak, görüş sahipleri ile makale konusuyla ilgilenenlerin diyalog sayfasıdır.