Öncelik: b, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Neml Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Neml Suresi
Neml Suresi.png
Anlamı Karınca
Başka İsmi "Süleyman", “Ta-Sin"
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 48
Sure Numarası 27
Cüz 19, 20
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 93
Kelime Sayısı 1166
Harf Sayısı 4795

Neml Suresi (Arapça: سورة النمل), “neml" karınca demektir. İçinde, Hz. Süleyman'ın (a.s) ordusuna yol veren karıncalardan bahsedildiği için sure bu adı almıştır.

Sureye "Süleyman Suresi" de denilir. Bu sure, 93 ayettir. Mekke'de, Şuara Suresi'nden sonra inmiştir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 27. ve iniş sırasına göre ise, 48. suredir. Sure, içinde tilavet secdesi bulunan surelerden biridir.

Tanıtım

 • İsimlendirilmesi

Surede, karıncalara ve Hz. Süleyman (a.s) hikayesine yer verildiği için bu adı almıştır. Karıncaların hikayesi, Hz. Süleyman (a.s) hikayesi ile iç içe yer almıştır.

 • Nüzul Sırası ve Yeri

Neml Suresi, nüzul sırasına göre Peygamber efendimize (s.a.a) nazil olmuş olan, kırk sekizinci Mekki suredir. Neml Suresi, Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre yirmi yedinci suredir. [1] Kur’an’ın on dokuzuncu ve yirminci cüzlerinde yer almaktadır.

 • Ayet Sayısı ve Diğer Özellikleri
Sülüs Hattıyla Yazılmış Neml Suresi 40. Ayet-i Kerimesi

Neml Suresi 93 ayet, 1166 kelime ve 4795 harfe sahiptir. Sure, hacim açısından Mesani surelerden olup, nispeten orta büyüklüktedir ve yarım cüzden biraz daha az miktardadır. Neml Suresi 26. ayet-i kerime, müstahap secdeye sahiptir; yani 26. ayet-i kerimeyi okuyan veya işiten şahısın secde etmesi müstahaptır. [2] Bkz: (Tilavet secdesine sahip sureler) Neml Suresi, Mukatta harfleri olan «طس» Ta-Sin başladığı için ‘‘Tavasin’’ surelerinden sayılmaktadır. [3]

Surenin bir diğer adı ise “Süleyman” suresidir. Zira Hz. Süleyman’ın (a.s) hikayesi bu sürede ayrıntılı bir biçimde ele alınmış ve surenin ana konularından biri oluvermiştir. Surenin bir diğer adı ise “ta-sin”dir; zira sure, Mukatta harfler ile başlayan surelerdendir.

 • İki Bismillahirrahmanirrahim’e sahip sure

Neml Suresi'nin bir diğer özelliği de, 2 Bismillahirrahmanirrahim’e sahip olmasıdır: İlki surenin başında, ikincisiyse Hz. Süleyman’ın (a.s) Saba Melikesi Belkıs’a yazmış olduğu mektubun başında, 30. ayet-i kerimede yer almaktadır. [4]

İçeriği

Bu sure, Mukatta harfler ile başlayan yirmi dokuz surenin on üçüncüsüdür. Mushaf resmi sırasında yirmi yedinci ve nüzul sırasına göre ise, kırk sekizinci suredir. Sure Mekke’de nazil olmuştur.

Küfe karilerine göre 93, Basra ve Şam karilerine göre 94, Hicaz karilerine göre ise, 95 ayettir; ancak birinci görüş daha doğrudur. Sure, 1.166 kelime ve 4.795 harften oluşmaktadır. Hacim olarak mesani ve nispeten orta boyutlu surelerdendir. Yarım cüzden daha azdır. Secde surelerindendir ve 25. ayetinde secde etmek müstahaptır.[5]

Bu surede iki kere “Bismillahirrahmanirrahim” ayeti yer almıştır (birincisi surenin başında, ikincisi ise 30. ayetinde). Allah’ı tanıma ve tevhidin nişaneleri, mead ve haşır olayı, nasihat ve öğütün etkileri, Hz. Süleyman (a.s) ve Belkıs’ın hikayesi, ayrıca bunun yanında Hz. Musa, Hz. Salih ve Hz. Lut’un (a.s) hikayelerine de işaret edilmiştir.[6]

Meşhur Ayetler

Bu surede, aşağıda yer aldığı gibi bazı meşhur ayetler bulunmaktadır:

 • “Emmen Yucibu'l Muztarre” Ayeti

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

Peki, kimdir darda kalıp dua ettiğinde dua edenin duasına olumlu cevap veren (Neml Suresi / 62)

Bu ayet-i kerime “Emmen Yucibu'l Muztarre” ayeti olarak meşhurdur. Hadis-i şeriflerde şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Bu ayet-i kerime İmam Mehdi (a.f) hakkında nazil olmuştur; Allah’a yemin olsun ki asıl muztar (darda olan) odur. Hz. İbrahim (a.s), makamında iki rekât namaz kıldığında ve ellerini Allah-u Teâlâ’nın dergâhına kaldırdığında, Allah onun duasını kabul ve rahatsızlıklarını bertaraf ediyor ve onu yeryüzünde halife karar kılıyor. [8] İran’da Şiiler bu ayet-i kerimeyi dua unvanında, sorunları çözmek ve hastaların şifası için okumaktalar.[9] Elbette Ehlibeyt (a.s) İmamları, bu ayet-i kerimeyi dua için okuduklarında şu şekilde okumaktaydılar: Ya Men Yucibu… [10]

 • Ricat Ayeti

Şii alimlerine göre, Neml Suresi 83. ayet-i kerime, Ricat’in ispatı için en net ve en önemli Kur’ani dayanaktır. [11]Ricat yani; Yüce Allah, İmam Mehdi’nin (a.f) zuhurundan sonra bazı ölüleri diriltecektir. [12]Şii kelamcı ve tefsircilere göre, bu dirilecek ölüler kıyamet gününde dirilecek ölüler değildir; zira kıyamet gününde tüm ölüler dirilecektir; ancak bu ayet-i kerimede söylenene göre, bazı ölüler dirilecektir. Bu ayet-i kerimeyi Ricat’ın ispatı için dayanak ve kanıt olarak kabul eden alimler şunlardan ibarettir: Şeyh Saduk “el-İtikadat” kitabında [13]Şeyh Mufit [14] Şeyh Tusi et-Tibyan tefsirinde [15] Eminu’l İslam Tabersi Mecmau’l Beyan tefsirinde [16] ve Allame Meclisi “Hakku'l Yakin” kitabında [17] ayrı-ayrı zikretmişlerdir. [18]

Fazilet ve Özellikleri

Neml Suresi'ni okumanın fazileti hakkında şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Her kim, Ta’Sin, Süleyman (Neml Suresi) ni okursa, Hz. Süleyman (a.s), Hz. Hud (a.s), Hz. Şuayb (a.s) Hz. Salih (a.s) ve Hz. İbrahim’i (a.s) tasdik ve tekzip edenlerin sayısınca, on hasenat ve iyilik kazanacak; kıyamet gününde kabrinden dışarı ‘‘La İlahe İllallah’’ nidası ile çıkacaktır. [19] Yine aynı şekilde her kim ‘‘Üçlü Tavasin’’ (Şuara, Neml ve Kasas surelerini) Cuma akşamı okursa, Allah’ın veli kullarından olacaktır. Allah’ın civarında, lütuf gölgesinde ve desteğine şamil olacak ve dünyada bedbaht olmayacak; razı olması için ahrette ona cennet verilecektir. Hatta rızayetinden daha fazlası ona verilecektir ve Yüce Allah onu 100 huri ile evlendirecektir. [20]

Tarihi Rivayetler ve Öyküler

 • Hz. Musa’nın (a.s) Nübüvveti: Tur vadisinde ateşi görmesi, Allah ile konuşması, Mucizelerin müşahedesi, Firavunu davet, Firavun ve taraftarlarının inkârı. 7-14. ayet-i kerimeler.
 • Hz. Davut (a.s) ve Hz. Süleyman’ın öyküsü: Onların her ikisine de bilgi verilmesi, Hz. Davud’un (a.s) mirasının Hz. Süleyman’a (a.s) kalması, Hz. Süleyman’ın (a.s) kuşların dilini bilmesi, Hz, Süleyman’ın (a.s) insanlardan ve cinlerden ordu kurması, Hz. Süleyman’ın (a.s) karınca vadisinden geçmesi, Hüdhüd kuşunun ortadan kaybolması, Hüdhüd’ün dönmesi, Saba Melikesi ve güneşe tapmalarını rapor etmesi, Hz. Süleyman’ın (a.s) Saba Melikesine mektup yazması, Saba Melikesinin vezirleriyle danışması, Saba Melikesi’nin Hz. Süleyman’a (a.s) gönderdiği hediyeler, Hz. Süleyman’ın (a.s) gönderilen hediyeleri reddetmesi ve saldırı tehdidinde bulunması, Hz. Süleyman’ın (a.s) Saba Melikesinin tahtını getirmelerini emretmesi, Saba Melikesi’nin Hz. Süleyman’ın (a.s) yanına gelmesi ve kendi oturduğu tahtı orada görmesi, Saba Melikesi’nin Hz. Süleyman’ın (a.s) sarayına girmesi, hayrete düşmesi ve Allah’a iman getirmesi. 15-44. ayet-i kerimeler.
 • Hz. Salih’in (a.s) Öyküsü: Hz. Salih’in (a.s) risaleti, kavmi ile konuşması, kavmi tarafından dokuzlu gruplar halinde Hz. Salih’e (a.s) gece baskını düzenleme kararı almaları, kavminin helak olması ve inananların kurtuluşa ermesi. 45-53. ayet-i kerimeler.
 • Hz. Lut’un (a.s) Öyküsü: Hz. Lut’un (a.s) fuhuş hakkında uyarıda bulunması, kavminin Hz. Lut’u (a.s) sürgüne gönderme isteği, Hz. Lut (a.s) ve inanların kurtuluşa ermesi, eşinin helak olması ve kavminin azaba duçar olması. 54-58. ayet-i kerimeler.

Neml Suresi Arapça ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Şu'ara Suresi
Neml Suresi Sonraki Sure
Kasas Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Marifet, Amuzeş-i Ulum-u Kur’an, 1371 h.ş. c. 2, s. 166.
 2. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, 1377 h.ş, c. 2, s. 1244.
 3. Ramyar, Tarih-i Kur’an, 1387 h.ş, s 598.
 4. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, 1377 h.ş, c 1, s 1244.
 5. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1244.
 6. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1244.
 7. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 8. Kummi, Tefsir-i Kummi, 1363 h.ş, c. 2, s. 129.
 9. « Simnanlı namazkılanların Ayetullah Mehdevi Keni’nin şifa bulması için okumuş oldukları ‘‘Emmen Yucibu’’ ayet-i kerimesi؛ « Tasnim Haber Ajansı; Bu akşam 'Emmen Yucibu' hatmi indirin ».
 10. Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l Envar, 1403 h.k, c 92, s 103; İbn-i Tavus, Mihecu’d-Deavat ve Minhecu’l İbadat, 1411 h.k, s 342.
 11. Rızanejat ve Pa ber ca, Berresi-i Delalet-i Aye-i 83 Sure-i Neml ber Ricat ez Didgah-ı Farigeyn, s 4346.
 12. Şeyh Mufit, Evailu’l Makalat, 1413 h.k, c 4, s 77.
 13. Şeyh Saduk, el-İtikadat, 1414 h.k, 62-63.
 14. Şeyh Müfid, el-Mesail'us-Serviye, 1413 h.k, s 32-33.
 15. Şeyh Tusi, et-Tibyan, 1382 h.k, c. 8, s. 120.
 16. Tabersi, Mecmau’l Beyan, 1372 h.ş, c 7, s 366.
 17. Meclisi, Hakku'l Yakin, 1387 h.k, s336.
 18. Rızanejat ve Pa ber ca, Berresi-i Delalet-i Aye-i 83 Sure-i Neml ber Ricat ez Didgah-i Farigeyn, s. 4346.
 19. Tabersi, Mecmau’l Beyan, 1372 h.ş, c 7, s 327.
 20. Hüveyzi, Nuru’s-Sakaleyn, 1415 h.k, c 4, s 74.


Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Darü’l Kur’ani’l Kerim, 1418 h.k. / m. 1376.
 • Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, 1377 h.ş.
 • İbn-i Tavus, Ali b. Musa, Mehcü’d-Deavat ve Minhecü’l İbadat, Ebu Talip Kirmani ve Muhammed Hasan Muharrir, Kum, Daru Zehair, 1411 h.k.
 • Bu akşam “Emmen Yucibu” hatmi indirin, Sayt-ı Müessese-i Tanzim ve Naşr-i Asar-ı İmam Humeyni (r.a) yayınlanma tarihi: 26 Ferverdin 1392 h.ş, izleme tarihi: 8 İsfend 1395 h.ş.
 • Hüveyzi, Abd Ali b. Cuma, Nuru’s-Sakaleyn, Haşim Resulü’nün katkılarıyla, Kum, İsmailiyan, dördüncü baskı, 1415 h.k.
 • Simnanlı namaz kılanların Ayetullah Mehdevi Keni’nin şifa bulması için okumuş oldukları ‘‘Emmen Yucibu’’ duası, Tasnim Haber Ajansı, yayınlanma tarihi, 16 Hordad 1393 h.ş, izleme tarihi: 8 İsfend 1395 h.ş.
 • Ramyar, Mahmut, Tarih-i Kur’an, Tahran, İntişarat-ı Emir Kebir, 1387 h.ş.
 • Şeyh Saduk, Muhammed b. Ali, el-İtikadat, Kum, el-Mu’temer el-Âlemi li’ş-Şeyh Müfid, 1414 h.k.
 • Şeyh Müfid, Muhammed b. Muhammed, Evailu’l Makalat, Kum, el-Mutemer el-Âlemi li-Elfiyeti Şeyh Müfid, 1413 h.k.
 • Şeyh Müfid, Muhammed b. Muhammed, el-Mesailu’l Serviye, Kum, el-Mutemer el-Âlemi li’ş-Şeyh Müfid, 1413 h.k.
 • Şeyh Tusi, Muhammed b. Hasan, et-Tibyan, Beyrut, Daru İhyai't-Turasi'l Arabî, 1382 h.k.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan, Tercüme Muhammed Bakır Musavi, Kum, Defter-i Neşr-i İslami, beşinci baskı, 1374 h.ş.
 • Tabersi, Fazıl b. Hasan, Mecmau’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an, Nasır Hüsrev, üçüncü baskı, 1363 h.ş.
 • Kummi, Ali b. İbrahim, Tefsir-i Kummi, Daru’l Kitap, üçüncü baskı, 1363 h.ş.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l Envar, Beyrut, Daru İhyai't-Turasi'l Arabî, ikinci baskı, 1403 h.k.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Hakku’l Yakin, Tahran, İslamiye, 1387 h.k.
 • Marifet, Muhammed Hadi, Amuzeş-i Ulum-u Kur’an, Merkez-i Çap ve Neşr-i Sazman-ı Tebliğat-ı İslami, c. 1, 1371 h.ş.