Öncelik: b, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Muhammed Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Muhammed Suresi
Muhammed Suresi.png
Anlamı Hz. Muhammed (Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.a)
Başka İsimleri "Kıtal" ve "Ellezine Keferu"
Sınıfı Medeni
Nüzul Sırası 95
Sure Numarası 47
Cüz 26
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 38
Kelime Sayısı 542
Harf Sayısı 2424

Muhammed Suresi (Arapça: سورة محمد), ikinci ayetinde geçen Peygamberimizin (s.a.a) adına atfen "Muhammed Suresi" olarak isimlendirilmiştir. Bu surede, Müminlerin savaşmalarına izin veren ayetler yer aldığı için sureye "Kıtal Suresi" de denmektedir. 38 ayetten oluşan sure, Medine'de inmiştir. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 47, nüzul sırasına göre ise 95. suredir.

Surenin Tanımı

Hz. Muhammed Mustafa Efendimizin (s.a.a) mübarek ismi şerifleri ikinci ayetinde geçtiği için sureye bu ad verilmiştir. Surenin birçok ayeti savaşla ilgili olduğu için sureye Kıtal Suresi de denmiştir.

Sure "Ellezine Keferu" (inkâr edenler) kelimesi ile başladığı için sureye "Ellezine Keferu" Suresi de denmiştir. [1]

Küfe karilerine göre ayet sayısı 38, Basra karilerine göre 40 ve başka karilere göre ise 39’dur, ancak Küfe karilerinin görüşü daha doğru ve meşhurdur. Sure 542 kelime ve 2.424 harften oluşmaktadır. Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla kırk yedinci, iniş sırasına göre ise doksan beşinci suredir. Sure, Medine’de nazil olmuştur. [2] Uzunluk olarak mesani surelerden ve bir hizipten daha küçüktür. [3]

Konuları

Surenin asıl ekseni müminlerin ve kâfirlerin sıfatlarını saymak ve her iki tayfanın akıbetini mukayese etmek etrafında dönmektedir. [4]

Bu surede geçen konular, özet olarak şöyledir:

 • Hapt veya ahbat (amellerin boşa çıkarılması) konusu (9 ve 32. Ayetler), şöyle ki kötü ameller, iyi amelleri boşa çıkarmaktadır. Bu konu İslami kelam konularının en önemlilerindendir.
 • Savaş esirleri, Allah yoluna set çeken kâfirlerin amellerinin boş olduğu ve değerinin olmadığı.
 • Allah Resulünün (s.a.a) Mekke’den çıkışı ve ihtişamlı bir şekilde yeniden dönüş vadesinin verilmesi.
 • Cimrilikten kaçınmak ve infak etmenin teşvik edilmesinden oluşan dört önemli fıkhi konunun açıklanması.[5]Meşhur Ayet

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Ey inananlar, siz yardım ederseniz Allah'a, o da yardım eder size ve ayaklarınızı diretir, size sebat verir. (Muhammed Suresi / 7)

Bu ayet-i kerime, müminleri düşmanlara karşı savaşa teşvik amaçlı nazil olmuştur.

Bazı Şii tefsirlere göre, bu ayet-i kerimede İman meselesine yaslanmak şuna işarettir; Hakiki imanın nişanelerinden biri de hakka düşman olanlarla savaşmaktır ve Allah’a yardımdan maksat da açıkça Allah’ın ayinine yardım etmektir.

Bu tefsirlerde beyan edildiği üzere; Allah’ın peygamberine, Şeriat ve öğretilerine yardımcı olmak, yine aynı şekilde diğer bazı Kur’an ayetlerinde ( Haşr Suresi / 8) zikredilmiştir.

Allah’a ve Resulüne (s.a.a) yardım etmek yan yana zikredilmiştir. [7]

Nehcü’l-Belaga’da İmam Ali’den (a.s) şu şekilde nakledilmiştir: Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve sizin adımlarınızı sağlamlaştırır, Allah Teala çaresizlikten dolayı sizden yardım istememektedir O sizlerden aziz ve hakim olduğu halde yardım istemektedir zira yerin ve göklerin orduları onun emrindedir.

Allah’ın yardım istemesi, sizi sınamak ve en iyi faktörü belirlemek içindir. [8]

İniş Sebebi

Bazıları Muhammed Suresi ilk ayet-i kerimenin Peygamber Efendimiz’in (s.a.a) vefatından sonra İmam Ali’nin (a.s) ve Ehlibeyt’in (a.s) velayet hakkını gasp edenler hakkında nazil olduğuna inanmaktalar.

«أضل أعمالهم» cümlesinden maksat da Peygamber Efendimiz’in (s.a.a) döneminde İslam dininin yararına ve faydasına yapılmış tüm yardımların ve cihadın batıl olmasıdır. [9]

Fazilet ve Özellikleri

İmam Sadık’tan (a.s) Muhammed Suresi'ni okumanın mükâfatı hakkında şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Her kim Muhammed uresini okursa, dinde tereddüt etmez, fakirliğe duçar olmaz ve Allah ve peygamberin amanında olur. [10]

Yine aynı şekilde Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim Muhammed Suresi'ni okursa, kabirden kalktığında her ne tarafa dönerse dönsün, Allah Resulü’nü (s.a.) görecektir, Allah Teâlâ onun susuzluğunu cennet pınarlarından giderecektir. [11]

Ahkam Ayetleri

Ayet Numarası Ayet Bab Konu
4 (Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları çökertip etkisiz hale getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın). Artık bundan sonra (esirleri) ya karşılıksız ya da fidye karşılığı salıverin. Cihad Düşmandan esir almak ve onları azat etmek

Muhammed Suresi Arapça ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Ahkaf Suresi
Muhammed Suresi Sonraki Sure
Fetih Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, h.ş 1377, c 2, s 1251.
 2. Marifet, Amuzeş-i Ulum-i Kur’an, h.ş 1371, c 2, s 168.
 3. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, h.ş 1377, c 2, s 1251.
 4. Tabatbai, Tercüme-i Tefsir-i el-Mizan, h.ş 1370, c 18, s 358.
 5. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1251.
 6. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 7. Mekarim Şirazi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, h.ş 1382, c 4, s 440.
 8. Nehcü’l-Belaga, hutbe 183.
 9. Kummi, Tefsir-i Kummi, h.ş 1363, c 2, s 300.
 10. Şeyh Saduk, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, h.ş 1382, s 223.
 11. Behrani, el-Burhan fi Tefsiri’l-Kur’an, h.ş 1389, c 5, s 93 ve Salabi, el-Keşf ve’l-Beyan, h.k 1422, c 9, s 28.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Behrani, Haşim bin Süleyman, el-Burhan fi Tefsiri’l-Kur’an, Kum, Müessese-i el-Biset, Kısmu’d-Dirasati’l-İslamiye, h.ş 1389.
 • Hamager, Muhammed, Sahtar-i Surehayi Kur’an-ı Kerim, Tehiyye-i Müessese-i Ferhengiyi Kur’an ve İtret-i Nuru’s-Sakaleyn, Kum, Neşr-i Nüşera, h.ş 1392.
 • Şeyhu’l-İslami, Cafer, Aşinayi ba Surehayi Kur’an, Peyam-i Azadi, Tahran, h.ş 1377.
 • Şeyh Saduk, Muhammed bin Ali, Sevabu’l-Amal ve İkabu’l-Amal, Tercüme; Muhammed Rıza Ensari Mahallati, Kum, Nesim-i Kevser, h.ş 1382.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, Tercüme-i Tefsir-i el-Mizan, Tercüme; Muhammed Bakır Musavi, Tahran, Bonyad-i İlmi ve Fikri-i Allame Tabatabai, h.ş 1370.
 • Kummi, Ali bin İbrahim, Tefsir-i Kummi, Daru’l-Kutub, Kum, h,ş 1363.
 • Marifet, Muhammed Hadi, Amuzeş-i Ulum-i Kur’an, Tercüme; Ebu Muhammed Vekili, Merkez-i Çap ve Neşr-i Sazman-i Tebligat-i İslami, h.ş 1371.
 • Mekarim Şirazi, Nasır ve Ahmet Ali Babayi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l-Kutubi’l-İslami, h.ş 1382.