Öncelik: b, kalite: c
linksiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Hud Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Hud Suresi
Hud Suresi.png
Anlamı Hz. Hud (Peygamber)
Başka İsmi -
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 52
Sure Numarası 11
Cüz 11, 12
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 123
Kelime Sayısı 1948
Harf Sayısı 7820

Hud Suresi (Arapça: سورة هود), içinde Hz. Hud Peygamberden (a.s) ve kavminden bahsedildiği için sure bu adı almıştır. Aynı zamanda Semûd kavminin peygamberi Hz. Salih (a.s) ile Medyen halkının peygamberi Hz. Şuayb'den (a.s) de söz etmektedir.

123 ayetten oluşan sure, Mushaf’taki resmi sırası itibariyle 11 ve İniş sırasına göre ise, 52. suredir. Sure mukattaa harflerle başlamaktadır ve miun surelerdendir. Kur’an-ı Kerim’in orta uzunluktaki surelerinden ve aynı zamanda bir cüzün üçte biri kadardır.

Hud Suresi

Bu surede Ad kavminin peygamberi olan Hz. Hud’un (a.s) hikayesi geniş bir şekilde zikredilmiştir (50. ayetten 60. ayete kadar). Bu sebeple sureye "Hud" adı verilmiştir. [1] Sure Mekki surelerdendir. Mushaf’taki resmi sırasına göre on birinci ve nüzul sırasına göre ise, elli ikinci suredir. [2] Mukattaa harfleri ile başlayan beşinci suredir.

Miun surelerinden ve aynı zamanda uzunluk açısından orta surelerden sayılmaktadır. Kufe sayısına göre 123, Medeni sayıya göre 122 ve Basra sayısına göre ise, 121 ayettir ve birinci görüş doğrudur. 1948 kelime ve 7820 harften oluşmaktadır.[3]

Konuları

Bu surenin önemli olan asıl konu ve ana temaları aşağıda gelmiştir:

 • Fesat ve delaletle mücadele, hak yolda hareket, bu yolda istikamet ve istikrarlı olmak.
 • Kur’an ve vahiy hakikatinin ispatı, Kur’an’ın azamet, görkem ve mucize oluşu.
 • Allah’ın tüm şeylere ilminin olması, tekâmül yolundaki insanın bela ve imtihanlara tabi tutulması ve en güzelin seçilmesi gibi konular, surenin önemli içeriklerini oluşturmaktadır.[4]

Hud Suresi, içermiş olduğu derin anlam, içerik ve zor kurallara sahip olmasından dolayı, Allah Resulü (s.a.a) bu sure hakkında şöyle buyurmuştur: "Hud Suresi beni yaşlandırdı".[5]

Ayetül Ahkâm

Ayet Numarası Ayet Bab Konu
113 ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار
115 واقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل

Tarih-i Rivayetler ve Öyküler

 • Hz. Nuh’un (a.s) öyküsü: Risalet, kavmiyle konuşması, gemi inşası, Nuh tufanı, Hz. Nuh’un (a.s) oğlunun boğulması, Tufanın sona ermesi ve geminin Cudi dağına oturması 25-48. ayet-i kerimeler.
 • Ad kavminin öyküsü: Hz. Hud’un (a.s) risaleti, kavmiyle konuşması, Ad kavminin azabı 50-60. ayet-i kerimeler.
 • Semud kavminin öyküsü: Hz. Salih’in (a.s) öyküsü, kavmiyle konuşması, deve mucizesi, devenin ayaklarının kesilerek öldürülmesi, Semud kavminin azabı 61-68. ayet-i kerimeler.
 • Lut kavminin öyküsü: Meleklerin Hz. İbrahim’e (a.s) nüzulü, Hz. İbrahim’in (a.s) korkması ve Hz. İshak’ın (a.s) müjdelenmesi, Hz. İbrahim’in (a.s) meleklerle Lut kavmi hakkında konuşması, Meleklerin Hz. Lut’a (a.s) nüzulü, Hz. Lut (a.s) kavminin melekler hakkında isteği ve Hz. Lut’un (a.s) cevabı, kavmini terk etmesi, Hz. Lut’un (a.s) eşinin kavmi arasında kalması, Lut kavminin taş yağmuru ile azap edilmesi 69-83. ayet-i kerimeler.
 • Hz. Şuayb’ın (a.s) öyküsü: Risalet, Hz. Şuayb’ın (a.s) kavmiyle konuşması, Medyen’e azabın nazil olması 84-95. ayet-i kerimeler.
 • Hz. Musa’nın (a.s) öyküsü: Firavun’u Allah’a davet, 96-99. ayet-i kerimeler.

Meşhur Ayetler

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah'ın üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir. (Bunların) hepsi açık bir kitapta (levh-i mahfuz'da) dır. (Hud Suresi / 6)

Bu ayet-i kerime, Yüce Allah’ın her hareket eden canlı varlık için belli bir rızık tayin ettiğini söylemektedir. Bu hareket eden canlı varlık, isterse anne rahmindeki cenin olsun, isterse yerin derinliklerinde ya ağaçlar arasında, dağlarda ve derelerde yaşayan böcekler olsun fark etmez. Hepsinin rızkını Allah verir.

بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

İnanmışsanız Allah'ın bıraktığı kâr, daha hayırlıdır size (Hud Suresi / 86)

Bu ayet-i kerimede, Hz. Şuayb (a.s) kendi kavmini Allah’a tapmaya davet ettikten ve tartıda noksan satıştan menettikten sonra, Allah’tan onlar için kalacak olanın daha iyi ve hayırlı olduğunun farkına varmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Şii hadis kitaplarında bu ayet-i kerimede geçen "Bakiyetullah" Masum İmamlar (a.s) olarak yorumlanmıştır.

Allame Meclisi (r.a) İbn-i Şehraşub’un "Menakib" adlı eserinden naklettiğine göre, "Bakiyetullah ayeti" Masum İmamlar (a.s) hakkında nazil olmuştur. [7] "Biharu’l Envar" kitabında şöyle bir rivayet nakledilmektedir: İmam Bakır (a.s) şehrin giriş kapılarını yüzüne kapayan halka, kendisini ‘‘Bakiyetullah’’ olarak tanıtmıştır. [8]

"Bakiyetullah" kelimesinin ikinci manası; Şiilerin son imamı İmam Mehdi (a.f) olarak yorumlanmaktadır. [9] İmam Ali'den (a.s) naklettiği rivayete göre, "Bakiyetullah"dan maksat, zuhur edecek olan İmam Mehdi (a.f) dir. Şii rivayetlerde nakledildiğine göre, İmam Mehdi (a.f) zuhur ettiğinde ‘‘Bakiyetullah Hayrul Lekum’’ ayetini okuyacak. [10]

Fazilet ve Özellikleri

Hud Suresi'ni okumanın fazileti hakkında Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Hud Suresi'ni okuyan herkese, Hz. Nuh’a (a.s) iman getiren ve yalanlayanların sayısınca ve aynı şekilde Hz. Hud (a.s), Hz. Salih (a.s), Hz. Şuayb (a.s), Hz. Lut (a.s), Hz. İbrahim ve Hz. Musa’ya (a.s) muhalif ve muvafık olanların sayısınca mükâfat verilerek, böyle birisi kıyamet günü saadetli ve mutlu kimselerden olacaktır. [11]

İmam Bakır’dan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Her Cuma Hud Suresi'ni okuyan kimse, kıyamet günü peygamberler zümresinde haşredilecek ve işlediği günahlar ona bildirilmeyecek. [12] El-Burhan tefsirinde, Hud Suresi'ni okuyan kimse için bazı özellikler zikredilmiştir. Örneğin bedensel ve fiziksel gücün artması, hacetlerin yerine gelmesi gibi (eğer 13 kez okursa). [13]

Surenin Arapçası ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Yunus Suresi
Hud Suresi Sonraki Sure
Yusuf Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Tabatabai, el-Mizan, 1374 h.ş, c 10, s 134.
 2. Sehavi, Cemalu’l Kur’ra ve Kemalu’l Ekra, 1419 h.k, c 1, s 44.
 3. Tabersi, Mecmau’l Beyan, 1373 h.ş, c 5, s 239.
 4. Danışname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1239.
 5. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, 1374 h.ş, c 9, s 4.
 6. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 7. Meclisi, Biharu’l Envar, 1403 h.k, c 24, s 211.
 8. Meclisi, Biharu’l Envar, 1403 h.k, c 24, s 212.
 9. Tabersi, Mecmau’l Beyan, 1373 h.ş, c 1, s 252.
 10. Meclisi, Biharu’l Envar, 1403 h.k, c 24, s 212.
 11. Tabersi, Mecmau’l Beyan, 1373 h.ş, c 5, s 239.
 12. İbn-i Babeveyh, Sevabu’l Amal, 1382 h.ş, s 106.
 13. Behrani, Tefsir-i el-Burhan, 1388 h.ş, c 3, s 75.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Daru’l Kur’anu’l Kerim, 1418 h.k. / m. 1376.
 • Danışname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, 1377 h.ş.
 • İbn-i Babeveyh, Muhammed b. Ali, Sevabu’l Amal ve İkabu’l Amal, Tercüme Muhammed Rıza Ensari Mahallati, Kum, Nesim-i Kevser, 1382 h.ş.
 • Behrani, Seyyid Haşim, el-Burhan, Tercüme Rıza Nazımiyan, Ali Genciyan ve Sadık Hurşa, Tahran, Kitab-ı Subh, Nihad-ı Kitaphanehayi Umumiyi Keşver, 1388 h.ş.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an, Kum, Defter-i İntişarat-ı İslami’yi Camiayı Müderrisin-i Havzayı İlmiyeyi Kum, 1374 h.ş.
 • Tabersi, Fazl b. Hasan, Mecmau’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an, Tahkik ve mukaddime Muhammed Cevad Belaği, İntişarat-ı Nasır Hosro, Tahran, 1373 h.ş.
 • Mekarim Şirazi, Nasır, Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l Kutubi’l İslamiye, 1374 h.ş.
 • Meclisi, Biharu’l Envar, Kum, Defter-i İntişarat-ı İslami, 1403 h.k.