Öncelik: b, kalite: c
linksiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Duha Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Duha Suresi
Duha Suresi.png
Anlamı (Gündüz ve güneş yükselince (kuşluk vakti)
Başka İsmi Ve’d-Duha
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 11
Sure Numarası 93
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 11
Kelime Sayısı 40
Harf Sayısı 165

Duha Suresi (Arapça: سورة الضحى), Allah-u Teâlâ’nın duha’ya (gündüz ve güneş yükselince) yemin ederek başlamasından dolayı bu adı almıştır. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Evsat sureler grubundandır. Ayrıca yeminle başlayan surelerin yirmincisidir. Bir arada ve toplu olarak nazil olan dört sureden biridir.

Duha Suresi

Duha Suresi, Allah-u Teâlâ’nın duha’ya (gündüz ve güneş yükselince) yemin ederek başlamasından dolayı bu adı almıştır. “Ve’d-Duha” (Güneş yükselince gündüze yemin ederim). Bazen, birinci ayette geçtiği gibi başına yemin eki olan "vav" eklenerek, “Ve’d-Duha” Suresi de denmektedir. Duha Suresi'nin ayet sayısı 11 ve bazı karilerin görüşlerine göre ise, 12’dir. Ancak birinci görüş daha meşhurdur.

Sure 40 kelime ve 165 harften oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden olup, Mushaf’taki resmi sırası itibarıyla 93. ve iniş sırasına göre ise, Kur’an’ın 11. suresidir. Lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden olup, Evsat sureler grubundandır. Yeminle başlayan surelerin ise yirmincisidir (birinci ve ikinci ayette olmak üzere iki yemin bulunmaktadır.) Aynı zamanda bir arada ve toplu olarak nazil olan dört sureden biridir.

Konuları

Duha Suresi, “vahyin geçici olarak kesilmesine” ve irtibatın tekrardan başlayarak, vahyin yeniden inişine işaret etmektedir. Resul-ü Kibriya’yı (s.a.a) Allah-u Teâlâ’nın öksüzken barındırdığını, yolunu kaybetmişken yol gösterdiğini ve fakirken bulup da zengin ettiğini belirterek, teselli etmektedir.

Ayrıca "Şefaat" ve Allah Resulü'nün (s.a.a) kıyametteki "Mahmud" makamına değinilerek, Allah-u Teâlâ’nın Hz. Muhammed Mustafa Efendimize (s.a.a) verdiği keramet ve hediyeler beyan edilmektedir. Surenin sonunda da üç ahlaki ve sosyal ilke verilmektedir: Birincisi, yetimlere karşı merhametli olma. İkincisi, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunma ve onları geri çevirmekten sakınma. Üçüncüsü, Allah’ın verdiği nimetleri hatırlayarak, şükür etmek.[1]


Önceki Sure
Leyl Suresi
Duha Suresi Sonraki Sure
İnşirah Suresi

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1265.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l-Kur'âni'l-Kerîm, 1418 h.k./ m. 1376.
  • Danişname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, 1377 h.ş.