Öncelik: b, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Mücadele Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Mücadele Suresi
Mücadele Suresi.png
Anlamı Mücadele
Başka İsmi "Zihar", "Kad Semia"
Sınıfı Medeni
Nüzul Sırası 105
Sure Numarası 58
Cüz 28
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 22
Kelime Sayısı 475
Harf Sayısı 2046

Mücadele Suresi (Arapça: سورة المجادلة‎) adını birinci ayet-i kerimedeki (Zihar) fiilinden almıştır. Zira surenin başında, “Zihar” (cahiliye devrinde bir boşama çeşidi) yaparak, kendisini boşayan kocasının davranışlarını, Allah Resulü (s.a.a) ile tartışan ve şikâyette bulunan kadından bahsedilmektedir.

Hacim bakımından "Mufassal surelerin" Tival sureleri (Mufassal, Kur'an'ın sonundaki surelerdir. Rahman Suresi'nden sonuna kadar olan ayetler. Onlar da “Tival”, “Evsat”, “Kısar” olmak üzere üçe bölünür. Tival-i Mufassal: Hucurat Suresi'nden Buruc Suresi'ne kadar, Evsat-ı Mufassal: Buruc Suresi'nden Lemyekün'e kadar, Kısar-ı Mufassal: oradan sona kadardır) grubundandır.

Mücadele Suresi

Mücadele Suresi adını, birinci ayetindeki (Zihar) fiilinden almıştır. Zira surenin başında Zihar (Cahiliye Döneminde bir boşama çeşidi) yaparak, kendisini boşayan kocasının davranışlarını, Allah Resulü (s.a.a) ile tartışan ve şikâyette bulunan kadından bahsedilmektedir. (Zihar; karısını haksız yere annesine benzeten erkeğe denir ve kendine has fıkhi hükümleri bulunmaktadır.) Bundan dolayı bu sure, “Zihar Suresi” olarak da adlandırılmıştır.

Bu surenin diğer bir ismi de “Kad Semi’a”dır. Zira sure bu ibaretlerle başlamıştır. [1] Bu sure Kufe karilerine göre 22, Mekke ve Medine karilerine göre isei 21 ayettir. Ancak yaygın ve meşhur olan görüş birinci görüştür. Mücadele Suresi 475 kelime, 2046 harften oluşmaktadır. Medeni olan bu sure, Mushaf'taki sıralamada 58, iniş sırasına göre 104. suredir. [2] Sure, 28. cüz’ün başlarında yer almaktadır. [3] Hacim bakımından Mufesselat surelerinin tıval sureleri grubundandır ve bir hizipten daha azdır. [4]

Konuları

Mücadele Suresi'nin 2 ve 4. ayetinde Zihar konusunun şer’i hükmü ayrıntılı olarak beyan edilmiştir. Toplumda fısıldanmayı men etme, oturma-kalkma adabı, meclise yeni gelenlere saygı gösterme, Hizbullah ve Hizbuşşeytan’ın (şeytanın taraftarlarının) alamet ve mısdakları ve müminlerin nişaneleri, bu surenin temel konularıdır.[5]


Tarihi Rivayetler ve Öyküler

 • Bir kadının, ‘‘Zihar’’ konusunda, Peygamber Efendimiz’e (s.a.a) şikâyette bulunması (Ayet/1)
 • Sahabelerin, Allah Resulü (s.a.a) ile baş başa konuşabilmeleri için sadaka vermeye emredilmeleri ve daha sonrasında bu hükmün kaldırılarak lağvedilmesi (12 ve 13. ayetler).

Meşhur Ayetler

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Ey inananlar! Peygamberle gizlice konuşacağınız vakit, konuşmaya başlamadan bir sadaka verin; bu, sizin için hem daha hayırlıdır, hem de daha temiz; bulamazsanız artık Allah, suçları örter, rahîmdir. (Mücadele Suresi /12)

Bir grup meşhur tefsirci, özellikle de Şeyh Tabersi ‘‘Mecmau’l Beyan’’ tefsirinde bu ayetin ve bundan sonraki ayetlerin iniş sebebi hakkında şu şekilde yazmıştır: Zenginlerden bir grup, Allah Resulü’nün (s.a.a) yanına gelerek, gizli saklı bir şeyler konuşuyorlardı. Yaptıkları bu işle, hem Peygamber Efendimiz’in (s.a.a) vaktini alıyorlar ve hem de fakirlerin rahatsız olmalarına neden oluyorlardı.

Bunun üzerine Allah-u Teâlâ şöyle bir emirde bulundu: Bundan böyle her kim Peygamber (s.a.a) ile Necva ederek, gizli saklı ve özel bir şey konuşacaksa, fakirlere sadaka vermelidir. Bunu duyan zenginler, Peygamber Efendimiz (s.a.a) ile Necva etmekten sakındılar. Bu olay üzerine bir sonraki ayet-i kerime nazil olarak (Zenginler azarlandı ve önceki ayetin hükmü lağvedildi) Allah Resulü (s.a.a) ile Necva izni tüm herkese verildi. [7]

Ayetül Ahkâm

Mücadele Suresi'nin ilk (2-4) ayetlerini “Ayetü’l Ahkâm” olarak kabul etmektedirler. [8]

Bu ayetler, Zihar hakkında konuşmaktadır. Zihar, Cahiliye Devrinde yapılan bir ameldi ve eğer bir erkek eşini ebedi olarak boşamak isteseydi, ona şöyle derdi: Senin arkan, aynı annemin arkası gibidir. [9]

Yüce Allah bu ayet-i kerimelerde, Zihar’ı hoş olmayan ve beğenilmeyen bir amel olarak tanıtıyor ve şöyle buyuruyor: Bu amel, karı ve kocayı ebediyete kadar birbirlerine haram kılmaz. Ancak Zihar yaptıktan sonra tekrar evliliklerinde olduğu gibi cinsel hayatlarını devam ettirmek isterlerse, erkeğin kefaret vermesi gerekir. [10] [Not 1]

Fazilet ve Özellikleri

Mücadele Suresi'ni okumanın fazileti hakkında bazı rivayetler nakledilmiştir: Peygamber Efendimiz’den (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Her kim Mücadele Suresi'ni okursa, kıyamet gününde Hizbullah güruhundan olacaktır. [11]

İmam Sadık’tan (a.s) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: Her kim Hadid ve Mücadele surelerini farz namazlarında okur ve bunda devamlılık gösterirse, Allah-u Teâlâ ömrü boyunca ona asla azap etmez, kendisi ve ailesi asla kötülük görmez ve fakirliğe duçar olmaz. [12]

Ahkam Ayetleri

Ayet Numarası Ayet Bab Konu
2
İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar (zihar yaparlarken) hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Zihar Zihar’dan sonra evliliğin baki kalması ve zihar’ın haram oluşu
3-4
Kadınlarından zihar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler... Kim (köle azat etme imkânı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce art arda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse, altmış fakiri doyurmalıdır. Zihar Zihar Kefareti

Mücadele Suresi Arapça ve Türkçe Meali


Önceki Sure
Hadid Suresi
Mücadele Suresi Sonraki Sure
Haşr Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c 2, s 1254.
 2. Marifet, Amuzeş-i Ulum-u Kur’an, 1371 h.ş, c 2, s 168.
 3. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c 2, s 1254.
 4. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c 2, s 1254.
 5. Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1254.
 6. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.
 7. Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, c 23, s 447-449.
 8. İrevani, Durus-u Temhidiye, c 1, s 435; Fazıl Miktat, Kenzu’l İrfan, c 2, s 228; Mukaddes Erdebili, Zubdetu’l Beyan, s 609.
 9. İrevani, Durus-u Temhidiye, c 1, s 435.
 10. Tabatabai, el-Mizan, Tercüme, c 19, s 312.
 11. Ali Babayi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, 1382 h.ş, c 5, s 116.
 12. Ali Babayi, Bergozide-i Tefsir-i Numune, 1382 h.ş, c 5, s 116.
 1. Zihar bazı şartlara sahiptir. Zihar’ın şartlarıyla aşina olmak, kefaretinin ne kadar olduğunu ve nasıl ödeneceğini öğrenmek için Zihar makalesine müracaat ediniz.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l Kur'âni'l Kerîm, 1418 h.k. / m. 1376.
 • Daneşname-i Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, 1377 h.ş.
 • İrevani, Bakır, Durus-u Temhidiye fi Tefsir-i Ayati’l Ahkâm, Kum, Daru’l Fıkıh, 1381 h.ş.
 • Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an, Tercüme: Muhammed Bakır Musavi, Kum, Defter-i İntişarat-ı İslami, Beşinci baskı, 1374 h.ş.
 • Ali Babayi, Ahmet, Bergozide-i Tefsir-i Numune, Tahran, Daru’l Kutubi’l İslamiye, On üçüncü baskı, 1382 h.ş.
 • Fazıl Miktat, Miktat b. Abdullah, Kanzu’l İrfan fi Fıkhi’l Gur’an, Muhammet Bakır Şerifzade ve Muhammet Bakır Behbudi’nin katkılarıyla, Tahran, Neşr-i Murtaza, Birinci baskı, Bi’ta.
 • Marifet, Muhammed Hadi, Amuzeş-i Ulum-u Kur’an, Bi’ca, Merkez-i Çap ve Neşr-i Sazman-ı Tebligat-ı İslami, Birinci baskı, 1371 h.ş.
 • Mukaddes Erdebili, Ahmet b. Muhammed, Zubdetu’l Beyan fi Ahkami’l Kur’an, Tahkik: Muhammed Bakır Behbudi, Tahran, Neşr-i Mektebeti’l Murtazaviye, Birinci baskı, Bi’ta.
 • Mekarim Şirazi, Nasır, Bergozide-i Tefsir-i Numune, Daru’l Kutubi’l İslamiye, Tahran, 1382 h.ş.