Öncelik: b, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Nazi'at Suresi

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Nazi'at Suresi
Naziat Suresi.png
Anlamı Ruhları çekip alan melekler
Başka İsmi -
Sınıfı Mekki
Nüzul Sırası 81
Sure Numarası 79
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 46
Kelime Sayısı 133
Harf Sayısı 553

Nazi'at Suresi (Arapça: سورة النازعات), ilk ayette Allah Teâlâ’nın naziata (Andolsun (kâfirlerin ruhunu) şiddetle söküp çıkaranlara) yemin etmesinden dolayı bu adı almıştır. Bu sure lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden; yani Kur’an-ı Kerim’in kısa surelerindendir. Yeminle başlayan surelerin on üçüncüsü olan Naziat Suresi'nde, beş yemin birbiri ardınca zikredilmektedir.

Naziat Suresi

Naziat Suresi, ilk ayette Allah-u Teâlâ’nın naziata yemin etmesinden dolayı bu adı almıştır. Vennazi'ati ğarka; (tercüme: Andolsun (kâfirlerin ruhunu) şiddetle söküp çıkaranlara).
Bu surenin ayet sayısı Kufe karilerinin görüşüne göre 46 ve diğer karilerin görüşüne göre ise 45'dir; ancak ilk görüş daha meşhurdur. Sure 133 kelime ve 553 harften ibarettir. Mushaf’taki sırasına göre yetmiş dokuzuncu, iniş sırasına göre ise seksen birinci suredir. Sure Mekke’de nazil olmuştur.

Bu sure lafız ve hacim bakımından “Mufassal” surelerden; yani Kur’an-ı Kerim’in kısa surelerinden ve Nebe Suresi'nden sonra 30. cüzün başlarında yer almaktadır. Yeminle başlayan surelerin on üçüncüsü olan Naziat Suresi'nde, beş yemin birbiri ardınca zikredilmiştir.

Konuları

Hz. Musa’nın (a.s) hikayesi, Firavun’un bu dünya ve diğer dünyadaki akıbeti, ceza gününün kesin vuku bulacağı ve o günde insanların durumu ve insanın bu dünyadaki ömrünün ahiret hayatına göre çok kısa ve değersiz olduğunu hatırlatmak bu surenin konularından bazılarıdır.[1]


Önceki Sure
Nebe' Suresi
Nazi'at Suresi Sonraki Sure
Abese Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1261.
  2. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

  • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
  • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.