İhlas Suresi

Öncelik: b, kalite: c
linksiz
infobox'siz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden
(İhlas suresi sayfasından yönlendirildi)
İhlas Suresi
Küçük resim oluşturmada hata: Dosya eksik

Anlamı İhlas, Samimiyet
Başka İsmi "Tevdid", "Samed", "Necat"
Sınıfı Mekke
Nüzul Sırası 22
Sure Numarası 112
Cüz 30
Sayısal Bilgiler
Ayet Sayısı 4
Kelime Sayısı 15
Harf Sayısı 47

İhlas Suresi (Arapça: سورة الإخلاص), Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden biridir ve Müslümanlar genellikle namazda Fatiha Suresi'nden sonra bu sureyi okumaktadırlar; zira İhlas Suresi tevhid içerikli sağlam inançlarla temiz kalpli insanlara ihlas aşılamaktadır. Bu sure Kureyş’in Peygamber Efendimizden (s.a.a) Allah-u Teâlâ’yı tanıtmasını istemelerinin üzerine kısaca Allah-u Teâlâ’yı tanıtmak üzere nazil oldu.

İhlas veya Tevhid Suresi

İhlas Suresi, Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de nazil olan surelerinden biridir ve Müslümanlar genellikle namazda Fatiha Suresi'nden sonra bu sureyi okumaktadırlar; zira İhlas Suresi tevhid içerikli sağlam inançlarla temiz kalpli insanlara ihlas aşılamaktadır. Ayrıca “dört Kul” (Kafirun, İhlas, Nas ve Felak) surelerinden biri olan İhlas Suresi “Kul” kelimesiyle başlayan Makulat surelerinden birisidir.[1]

Kur’an-ı Kerim müfessirleri (Taberi, Meybudi, Zemahşeri ve Ebu’l Futuh gibi) İbn Abbas’ın dilinden şöyle nakletmişlerdir: Kureyş kabilesinden bazıları Peygamber Efendimizden (s.a.a) inandığı Allah’ı kendilerine tanıtmasını istediler, bu sure kısa ve öz olarak Allah-u Teâlâ’yı tanıtmak üzere nazil oldu. [2]

İsimleri

İhlas Suresi ismi çok (Kesiru’l-İsm) olan surelerden biridir ve bu sure için yaklaşık 14 isim zikredilmiştir. Onlardan en önemlileri şunlardan ibarettir:

 1. İhlas; tevhid içerikli sağlam inançlarla temiz kalpli insanlara ihlas aşılamasından dolayı bu adı almıştır.
 2. Tevhid; bu surenin en önemli isimlerinden biri ve asıl konusudur; zira bu sure tevhid konusunun teşrii ve beyanı için nazil olmuştur.
 3. Samed; İhlas Suresi'nin ikinci ayetinde geçmekte ve birçok mana taşımaktadır, örneğin; herkesin ihtiyaç duyduğu ve ondan daha yüce bir üstün varlık yoktur.
 4. Necat; zira bu suredeki sağlam inançlar insanı cehennem ateşinden kurtarır.
 5. Marifet; Bu sure Allah'ı ve sıfatlarını tanımak için nazil olmasından dolayı bu adla anılmıştır.
 6. Esas; zira bu sure İslam’ın esası ve temeli olan tevhid ve Allah’ın sıfatlarından söz etmektedir.
 7. Tecrid; tek ve yalnız kılan anlamına gelmektedir. Bu sure Allah-u Teâlâ’yı birleşim, noksanlık ve maddi etkenlerden arındırıp (tecrid), münezzeh kılmaktadır.
 8. Tefrid; Allah’ı bir ve vahit bilmek.
 9. Beraat; Allah’ı tanımada insanın zihnini bütün kuşku, sapma ve yanlışlardan temizleyip arındırmaktadır.
 10. Muşakşaka; Kafirun, Nas ve Felak surelerinin de ismidir ve hassas durumlarda insanın ağzından çıkan söz manasına gelmektedir.[3]

Tefsirler

İhlas Suresi'nin tefsiri, Kur’an-ı Kerim’in tamamının tefsir edildiği kitaplarda bulunmakla birlikte müstakil tefsirleri de bulunmaktadır; örneğin: İhlas Suresi'nin tefsiri (el yazmalı): Muhammed Es’ad Sıddıki Devani (Molla Celal Devani).[4]


Önceki Sure
Mesed Suresi
İhlas Suresi Sonraki Sure
Felak Suresi

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1270 - 1271.
 2. Kur’an-ı Kerim, tercüme, açıklama ve sözcükler, Bahauddin Hurremşahi, s. 604, dipnot 1.
 3. Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, s. 1270 - 1271.
 4. http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1745221
 5. Hameger, Muhammed, Kur’an sureleri, Nuru’s-Sakaleyn Kur’an ve İtret Kültür merkezi, birinci baskı, Kum, Neşri Nuşera, ş. 1392.

Bibliyografi

 • Kur’an-ı Kerim, tercüme: Muhammed Mehdi Fuladvend, Tahran, Dâru'l- Kur'âni'l-Kerîm, h.k. 1418/ m. 1376.
 • Danişnamei Kur’an ve Kur’an Pejuhi, c. 2, Bahaddin Hürremşahi’nin katkılarıyla, Tahran, Dustan, Nahid, h.ş. 1377.
 • Kur’an-ı Kerim, tercüme, açıklama ve sözcükler, Bahauddin Hurremşahi, Tahran: Cami, Nilufer, h.ş. 1376.