Önceliksiz, kalitesi olmayan: c
linksiz
resimsiz
kategorisiz
infobox'siz
yönlendirmesiz

Cafer bin Akil

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Cafer b. Akil b. Ebu Talib (Arapça: جعفر بن عقیل), İmam Hüseyin’in (a.s) yârenlerinden ve Aşura günü Kerbela’da şehit olanlardandır.[1] Annesinin künyesi Ümmü Sagar’dır. Bazıları ise, Ümmü’l Benin olduğunu söylemiştir. Cafer de Müslim b. Akil gibi, Hz. Ali’nin (a.s) damatlarındandır. Şehit olduğu zaman yaşının 23 olduğu söylenmiştir.

Kerbela Şehitleri’nin Kabri Şerifleri

[2]

Nesep, Doğum ve Şehadeti

Cafer, Akil b. Ebu Talib’in oğludur. "Makatilu’t Talibin" kitabında annesinin Gilab oğulları kabilesinden Amir b. Amiri’nin kızı “Ümmü Sagar” olduğu belirtilmiştir.[3] Ancak Taberi, Hişam’dan annesinin Şakar b. Hizam’ın kızı Ümmü’l Benin olduğunu nakletmiştir.[4] Aynı şekilde annesinin Suğriye kızı Hafsa olduğu da söylenmiştir.[5] Cafer de kardeşi Müslim bin Akil gibi, İmam Ali’nin (a.s) damadıdır.

Doğum tarihi hakkında fazla bir bilgi yoktur. Ancak "Lübabu’l Ensab" kitabının yazarına göre, Kerbela’da şehit düştüğünde yaşı 23’tür.[6]

Kerbela’da Hazır Bulunması

"El-Futuh" yazarının nakline göre, Cafer b. Akil, Abdullah b. Müslim’in ardından savaş meydanına çıkmıştır.[7] İbn-i Şehraşub da "el-Menakib" adlı kitabında aynı şekilde Cafer b. Akil’in Abdullah b. Müslim'in ardından savaş meydanına çıkarak, düşman savaşçılarından iki kişiyi ve bir görüşe göre 15 kişiyi öldürdükten sonra, Beşer b. Savt Hamedani tarafından şehit edildi.[8] Ancak "Makatilu’t Talibin" kitabının yazarı, Cafer’in Urve b. Abdullah Has'emi tarafından şehit olduğunu yazmıştır.[9] Taberi ise, Cafer’in Beşer b. Savt Hamedani tarafından şehit olduğunu yazmıştır.[10] Yine Taberi, tarih kitabının başka bir yerinde Ahmed b. Müslim Ezidi’den, Cafer’i okla öldüren kişinin Abdullah b. Uzre Has’emi olduğunu nakletmiştir.[11]

Recez Okuması

"El-Futuh" kitabının yazarı, Hz. Cafer b. Akil’in savaş meydanına çıktığında şu recezi okuduğunu yazmıştır:

انا الغلام الابطحی الطالبی

من معشر فی هاشم و غالب

و نحن حقا سادة الذوائب

هدا حسین سید الاطائب

Ben Ebtahi (Mekke’li) genci ve Talib’in nesliyim

Haşim ve Galib’in hanedanındanım

Ve bizler kuşkusuz büyüklerin efendisiyiz

Bu temizlerin efendisi Hüseyin’dir[12]

Nahiye ve Recebiye Ziyaretleri

Hz. Cafer b. Akil b. Ebu Talib’in ismi Nahiye ve Recebiye ziyaret namelerinde geçmiş ve katili Beşer b. Savt Hemdani’ye lanet edilmiştir.[13]

Kaynakça

 1. Şeyh Mufid, el-İrşat, c. 2, s. 125; Ensabu’l Eşraf, c. 2, s. 103, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 167. sayfasından naklen.
 2. Lübabu’l Ensab, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 167. sayfasından naklen.
 3. Makatilu’t Talibin, s. 97, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 169. sayfasından naklen.
 4. Taberi, Tarih-i Taberi, c. 5, s. 469; el-Kamil fi’t Tarih, c. 2, s. 581, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 169. sayfasından naklen.
 5. Makatilu’t Talibin, s. 97, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 169. sayfasından naklen.
 6. Lübabu’l Ensab, c. 1, s. 401, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 166 – 167. sayfalarından naklen.
 7. El-Futuh, c. 5, s. 111; Maktelu’l Hüseyin (a.s), Harezmî, c. 2, s. 26, Lübabu’l Ensab, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 167. sayfasından naklen.
 8. İbn-i Şehraşub, el-Menakib, c. 4, s. 105, Lübabu’l Ensab, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.
 9. Makatilu’t Talibin, s. 97, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.
 10. Taberi, Tarih-i Taberi, c. 5, s. 469; el-Kamil fi’t Tarih, c. 2, s. 581, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.
 11. Taberi, Tarih-i Taberi, c. 5, s. 447; el-Kamil fi’t Tarih, c. 2, s. 570, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.
 12. El-Futuh, c. 5, s. 111; Maktelu’l Hüseyin (a.s), Harezmî, c. 2, s. 26, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 166, 167 ve 168. sayfalarından naklen.
 13. Muhammed Rey Şehri, ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’, s. 166, 167.

Bibliyografi

 • Muhammed Rey Şehri, Danişname-i İmam Hüseyin (a.s), Ber Paye-i Kur’an ve Hadis, Kum, Daru’l Hadis, 1388.
 • Şeyh Mufid, el-İrşat, Kum, Kongre Şeyh Mufid, s. 1413.
 • Taberi, Muhammed b. Cerir, Tarihu’l Umem ve’l Muluk (Tarih-i Taberi), tahkik: Muhammed Ebu’l Fazl İbrahim, Beyrut, Daru’t Turas, ikinci baskı, 1967.
 • Lübabu’l Ensab.
 • Harezmî, el-Muvaffak İbn-i Ahmed; Maktelu’l Hüseyin (a.s), tahkik ve talik: Muhammed es-Semavi, Kum, Mektebetu’l Mufid.
 • İbn-i Şehraşub, el-Menakib Al-i Ebu Talib, Kum, Allame, 1379 k.
 • el-Futuh.
 • Makatilu’t Talibin.
 • İbn-i Esir, Ali b. Ebu’l Kerem, el-Kamil fi Tarih, Beyrut, Daru Sadır-daru Beyrut, 1965.