İmam Hasan'ın (a.s) kızı Fatıma

wikishia sitesinden

İmam Hasan'ın (a.s) kızı Fatıma veya Fatıma bint Hasan (a.s) (Arapça: فاطمة بنت الحسن (ع)), İmam Seccad'ın (a.s) eşi ve İmam Bakır'ın (a.s) annesidir. O Hadis rivayet edenlerden biridir. İmam Sadık (a.s) onun hakkında şöyle buyurmuştur: O, mü'min, takvalı ve salih kadınlardan biriydi ve Allah, salihleri ​​sever. Fatıma Kerbela olayında hazır bulundu ve esir oldu.

Tanıtım

İmam Sadık (a.s) büyükannesi Ümmü Abdullah hakkında:

کانَت صِدّیقةً لَم تُدرَک فی آلِ الحَسَنِ امرَأَةٌ مِثلُها

Tercüme:

Ümmü Abdullah o kadar doğru sözlü ve salih bir karakterdi ki, İmam Hasan'ın (a.s) ailesinde onun gibi bir kadın görülmedi.
Bihar el-Envar, cilt 46, s.215; Usul Kafi, Cilt 2, s. 446.

Fatıma Ümmü Abdullah,[1] babası İmam Hasan (a.s) ve annesi Ümmü İshak, Talha bin Ubeydullah El Taimi'nin kızıdır.[2] Ümmü Muhammed,[3] veya Ümmü Abduh[4] da onun diğer künyelerından biridir. Bir rivayette Cabir, Fatıma Mushafı kitabında imamların annelerinin isimlerini gördüğünü söylüyor. Bu rivayette Hasan bin Ali bin Ebu Talib'in kızı Ümmü Abdullah'ı İmam Bakır'ın (a.s) annesi olarak kabul etmektedir.[5]

O Hadis rivayet edenlerden biridir; Rivayet kaynaklarında Fatıma bint el-Hasan'ın babası İmam Hasan'dan (a.s) bir hadisi rivayet edilmiştir.[6] İmam Sadık (a.s) onun hakkında şöyle buyurmuştur: O, mü'min, takvalı ve salih kadınlardan biriydi ve Allah, salihleri ​​sever.[7] Tarihi kaynaklarda vefat zamanı ve defnedildiği yer bilinmemektedir.

Evlilik

Fatıma Ümmü Abdullah, kuzeni İmam Seccad (a.s) ile evlendi ve bu, bir Alevi'nin başka bir Alevi ile yaptığı ilk evlilikti.[8] Nasihu-t Tevârih'e göre Fatıma, İmam Seccad'ın (a.s.) tek daimi eşiydi.[9] Fatıma'nın Ali bin Hüseyin (a.s) ile evlenmesi, İmam Bakır'ın (a.s) ve İmam Bakır'dan (a.s) sonraki nesillerin, anne tarafından İmam Hasan Mücteba'ye (a.s) ve baba tarafından İmam Hüseyin'e (a.s) ulaşmalarına neden olmuştur. Bu evlilik, İmam Bakır'a (a.s) Haşimilerde Haşmi, Alevilerde Alevi, Fatımilerde Fatimi unvanının verilmesine neden olmuştur.[10]

Bu evliliğin meyvesi, güzelliğinden ve yüzünün parlaklığından dolayı "Bahir" lakabıyla anılan Abdullah[11] adlı başka bir çocuk oldu.[12] Abdullah, kardeşi İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) daha yaşlıydı ve Peygamber (s.a.a) ile İmam Ali'nin (a.s) vakıflarının mütevellisiydi.[13]

Kerbela Vakıası'nda Hazır Bulunmak

Fatima bint el-Hasan, Kerbela olayında hazır bulundu ve İmam Hüseyin'in (a.s) ailesinden hayatta kalanlarla birlikte esir oldu.[14]

Kaynakça

 1. Bihar el-Envar, cilt 46, s. 215.
 2. Şeyh Mofid, el-İrşad, cilt 2, s. 20.
 3. Şam Tarihi, cilt 70, s. 261.
 4. Ayan el-Şia, cilt.8, s.390.
 5. Bihar el-Envar, cilt 36, s. 194.
 6. Seyyid İbn Tavus, Felah es-Sail ve Necah el-Mesail, s. 138.
 7. El-Nebi ve el-Al Tarihi, el-Şeyh Muhammed Taki Tostari, s. 90.
 8. Taberi Amoli, Delail el-İmame, s.217
 9. Nasihu-t Tevârih, cilt 8, s. 40.
 10. Ayan el-Şia, cilt.8, s.390; Bihar el-Envar, cilt 46, s.215; Muntehi el-Amal, cilt 2, s. 173.
 11. İbn Hacer Askelani, Tahzeeb al-Tahzeeb, Dar Sadir, cilt 5, s.325; Hoyi, Mucam Rical el-Hadis, Al Hoyi İslam Vakfı, cilt 11, s. 283.
 12. Muntehi al-Amal, cilt 2, sayfa 101; Nasihu-t Tevârih, cilt 8, s. 40
 13. Muntehi el-Amal, cilt 2, sayfa 101; Nasihu-t Tevârih, cilt 8, s. 40
 14. Bakınız: İbn Asakir, Şam Tarihi, 1415 h.k, cilt 70, s. 261.

Bibliyografi