Öncelik: b, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Kerbela Şehitleri

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Kerbela şehitleri hicri kameri 61. yılda Aşura günü Kerbela’da şehit olan İmam Hüseyin’in (a.s) yârenleridir.

Dosya:İmam Hüseyin’in (a.s) Yarenlerinden Bir Grubun İmam Hüseyin Türbesindeki Kabri Şerifleri. jpg
İmam Hüseyin’in (a.s) Yarenlerinden Bir Grubun İmam Hüseyin Türbesindeki Kabri Şerifleri

Kerbela Şehitlerinin Sayısı

Kerbela şehitlerinin sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Her ne kadar hepsinin Kerbela’da bulunduğu veya Kerbela'da şehit olduğu muteber (itibar gören) kaynaklarda ispat edilmese de tarih kitaplarının incelenmesiyle Kerbela şehitlerinin sayısı konusunda 155 kişinin ismi geçtiği öne sürülmüştür.

Bu isimlerden bazıları tüm tarih kitaplarında ve bir kısmı ise, sadece bazı kaynaklarda geçmektedir. Kerbela şehitlerini Ben-i Haşim ve İmam Hüseyin’in (a.s) ashabı olarak iki genel kısma ayırabiliriz.

Ben-i Haşim Şehitleri

Güvenilir kaynaklarda belirtildiği üzere İmam Hüseyin’in (a.s) dışında Ben-i Haşim’den 18 kişi Kerbela’da şehit oldu.

İmam Ali’nin (a.s) Evlatları

 1. Hz. Ebu’l Fazl Abbas b. Ali (a.s)
 2. Abdullah b. Ali
 3. Osman b. Ali
 4. Cafer b. Ali
 5. Ebu Bekir b. Ali
 6. Muhammed b. Ali

İmam Hasan’ın (a.s) Evlatları

 1. Kasım b. Hasan
 2. Ebu Bekir b. Hasan
 3. Abdullah b. Hasan

İmam Hüseyin’in (a.s) Evlatları

 1. Ali Ekber olarak bilinen Ali b. Hüseyin (a.s)
 2. Ali Askar olarak bilinen Abdullah b. Hüseyin (a.s)

Ben-i Haşim’den Diğerleri

 1. Cafer b. Akil
 2. Abdurrahman b. Akil
 3. Abdullah b. Akil
 4. Muhammed b. Ebi Said b. Akil
 5. Abdullah b. Müslim b. Akil
 6. Muhammed b. Abdullah b. Cafer
 7. Avn b. Abdullah b. Cafer

Nadir Kaynaklarda Adı Geçenler

Ben-i Haşim’den 42 kişinin ismi Kerbela Şehidi olarak sadece bazı kaynaklarda adı geçmiştir.

 • İbrahim b. Ali
 • Abbas Askar b. Ali
 • Cafer b. Ali
 • Abdullah Ekber b. Ali
 • Abdullah Askar b. Ali
 • Ubeydullah b. Ali
 • Ömer b. Ali
 • Atik b. Ali
 • Kasım b. Ali
 • Beşer b. Hasan
 • Ömer b. Hasan
 • Ebu Bekir b. Hüseyin
 • Ebu Bekir b. Kasım b. Hüseyin
 • İbrahim b. Hüseyin
 • Cafer b. Hüseyin
 • Hamza b. Hüseyin
 • Zeyd b. Hüseyin
 • Kasım b. Hüseyin
 • Muhammed b. Hüseyin
 • Ömer b. Hüseyin
 • Muhammed b. Akil
 • Muhammed b. Abdullah b. Akil
 • Hamza b. Akil
 • Ali b. Akil
 • Avn b. Akil
 • Cafer b. Muhammed b. Akil
 • Ebu Said b. Akil
 • İbrahim b. Müslim b. Akil
 • Muhammed b. Müslim b. Akil
 • Abdurrahman b. Müslim b. Akil
 • Ubeydullah b. Müslim b. Akil
 • Ebu Abdullah b. Müslim b. Akil
 • Ali b. Müslim b. Akil
 • İbrahim b. Cafer
 • Ebu Bekir b. Abdullah b. Cafer
 • Avn Askar b. Abdullah b. Cafer
 • Hüseyin b. Abdullah b. Cafer
 • Ubeydullah b. Abdullah b. Cafer
 • Avn b. Cafer b. Cafer
 • Muhammed b. Cafer
 • Muhammed b. Abbas
 • Ahmed b. Muhammed Haşimi

Ashap

Peygamberimizin (s.a.a) Ashabı

 1. Enes b. Haris
 2. Abdurrahman b. Abdurrabbe Ensari

İmam Ali’nin (a.s) Ashabı

 1. Ebu Sumame Amr b. Abdullah Sa’idi
 2. Habib b. Muzahir Esedi
 3. Amr b. Hamik’in kölesi Zahir
 4. Ammar b. Ebi Selame Dalani
 5. İmam Ali’nin kölesi Sad b. Haris Huzai
 6. Abdullah b. Umeyr Kelbi
 7. Gerdus b. Züheyr
 8. Naf’i b. Hilal Cemeli

İmam Hüseyin’nin (a.s) Ashabı

 1. İbrahim b. Hüseyin Esedi
 2. Huzeyfe b. Esid Gıfari’nin kardeşinin oğlu
 3. Ebu Heyyac
 4. Edhem b. Ümeyye
 5. Enis b. Meagil Esbehi
 6. Bureyr b. Huzeyr
 7. Beşir b. Amr Hazremi
 8. Cabir b. Haccac
 9. Cebele b. Ali Şeybani
 10. Cunade b. Haris
 11. Cundep b. Huceyr
 12. Ebu Zer’in kölesi Covn
 13. Cuveyn b. Malik
 14. Haris b. İmriu’l Gays
 15. Haris b. Nebhan
 16. Hamza b. Abdulmuttalib’in Kölesi
 17. Hatuf b. Haris
 18. Haccac b. Zeyd
 19. Haccac b. Mesruk
 20. Hür b. Yezid Riyahi
 21. Hallas b. Amr
 22. Numan b. Amr
 23. Hanzala b. Es’ad
 24. Ben-i Şende müttefiki olan, Rafi’i
 25. Rumeys b. Amr
 26. Züher b. Bişri Hes’ami
 27. Züheyr b. Selim Ezdi
 28. Züheyr b. Gayn Beceli
 29. Zeyd b. Me’gil
 30. İbn-i Medeniyye müttefiki, Salim
 31. Sad b. Hanzala Temimi
 32. Said b. Abdullah Hanefi
 33. Said b. Gerdem
 34. İmam Hüseyin’in (a.s) kölesi Süleyman
 35. Süleyman b. Rebie
 36. Sevvar b. Ebi Himeyr
 37. Suveyd b. Amr b. Ebi Muta’a
 38. Seyf b. Haris Cabiri
 39. Şebib b. Abdullah Nehşeli
 40. Seyf b. Malik
 41. Zergame b. Malik
 42. Ben-i Şakir müttefiki Şuzeb
 43. Zubab b. Amir
 44. Abis b. Ebi Şebib Şakiri
 45. Amir b. Müslim
 46. Salim; Amir b. Müslim’in kölesi
 47. İbad b. Ebi Muhacir
 48. Abdurrahman b. Abdullah Erhebi (Yezeni)
 49. Abdullah b. Gays Gifari
 50. Abdurrahman b. Gays Gıfari
 51. Ukbe b. Selt
 52. Ammar b. Hassan Tayi
 53. İmran b. Ka’ab
 54. Ömer b. Ehdus Hazremi
 55. Ömer b. Halid Seydavi
 56. Sad; Ömer b. Halid Seydavi’nin kölesi
 57. Amr b. Halid Ezdi
 58. Halid b. Amr Ezdi
 59. Amr b. Zebiy’a
 60. Amr b. Abdullah Cundei
 61. Amr b. Gareze Ensari
 62. Türk Köle
 63. Garip; İmam Hüseyin’in (a.s) kölesi
 64. Kasım b. Habib Ezdi
 65. Ka’neb b. Amr Nemiri
 66. Kinane b. Atik
 67. Malik b. Abd b. Seri’i Cabiri
 68. Mucemmi’i b. Ziyad
 69. Mücemmi’i b. Abdulah Aizi
 70. Mücemmi’i b. Abdulah Aizi’nin oğlu
 71. Mes’ud b. Haccac
 72. Abdurrahman b. Mes’ud
 73. Müslim b. Avsece Esedi
 74. Müslim (Eslem) b. Kesir
 75. Muncih; İmam Hüseyin’in (a.s) kölesi
 76. Naim b. Aclan
 77. Hefhaf b. Muhenned Rasibi
 78. Hammam b. Seleme Ganisi (Gayizi)
 79. Veheb b. Veheb
 80. Yahya b. Selim Mazini
 81. Ebu Şa’şa’a; Yezid b. Ziyad b. Muhasir
 82. Yezid b. Nebit Abdi
 83. Abdullah b. Nebit Abdi

Bu makalenin asıl kaynağı “Şehadet Name-i İmam Hüseyin (a.s)” kitabıdır. [1]

Kaynakça

 1. Muhammedi Rey Şehri, Şehadet Name-i İmam Hüseyin (a.s), s. 650 - 659.