Öncelik: c, kalite: c
linksiz
resimsiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Müslim Bin Akil’in İki Oğlu

WikiShia sitesinden
(Tiflani Müslim sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Muslim B. Akil'in İki Oğlu
Example alt text
Tıflan-ı Müslim'in kabri şerifleri
Tam İsimleri Muhammed b. Müslim b. Akil ve İbrahim b. Müslim b. Akil
Ölüm Tarihleri Kerbela vakıasından bir yıl sonra
Defnedildikleri Yer Kerbela yakınlarında Musayyib şehri
Rolleri Kerbela vakıasında bulunmaları ve sonrasında esir alınmaları
Etkileşim İmam Hüseyin ve Hz. Müslim b. Akil
Hanedan Haşim oğulları

Tıflan-ı Müslim veya Müslim’in iki oğlu (Arapça: طِفْلان مُسْلِمْ), Müslim b. Akil’in İmam Hüseyin’in (a.s) şehadetinden sonra esir alınan ve ardından Kufe’de hapse atılan “Muhammed” ve “İbrahim” adlı iki oğlunu ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Bu iki küçük çocuk hapisten kaçtıktan sonra Ubeydullah b. Ziyad’ın ordusundan bir asker tarafından şehit edildiler.

Bu iki çocuğun başından geçenler hakkında tarihi kaynaklarda ihtilaflar göze çarpmaktadır. Örneğin bazı kaynaklarda, Cafer-i Tayyar veya Abdullah b. Cafer’in oğullarıdır, diye geçmiştir.

Muhammed ve İbrahim

Muhammed ve İbrahim, Hz. Müslim b. Akil’in iki oğludur. Eldeki kayıtlarda Kerbela vakıasından önce doğumları ve yaşamları hakkında bir bilgi yoktur. Tarihi kaynaklarda, yalnızca Kerbela vakıasından sonraki şehadet olaylarına değinilmiştir.[1]

Olayın Ayrıntıları

Tıflanı Müslim'in eski zerihleri

İmam Hüseyin (a.s) şehit olduktan sonra, Hz. Müslim b. Akil’in “Muhammed” ve “İbrahim” adlı iki oğlu esir düştü. Ubeydullah b. Ziyad’ın emri ile Kufe’de hapse atıldılar. Henüz ergenlik çağına girmeyen iki küçük çocuk, bir yıl boyunca hapiste kaldı. Sonra Ehlibeyt muhiplerinden yaşlı bir gardiyan olan Meşkur’un yardımları ile bir gece yarısı hapisten kaçtılar.

Bu iki çocuk, iki gece boyunca kocası İbn-i Ziyad’ın ordusunda görevli olan bir kadının evine sığındı. Adam durumdan haberdar olunca her iki küçük çocuğu alıp Fırat nehrinin kenarına götürdü ve her ikisinin de başını bedeninden ayırarak kesti. Bedenlerini Fırat nehrine atarak mübarek kesik başlarını ödül almak için İbn-i Ziyad’a götürdü.[2]-[3]

Kuşkular

Olayın ayrıntıları Taberi’nin “Tarih”, Şeyh Saduk’un “Emali” ve Harezmi’nin “Maktelu’l Hüseyin” kitabında farklılıklar arz etmektedir. Örneğin Şeyh Saduk (r.a) onların Müslim b. Akil’in[4], Harezmi, Hz. Cafer-i Tayyar’ın[5], Taberi ve Belazuri, Abdullah b. Cafer’in[6] çocukları olduğunu yazmıştır. İbn-i Sa’d da Abdullah b. Cafer’in iki oğlu olduğunu ve Abdullah b. Kutbe Tai tarafından öldürüldüklerini yazmıştır.[7]

Muhaddis-i Kummi, Şeyh Saduk’un rivayetini naklettikten sonra şöyle yazmaktadır:

“Bu iki çocuğun böyle bir tarzda öldürülmesi benim nezdimde uzak bir ihtimaldir. Lakin ben Şeyh Saduk ve rical senetlerine olan itimadımdan dolayı naklettim.”[8]

Türbeleri

Ana Madde: Müslim’in Oğullarının Türbesi

Fırat nehri kenarında Kerbela’ya 4 mil mesafede “Musayyib” adlı bir şehir vardır. Bu şehrin yakınlarında Hz. Müslim b. Akil’in “Muhammed” ve “İbrahim” adlı iki oğlunun türbesi olduğu söylenmektedir.[9]

Dizi filmden bir kare

Dizi Film

İran televizyonları şu ana kadar “Müslim’in İki Oğlunun Yaşamı” (Tıflanı Müslim) adlı birkaç kere televizyon dizisi yapmıştır. Sonuncusu 2008 yılında ikinci kanalda Muharrem ayında yayınlanmıştır. “Tıflan-ı Müslim” dizisi Seyyid Muçteba Yasini’nin yönetmenliğinde 12 bölüm halinde ve her bölüm 35 dakika olarak bu kanalda yayınlanmıştır.[10]

Müslim’in Oğullarına Taziye

Muharrem ayının ilk on gününde Hz. Müslim b. Akil’in bu iki oğlunun mersiyesi okunarak matem tutulur. Genellikle bu mersiyeler Muharrem ayının üçünde okunur. Hz. Müslim b. Akil’in iki küçük çocuğunun babaları ile birlikte Medine’den Kufe’ye gelişi ve orada esir düştükleri işlenir. Ayrıca bu mersiyelerde bu iki çocuğun esareti, şehadeti ve katilinin akıbetine de vurgu yapılır.

Kaynakça

 1. Saduk, Emali, s. 76, Harezmi, Maktelu’l Hüseyin, c. 2, s. 56, 58; Taberi, c. 5, s. 393.
 2. Biharu’l Envar, c. 45, s. 100; Saduk, Emali, s. 76.
 3. Bkz. Harezmi, Maktelu’l Hüseyin, c. 2, s. 54; Kummi, Nefesu’l Mehmum, s. 143, 147.
 4. Saduk, Emali, s. 83.
 5. Harezmi, Maktelu’l Hüseyin, c. 2, s. 56, 58.
 6. Taberi, c. 5, s. 393; Belazuri, Ensabu’l Eşraf, c. 3, s. 226.
 7. İbn-i Sad, Tabakatu’l Kubra, c. 1, s. 478.
 8. Kummi, Nefesu’l Mehmum, s. 147.
 9. Kumune, Aramgah-ı Hanedan-ı Pak-ı Peygamber (s.a.a), s. 302.
 10. Tıflanı Müslim televizyon dizine bakış.

Bibliyografi

 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l Envar, Müessese el-Vefa, Beyrut, 1403 h.k.
 • Kumune, Seyyid Abdurrezzak, Aramgah-ı Hanedan-ı Pak-ı Peygamber (s.a.a).
 • Saduk, el-Emali, Müessese el-A’lemi lil-Matbuaat, 1400 h.k.
 • Kummi, Abbas, Nefesu’l Mehmum fi-Musibeti Seyyidine’l Hüseyin el-Mazlum, el-Mektebetu’l Haydariye, Necef, 1421 h.k.
 • Taberi, Muhammed b. Cerir, Tarihu’l Umem ve’l-Muluk, tahkik, Muhammed Ebu’l-Fazl İbrahim, Daru Turas, Beyrut, m. 1967.
 • Harezmi, Muvaffak b. Ahmed, Maktelu’l Hüseyin aleyhis-selam, Envaru’l Huda, Kum, 1423 h.k.
 • Belazuri, Ahmed b. Yahya, Cumel min Ensabu’l Eşraf, tahkik, Suheyl Zekkar ve Riyad Zerkuli, Beyrut, Daru’l Fikr, birinci baskı, m. 1996.
 • İbn-i Sa’d, et-Tabakatu’l Kubra, tahkik, Muhammed Abdulkadir Ata, Daru’l Kutubu’l İlmiye, Beyrut, m. 1990.