Günlük Namazlar

Öncelik: a, kalite: c
linksiz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Füru-u Din

Namaz

Farz: Günlük Namazlar • Cuma Namazı • Bayram Namazı • Ayat Namazı • Meyyit Namazı

Müstehap: Gece Namazı • Gufeyle Namazı • Cafer-i Tayyar Namazı • Cemaat Namazı • Zilhicce Ayı Namazı • İmam Mehdi’nin Namazı • Şükür Namazı • Nafile Namazlar


Diğer İbadetler
Oruç • Humus • Zekât • Hac • Cihad • Emr-i Bi'l Ma'rûf Ve Nehy-i Anil Münker • Tevella • Teberra • Fitre Zekatı


Taharet Hükümleri


Abdest • Gusül • Meyyit Guslü • Müstehap Gusüller • Teyemmüm • Necaset • Mutahhirat • Cebire • İstibra


Medeni Hükümler
Vekalet • Vasiyet • Zemanet • Kefalet • İrs


Aile Hükümleri
Evlilik • Muta Nikâhı • Çok Eşlilik • Mehir • Emzirmek • Cinsel İlişki • İstimta • Nüşuz • Boşanma • Cenabet


Yasama Hükümleri
Kazavet • Diyat • Hudud • Kısas


İktisadi Hükümler
Alış Veriş (Bey') • İcare • Borç • Faiz • İstitaet


Diğer Hükümler
Sadaka • Adak • Taklid • Yiyecek ve İçecekler • Vakıf


İlgili Konular
GusaleBulüğ • Fıkıh • Kurbet NiyetiFetva • Ameli Hükümler • Tavzihu'l Mesail
Vacip • Haram • Müstehap • Mubah • Mekruh


Günlük veya Yevmiye namazlar (Farz Namazlar) (Arapça: صلاة اليومية) sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları olmak üzere, her bir mükellefin günlük kılması gereken beş vakit vacip farz namazdır. Günlük namazlar, Müslümanların en önemli ibadetlerinden biridir. Her gün kendine özgü şart ve hükümleri ile birlikte, beş vakit kılınmalıdır. Namaz müminin Miracı” olarak adlandırılmıştır.

Rekât Sayısı ve Kılınma Zamanı

 • Sabah Namazı: Fecir vaktinden (sabah ezanından) güneş doğumuna kadar kılınması gereken iki rekâtlı farz namazdır.
 • Öğle Namazı: Dört rekât olan öğle namazının vakti, şer’i olan öğlen vaktinden (zeval vaktinden) başlamakta ve dört rekâtlı ikindi namazının kılınabileceği gurup vaktine kadar sürmektedir. Cuma günü, Cuma namazı, öğle namazının yerine geçmektedir.
 • İkindi Namazı: Dört rekât olan ikindi namazının vakti, dört rekâtlı öğle namazının kılınma süresi bittikten sonra başlar ve güneş batımına kadar devam eder.
 • Akşam Namazı: Üç rekât olan akşam namazının vakti, şer’i gurubun başlangıcından (akşam ezanından) başlamakta ve dört rekâtlı yatsı namazının kılınabileceği şer'i gece yarısına kadar sürmektedir.
 • Yatsı Namazı: Dört rekât olan yatsı namazının vakti, üç rekâtlı olan akşam namazının kılınma süresi bittikten sonra başlar ve şer'i gece yarısına kadar devam eder.[1]

Bazı Hükümler

 • Yolcu namazı, gerekli yolculuk hükümlerine uygun olduğu durumlarda kısaltılır. Şöyle ki dört rekâtlı olan (öğle, ikindi ve yatsı) namazlar, iki rekât olarak kılınır.
 • Öğle ve ikindi namazlarında Fatiha Suresi ve okunan diğer sure sessiz okunmalıdır.
 • Erkekler, sabah, akşam ve yatsı namazlarını sesli olarak (cehr şeklinde) kılmalı; kadınlar ise, duruma göre (namahrem birilerinin orada olup olmaması gibi) sesli veya sessiz kılabilirler.
 • Günlük namazlar, teklif çağına ulaşmış olan bütün mükellef insanlara farzdır. Ama bazı özel durumlar da zikredilmiştir. Bayılmak, korku, bazı hastalıklar, kadınların özel durumları ve yine lohusalık döneminde (on güne kadar) olan kadınlar istisnadır.

Günlük Namazların Cem Edilmesi (birleştirilmesi)

Ehlisünnet, günlük namazların 5 vakitte kılınması gerektiğini savunmaktadır.[2] Şialar, her ne kadar 5 vakitte kılınmasının daha faziletli olduğunu ileri sürse de, ikindi namazının öğle namazının hemen ardı sıra ve yatsı namazının da hemen akşam namazının ardınca kılınmasının bir sakıncası olmadığını ileri sürmektedir. Bu duruma fıkıh teriminde "namazların cem edilmesi (birleştirilmesi)" denmektedir. Şialar, namazları birleştirerek kılmalarına Kur’an ve sünnetten deliller ortaya koymaktadır.[3]

Günlük Namazların Önemi

Günlük namazlar, en önemli ibadetlerdendir. Hadislerdeİslam’ın aslı”, “İslam’ın temeli”, “Müminin Miracı”, “Dinin Direği”, “Günlük günahları temizleyen”, “En üstün amel”… gibi tabirlerle anılmıştır.[4]

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. İmam Humeyni, Tahriru’l Vesile, s. 111, 113.
 2. Nişaburi, Müslim b. Heccac, Sahih-i Müslim, c. 5, s. 135.
 3. Sahib-i Cevahir (Muhammed Hasan İbn-i Bakır), Cevahiru’l Kelam, c. 7, s. 305, el-Meseletu’s-Sabia.
 4. Sahib-i Cevahir (Muhammed Hasan İbn-i Bakır), Cevahiru’l Kelam, c. 7, s. 305, el-Meseletu’s-Sabia.

Bibliyografi

 • İmam Humeyni, Tahriru’l Vesile, Müessese-i Tanzim ve Neşr-i Asar-ı İmam Humeyni, Tahran, 1379.
 • Sahib-i Cevahir (Muhammed Hasan İbn-i Bakır), Cevahiru’l Kelam, Daru’l İhyau't-Turas el-Arabi, Lübnan, 1362 h.k.
 • Nişaburi, Müslim b. Heccac, Sahih-i Müslim, Daru’l Kutubu’l Arabi, Beyrut, 1407 h.k.