Zilhicce Ayı Namazı

Öncelik: b, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden

Füru-u Din

Namaz

Farz: Günlük Namazlar • Cuma Namazı • Bayram Namazı • Ayat Namazı • Meyyit Namazı

Müstehap: Gece Namazı • Gufeyle Namazı • Cafer-i Tayyar Namazı • Cemaat Namazı • Zilhicce Ayı Namazı • İmam Mehdi’nin Namazı • Şükür Namazı • Nafile Namazlar


Diğer İbadetler
Oruç • Humus • Zekât • Hac • Cihad • Emr-i Bi'l Ma'rûf Ve Nehy-i Anil Münker • Tevella • Teberra • Fitre Zekatı


Taharet Hükümleri


Abdest • Gusül • Meyyit Guslü • Müstehap Gusüller • Teyemmüm • Necaset • Mutahhirat • Cebire • İstibra


Medeni Hükümler
Vekalet • Vasiyet • Zemanet • Kefalet • İrs


Aile Hükümleri
Evlilik • Muta Nikâhı • Çok Eşlilik • Mehir • Emzirmek • Cinsel İlişki • İstimta • Nüşuz • Boşanma • Cenabet


Yasama Hükümleri
Kazavet • Diyat • Hudud • Kısas


İktisadi Hükümler
Alış Veriş (Bey') • İcare • Borç • Faiz • İstitaet


Diğer Hükümler
Sadaka • Adak • Taklid • Yiyecek ve İçecekler • Vakıf


İlgili Konular
GusaleBulüğ • Fıkıh • Kurbet NiyetiFetva • Ameli Hükümler • Tavzihu'l Mesail
Vacip • Haram • Müstehap • Mubah • Mekruh


Zilhicce ayının ilk on gününde kılınması tavsiye edilen bu namaz, zilhicce ayının ilk on gününde akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmaktadır. Bu namazda Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından A’raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır. Bu namaza “ve veadna” namazı da denmektedir. İmam Muhammed Bakır’dan (aleyhi selam) nakledilen bir hadise göre her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir.

Namazın Kılınma Şekli

Bu namaz Zilhicce ayının ilk on gününde (zilkade ayının son gecesinden kurban bayramı gününe kadar) akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınmalıdır.

Bu namaz iki rekâtlı bir namazdır. Her rekâtında Fatiha suresinden sonra İhlas suresi ve ardından A’raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır:

وَ واعَدْنا مُوسی‏ ثَلاثِینَ لَیلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیلَةً وَ قالَ مُوسی‏ لِأَخِیهِ هارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ “(Bana ibadet etmesi için) Musa'ya otuz gece vaat verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma.”

Bu ayetten sonra rükûa gidilmeli ve secde yapılmalıdır. Daha sonra teşehhüd ve selamdan sonra namaz bitirilmelidir.

Kaynakları

Bu namazın kaynağı İmam Cafer Sadık’tan (aleyhi selam) nakledilen bir hadistir. Ayrıca İmam Muhammed Bakır (aleyhi selam) oğlu İmam Cafer Sadık’a (aleyhi selam) bu namazı zilhicce ayının ilk on gününde kılmasını tavsiye etmiştir. Eğer bu namazı kılmayı bırakmazsa hacca gitmese bile kendisine hac sevabı verileceğini belirtmiştir.[1]

Bu namaz ilk olarak Seyyid İbn Tavus’un “İkbal” adlı kitabında zikredilmiştir. O da kaynağını İbn Uşnas’ın kitabına dayandırmıştır. Dolayısıyla Vesailu’ş Şia kitabında zikredilen İbn Uşnas’ın kitabının adı “Amel Zilhicce”dir.[2] Mefatihu’l Cinan kitabında da bu namaz altıncı faslın ikinci babında “zilhicce ayının amelleri” adı altında ele alınmıştır.

Dış Bağlantılar

Kaynakça

  1. Seyyid bin Tavus, İkbalu’l A’mal, c. 2, s. 35.
  2. Hürrü Amuli, Vesailu’ş Şia, c. 8, s. 183.

Kaynakça

Bibliyografi

  • Seyyid Bin Tavus, İkbalu’l A’mal.
  • Hürrü Amuli, Vesailu’ş Şia.
  • Şeyh Abbas Kummi, Mefatihu’l Cinan.