Öncelik: c, kalite: c
linksiz
yönlendirmesiz

Günlük Nafile Namazlar

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Füru-u Din

Namaz

Farz: Günlük Namazlar • Cuma Namazı • Bayram Namazı • Ayat Namazı • Meyyit Namazı

Müstehap: Gece Namazı • Gufeyle Namazı • Cafer-i Tayyar Namazı • Cemaat Namazı • Zilhicce Ayı Namazı • İmam Mehdi’nin Namazı • Şükür Namazı • Nafile Namazlar


Diğer İbadetler
Oruç • Humus • Zekât • Hac • Cihad • Emr-i Bi'l Ma'rûf Ve Nehy-i Anil Münker • Tevella • Teberra • Fitre Zekatı


Taharet Hükümleri


Abdest • Gusül • Meyyit Guslü • Müstehap Gusüller • Teyemmüm • Necaset • Mutahhirat • Cebire • İstibra


Medeni Hükümler
Vekalet • Vasiyet • Zemanet • Kefalet • İrs


Aile Hükümleri
Evlilik • Muta Nikâhı • Çok Eşlilik • Mehir • Emzirmek • Cinsel İlişki • İstimta • Nüşuz • Boşanma • Cenabet


Yasama Hükümleri
Kazavet • Diyat • Hudud • Kısas


İktisadi Hükümler
Alış Veriş (Bey') • İcare • Borç • Faiz • İstitaet


Diğer Hükümler
Sadaka • Adak • Taklid • Yiyecek ve İçecekler • Vakıf


İlgili Konular
GusaleBulüğ • Fıkıh • Kurbet NiyetiFetva • Ameli Hükümler • Tavzihu'l Mesail
Vacip • Haram • Müstehap • Mubah • Mekruh


Günlük nafile namazlar (Arapça: صلاة النفل), her gün kılınması gereken müstahap ve sünnet namazlardır. Günlük farz namazların her birinin kaç rekâtlı sünnet namazı bulunmaktadır? Bu namazlardan bazıları farzından önce ve bazıları da farzından sonra kılınmaktadır. Günlük nafile namazlar, Cuma günü dışında toplam 34 rekâttır.

Nafile’nin Anlamı

"Nafile" tabiri, insana vacip olmayan müstahap ve iyi işler için kullanılır. Ayrıca torun, ganimet ve verilen şeyler için de kullanılır.[1] Fakihlerin teriminde daha çok günlük sünnet namazlar için kullanılmaktadır.[2]

Nafilenin Önem ve Fazileti

İslam dininde müstahap ve sünnet namazların yerine getirilmesi ve oldukça fazla sevabının olduğu konusunda çokça vurgu yapılmıştır. Nafile ve sünnet namazlar içinde en üstün ve faziletli olanı gece namazıdır.

Masumlardan nakledilen hadislerde sünnet ve nafile namazların önemine vurgu yapılmıştır:

 • İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Tembellikten uzak durun! Kuşkusuz Rabbiniz şefkatlidir; az olan şeye şükürde bulunur. Şüphesiz birisi Allah’ın rızasını kazanmak için iki rekât (müstahap) namaz kılarsa, Allah o namazın hatırına onu cennetine koyar.”[3]
 • İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Hak Teâlâ, namazlarınızın noksan ve eksikliğini nafile namazlarınızla telafi eder.”
 • "Gurb-u Nevafil Hadisi" diye bilinen meşhur hadiste nafile namazların önemi hakkında şöyle geçmiştir: Ravi, İmam Sadık’tan (a.s), o Peygamber Efendimizden (s.a.a) ve Peygamber Efendimiz (s.a.a) de Allah Azze ve Celle’den şöyle nakletmektedir:
“Kuşkusuz, kulum nafile ve müstahaplarla bana yakınlaşmaya çalışır. Bu şekilde onu severim. Onu sevdiğimde ise, onun duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili olurum…”[4]
 • Fuzayl b. Yesar, İmam Sadık’tan (a.s) şöyle rivayet etmektedir: “Farz ve nafile namazların toplamı elli bir rekâttır. Oturarak kılınan yatsı namazı iki rekâttır ve bir rekât sayılır. Vacip namazlar 17 rekât ve nafileler ise, 34 rekâttır.[Not 1]

Sayısı ve Kılınma Vakti

Nafileler, Cuma günü dışında 34 rekâttır:

 • Öğle namazının nafile veya sünneti: 8 rekâttır. Öğle namazının nafile vakti, farzının vakti ile aynıdır. Ancak farzından önce kılınır.
 • İkindi namazının nafile veya sünneti: 8 rekâttır. İkindi namazının nafile vakti, farzının vakti ile aynıdır. Ancak farzından önce kılınır.
 • Akşam namazının nafile veya sünneti: 4 rekâttır. Akşam namazının nafile vakti, farzı ile aynıdır. Ancak farzından sonra kılınır.
 • Yatsı namazının nafile veya sünneti: 2 rekâttır. Yatsı namazının nafilesi oturarak kılındığından bir rekât sayılmaktadır. Yatsı namazının nafilesinin vakti, farzı ile aynıdır. Ancak oturarak ve farzından sonra kılınır.
 • Gece namazının nafilesi: 11 rekâttır. Sekiz rekâtı "gece namazı" niyetiyle, iki rekâtı "şef’ namazı" niyetiyle ve bir rekâtı da "vitir namazı" niyetiyle kılınır. Gece namazının vakti, şer'i gece yarısından sonra başlar ve sabah namazına kadar sürer.
 • Sabah namazının nafile veya sünneti: 2 rekâttır. Sabah namazının farzından önce kılınır.

Cuma günü, öğle ve ikindi namazlarının 16 rekâtlı nafilesine 4 rekât daha eklenir.[5]

Günlük Nafile Namazların Kılınma Şekli

Genel olarak nafile veya sünnet namazlar, sabah namazı gibi iki rekâtlı olarak kılınmakta ve bir teşehhüt ile bir selamı vardır. Ancak vitir namazı bir rekât olarak kılınmaktadır. Gadir Bayramı gecesi kılınan 12 rekâtlı namazın da her iki rekâtında bir teşehhüt okunmalı ve on ikinci rekâtın bitiminde de bir selam verilmelidir.[6]

Günlük nafile namazlar da sabah namazı gibi iki rekât olarak kılınmalıdır. Örneğin öğle namazının nafilesi dört tane iki rekâttır ve gece namazının nafilesi ise, beş tane iki rekât ve bir rekâttır.

Nafile veya sünnet namazlarını diğer müstahap namazlar gibi hem ayakta ve hem de oturarak kılmak mümkündür. Ancak oturarak kılınan iki rekâtlı müstahap namazları bir rekât saymak daha iyidir. Örneğin öğle namazının nafilesini oturarak kılmak isteyen birisi 16 rekât kılmalıdır.[7]

Yolculukta Nafile Namazlar

Yolculukta iki rekâta düşen dört rekâtlı namazların nafileleri kılınmamaktadır. Örneğin öğle ve ikindi namazlarının nafileleri kalkar ve kılınmazlar. Dolayısıyla, öğle, ikindi ve yatsı namazlarının nafilelerini yolculukta kılmamak gerekir. Ancak gece ve akşam namazlarının nafileleri kılınabilir.[8]

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. El-Muncid, c. 2, s. 1986.
 2. Mişkini, Ali, Mustalahatu’l Fıkıh, s. 528.
 3. Vesailu’ş-Şia, c. 4, s. 44.
 4. Usul-u Kâfi, c. 4, s. 53.
 5. Tavzihu’l Mesail, c. 1, s. 425, mesele: 746; İmam Humeyni, Tahriru’l Vesile, c. 1, s. 135, 136.
 6. Seyyid İbn-i Tavus, İkbalu’l A’mal, s. 452.
 7. Necevi, Cevaihu’l Kelam, c. 7, s. 52; İmam Humeyni, Tahriru’l Vesile, c. 1, s. 137.
 8. İmam Humeyni, Tahriru’l Vesile, c. 1, s. 136.
 1. عن فضیل بن یسار عن ابی عبدالله(ع) قال: «الفریضةُ والنافلةُ احدی و خمسون رکعةً. منها رکعتان بعد العتدیةِ جالساً تعدّان برکعةٍ وهو قائمٌ الفریضةُ منها سبع عشرة رکعةً والنافلةُ اربعُ و ثلاثون رکعةً» Hürr-ü Amuli, Vesailu’ş-Şia, c. 4, s. 46.

Bibliyografi

 • Hürr-ü Amuli, Vesailu’ş-Şia, Kum, Müessese-i Alulbeyt li-İhyau't-Turas.
 • İmam Humeyni, Tahriru’l Vesile, Necef, Adap matbaası, ikinci baskı, 1390 h.k.
 • İmam Humeyni, Tavzihu’l Mesail.
 • Seyyid İbn-i Tavus, İkbalu’l A’mal, Tahran, Daru’l Kutubu’l İslamiye, 1367 h.ş.
 • Kuleyni, Muhammed b. Yakup, Usul-u Kâfi, tercüme: Haşim Resuli, Cevad Mustafavi, Tahran, Kitapfuruşi İlmiye İslamiye, 1369.
 • Levis Maluf, el-Muncid, mütercim: Muhammed Benderegi, İran, üçüncü baskı, 1380 h.ş.
 • Mişkini, Ali, Mustalahatu’l Fıkıh, Kum, Müessese-i el-Hadi, ikinci baskı, 1379 h.ş.
 • Necefi, Muhammed Hasan, Cevahiru’l Kelam, Tahran, Daru’l Kutubu’l İslamiye, üçüncü baskı, 1367 h.ş.