Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

İmam Mehdi’nin Namazı

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Füru-u Din

Namaz

Farz: Günlük Namazlar • Cuma Namazı • Bayram Namazı • Ayat Namazı • Meyyit Namazı

Müstehap: Gece Namazı • Gufeyle Namazı • Cafer-i Tayyar Namazı • Cemaat Namazı • Zilhicce Ayı Namazı • İmam Mehdi’nin Namazı • Şükür Namazı • Nafile Namazlar


Diğer İbadetler
Oruç • Humus • Zekât • Hac • Cihad • Emr-i Bi'l Ma'rûf Ve Nehy-i Anil Münker • Tevella • Teberra • Fitre Zekatı


Taharet Hükümleri


Abdest • Gusül • Meyyit Guslü • Müstehap Gusüller • Teyemmüm • Necaset • Mutahhirat • Cebire • İstibra


Medeni Hükümler
Vekalet • Vasiyet • Zemanet • Kefalet • İrs


Aile Hükümleri
Evlilik • Muta Nikâhı • Çok Eşlilik • Mehir • Emzirmek • Cinsel İlişki • İstimta • Nüşuz • Boşanma • Cenabet


Yasama Hükümleri
Kazavet • Diyat • Hudud • Kısas


İktisadi Hükümler
Alış Veriş (Bey') • İcare • Borç • Faiz • İstitaet


Diğer Hükümler
Sadaka • Adak • Taklid • Yiyecek ve İçecekler • Vakıf


İlgili Konular
GusaleBulüğ • Fıkıh • Kurbet NiyetiFetva • Ameli Hükümler • Tavzihu'l Mesail
Vacip • Haram • Müstehap • Mubah • Mekruh


İmam Mehdi Namazı veya İmam-ı Zaman namazı (Arapça: صلاة الامام المهدي) diye tabir edilen bu namaz, Şialar tarafından kılınan iki rekâtlı müstehab bir namazdır. Birinci ve ikinci rekâtta Fatiha Suresi’nin “iyyake ne’budu ve iyyake nestein” ayeti 100 defa tekrar edilir. Bu namazın, Cemkeran Mescidi'nde kılınması tavsiye edilmektedir.

Kılınma Şekli

İmam Mehdi namazı, öteki müstahap namazlar gibi iki rekâtlıdır. Her rekâtta Fatiha Suresinin “iyyake ne’budu ve iyyake nestein” ayeti 100 defa tekrarlanır ve ardından İhlas Suresi okunur. Bazı rivayetlerde rükû[1] ve secde[2] zikirlerinin 7 kere tekrar edilmesi söylenmiş[3] bazılarında da herhangi bir sayı belirtilmemiştir.[4]

Namaz bittikten sonra bir kere “la ilahe illallah” denir ve sonra Hz. Fatımatu’z-Zehra’nın (selamullahi aleyha) tesbihat zikri söylenir. Sonra secdeye gidilir ve 100 kere salavat getirilir.

Ali bin Muslih’in Cemkeran Camii’nin yapımındaki öyküsünde, bu camide İmam Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) namazının kılınmasının Allah’ın evi Kâbe’de namaz kılmaya eşit olduğu söylenmiştir.[5]

Namazın Senedi

Seyyid İbn Tavus (664), bu namazı iki kitabında nakletmiştir:

 • Senedini zikretmeden “Cemalu’l-Usbu” kitabında[6]
 • Eminu’l-İslam Tabersi’nin yazmış olduğu “Kunuzu’n-Necah” kitabından naklen İmam Mehdi’nin tevkilerinden birine dayandırılan “Miheccetu’d-Deavat” kitabında. Bu tevkinin senedi Kunuzu’n-Necat” kitabında şöyle yer almıştır: “Ahmed bin ed-Derrabi, Hazame’den o da Ebu Abdullah Hüseyin bin Muhammed Bezuferi’den Nahiye-i Mukaddese’den.”[7]

Kef’emi (905) de “Beledu’l-Emin” kitabında bu namazı “Kunuzu’n-Necat” kitabından nakletmiştir.[8] Allame Meclisi (905) de Biharu’l-Envar kitabında, Hasan bin Muslih’in öyküsüne ve Mescid-i Cemkeran’ın yapımına değinmiş ve bu namazı “Tarih-i Kum” kitabından nakletmiştir.[9] Bazı hadis kaynaklarında bu namaz bir rivayet olarak nakledilmemiştir:

Hacet Namazı

“Mihecetu’d-Deavat” ve “Beledu’l-Emin” kitaplarında “Nahiye-i Mukaddese”den içeriği şöyle olan bir tevki kaydedilmiştir: “Her kimin Allah’tan bir haceti varsa, Cuma akşamı (Perşembe günü) gece yarısından sonra gusül almalı ve bu namazı kılmalıdır. Daha sonra bu namaza ait özel dua okunmalı ve hacetini Allah’tan dilemelidir.” Bu namaz, “Mefatihu’l-Cinan” kitabında da zikredilmiştir.[12]

Seyyid bin Tavus, “Cemalu’l-Usbu” kitabında bu namazdan sonra “İlahî Azume’l-Belau” duasının okunmasını söylemiştir. “Danışname-i İmam Mehdi” kitabının yazarları, bu namaz ve duanın her ikisinin de senedinin olduğuna ve bu şekilde terkibinin Seyyid İbn Tavus tarafından yapıldığına inanmaktadırlar.[13]

Kaynakça

 1. Subhane Rabbiye’l-Azimi ve Bi’hamdihi.
 2. Subhane Rabbiye’l-A’la ve Bi’hamdihi.
 3. Miheccetu’l-Deavat, s. 294.
 4. Ed-Deavat, s. 89.
 5. Biharu’l-Envar, c. 53, s. 231.
 6. Cemalu’l-Usbu, s. 280.
 7. Daru’z-Zehair, s. 294.
 8. Beledu’l-Emin, s. 164.
 9. Fi Tarih-i Kum; Biharu’l-Envar, c. 53, s. 231.
 10. Ed-Deavat, s. 89.
 11. Hidayetu’l-Ummet ila Ahkami’l-Eimme, c. 3, s. 319.
 12. Mefatihu’l-Cinan.
 13. Danışname-i İmam Mehdi, c. 6, 249. Dipnot.

Bibliyografi

 • Miheccetu’d-Deavat ve Minhacu’l-İbadet, tashih: Kirmani.
 • Kutbuddin Ravendi, Said bin Hibetullah, ed-Deavat, birinci baskı, Kum.
 • Allame Meclisi, Biharu’l-Envar.
 • Seyyid bin Tavus, Raziyuddin Ali, Cemalu’l-Usbu bi-Kemali’l-Ameli’l-Meşru, Kum, Daru’r-Razi, birinci baskı.
 • Kef’emi, İbrahim bin Ali, Beledu’l-Emin ve’d-Derru’l-Hasin, Beyrut, müessese el-A’lemi lil-Matbuat, birinci baskı, k. 1418.
 • Fi Tarihi Kum, Şeyh Fazıl Hasan bin Muhammed bin Hasan Kummi, Beyrut, k. 1418.
 • Şeyh Hürrü Amuli, Hidayetu’l-Ümmet ila Ahkami’l-Eimmet, c. 3, Meşhed, Mecmeu’l-Buhusu’l-İslamiye, birinci baskı, k. 1412.
 • Mefatihu’l-Cinan, Şeyh Abbas Kummi.
 • Danışname-i İmam Mehdi, c. 6.