Öncelik: c, kalite: c
linksiz
kategorisiz
navbox'siz
yönlendirmesiz

Müstahab Namazlar

WikiShia sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Füru-u Din

Namaz

Farz: Günlük Namazlar • Cuma Namazı • Bayram Namazı • Ayat Namazı • Meyyit Namazı

Müstahab: Gece Namazı • Gufeyle Namazı • Cafer-i Tayyar Namazı • Cemaat Namazı • Zilhicce Ayı Namazı • İmam Mehdi’nin Namazı • Şükür Namazı • Nafile Namazlar


Diğer İbadetler
Oruç • Humus • Zekât • Hac • Cihad • Emr-i Bi'l Ma'rûf Ve Nehy-i Anil Münker • Tevella • Teberra • Fitre Zekatı


Taharet Hükümleri


Abdest • Gusül • Meyyit Guslü • Müstahap Gusüller • Teyemmüm • Necaset • Mutahhirat • Cebire • İstibra


Medeni Hükümler
Vekalet • Vasiyet • Zemanet • Kefalet • İrs


Aile Hükümleri
Evlilik • Muta Nikâhı • Çok Eşlilik • Mehir • Emzirmek • Cinsel İlişki • İstimta • Nüşuz • Boşanma • Cenabet


Yasama Hükümleri
Kazavet • Diyat • Hudud • Kısas


İktisadi Hükümler
Alış Veriş (Bey') • İcare • Borç • Faiz • İstitaet


Diğer Hükümler
Sadaka • Adak • Taklid • Yiyecek ve İçecekler • Vakıf


İlgili Konular
Bulüğ • Fıkıh • Fetva • Ameli Hükümler • Tavzihu'l Mesail
Vacip • Haram • Müstahab • Mubah • Mekruh


Müstahap namazlar (Arapça: الصلاة المستحبة), farz namazların yanı sıra İslam’da teşri edilen ve oldukça fazla sevabı olan namazlardır. Müstahap namazların hükümleri bazı durumlarda farz namazlardan farklılıklar göstermekte ve farz namazlara oranla daha kolaydır. Günlük nafile namazlar, ayın ilk günü kılınan namazlar, cemkeran gibi bazı mekânlara özgü kılınan namazlar, rızkın artması gibi bazı dileklerin yerine getirilmesi için kılınan namazlar, çok sayıdaki müstahap namazlardan birer örnektir.

Müstahap Namazların Özellikleri

Müstahap namazların farz namazlarla ortak noktaları olduğu gibi, ayrıldığı noktaları da vardır. Buna rağmen tüm müstahap namazlar birbirlerinin aynı değildir. Dolayısıyla bazılarının kendine özgü hükümleri vardır. Müstahap namazların bazı özellikleri şunlardır:

 1. Abdest gereklidir.
 2. Konuşmak, yemek ve içmek sakıncalıdır.
 3. Kıbleye riayet etmek gerekir.[1]
 4. Vitir namazı dışındaki müstahap namazlar iki rekâtlıdır.
 5. Ezan ve ikameti yoktur.
 6. Yağmur namazı dışında[2] cemaatle kılınmaz.[3]
 7. Gufeyle namazı gibi bazı istisnalar dışında, Fatiha’dan sonra sure okumak gerekli değildir.
 8. Fatiha’dan sonra her hangi bir surenin bir kısmını okumak mümkündür (farz namazlarda tam bir sure dışında her hangi bir ayet okunması caiz değildir)
 9. Fatiha’dan sonra birkaç sure okunabilir.
 10. Sehiv secdesi ve ihtiyat namazı yoktur.
 11. Ruku ve secde gibi namazın erkânından birisinin sehven fazladan yapılması namaza zarar vermez.
 12. Ayakta, oturarak, uzanarak ve hareket halinde kılınabilir.
 13. Bir kısmını ayakta, bir kısmını oturarak kılmak mümkündür.
 14. Bilerek namazı bozmak caizdir.
 15. Ölüler adına kılınabileceği gibi başkalarını da sevabına ortak etmek mümkündür.
 16. Kaç rekât namaz kılındığı konusunda şüphe edilmesi durumunda istenilen yerden devam etmek caizdir.[4]

Müstahap Namaz Çeşitleri

 1. Farzından önce ve sonra kılınan günlük nafile namazlar.
 2. Bazı belirli vakitlerde kılınması gereken namazlar. Örneğin gece namazı.
 3. Kılınması tavsiye edilen 14 Masum adına nakledilen namazlar.
 4. Cafer-i Tayyar namazı gibi Peygamber Efendimiz (s.a.a) veya İmamların (a.s) ashabı adına nakledilen namazlar.
 5. Bazı özel zamanlar için teşri olan namazlar. Örneğin: Ayın ilk günü namazları.
 6. Bazı özel mekânlarda kılınması istenen namazlar. Örneğin: Mescid-i Cemkeran namazı.
 7. Bazı maddi, manevi sorunların giderilmesi ve bazı dileklerin kabul olması için tavsiye edilen namazlar. Örneğin: Rızkın çoğalması için kılınan namazlar.[5]

Meşhur Müstahap Namazlar

Bazı müstahap namazlar Müslümanlar arasında daha ünlüdür. Bu namazlardan bazıları şunlardır:

 1. Cafer-i Tayyar Namazı: Günahların bağışlanması, dileklerin kabul olması için çok etkili bir namazdır. Çok sayıda Şia ve Ehlisünnet senediyle nakledilmiştir. Bazıları bunun tevatür haddinde olduğunu ileri sürmüştür.[6]
 2. Vahşet Namazı: Meyyitin defnedildiği gece kılınan bir namazdır.[7]
 3. Gece Namazı: En ünlü müstahap namazlardandır ve kılınması oldukça fazla tavsiye edilmiştir.[8]

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Meliki, Der Vadiyi Nur, s. 41.
 2. Fellahzade, Ahkâm-ı Din, s. 138.
 3. Meliki, Der Vadiyi Nur, s. 39, 41.
 4. Meliki, Der Vadiyi Nur, s. 39, 41.
 5. Mekarim Şirazi, Zemzeme-i Ramazan, s. 1392, 1393.
 6. Mekarim Şirazi, Zemzeme-i Ramazan, s. 1392, 1393.
 7. Mekarim Şirazi, Zemzeme-i Ramazan, s. 1392, 1393.
 8. Mekarim Şirazi, Zemzeme-i Ramazan, s. 1392, 1393.

Bibliyografi

 • Fellahzade, Muhammed Hüseyin, Ahkâm-ı Din, Taklit mercilerin fetvalarıyla uyumlu, Meşer, Tahran, 1386 h.ş.
 • Mekarim Şirazi, Nasır, Zemzeme-i Ramazan, Mefatih-i Nevin’den alıntı.
 • Meliki, Ali, Der Vadiyi Nur, Meşer, Tahran, 1389 h.ş.