Seher Duası

Öncelik: c, kalite: c
linksiz
navbox'siz
yönlendirmesiz
wikishia sitesinden
Yakarış
Küçük resim oluşturmada hata: Dosya eksik

Seher duası (Arapça: دعاء السحر), Ramazan ayı seher vakitlerinde okunan dualar için kullanılan genel bir isimdir. Bunlardan en meşhurları İmam Rıza’nın (a.s) İmam Bakır’dan (a.s) rivayet ettiği ve “Allahumme inni eseluke min behaike bi-ebhahu…” ile başlayan duadır. Mefatihu’l-Cinan[1] kitabında nakledilen bu dua, Şialar tarafından Ramazan ayında seher vakitlerinde okunmaktadır. Seher duası için çok sayıda şerhler yazılmıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri de İmam Humeyni’nin yazdığı şerhtir. Bu duaya “Beha” duası da denilmektedir.

Senedi

İmam Rıza’nın (a.s) İmam Bakır’dan (a.s) naklettiği Seher duasının senedini Seyyid İbn-i Tavus, İkbalu’l-A’mal[2] kitabında Şeyh Tusi tariki ile Ali b. Hasan Fazzal ve İbn-i Ebi Karre’ye ulaştırmış ve duayı Ramazan ayı seher vakitlerinde yapılan amellerin yanında zikretmiştir.

Yine Alleme Meclisi Biharu’l-Envar[3] ve Zadu’l-Mead[4] kitabında ve Şeyh Abbas Kummi, Mefatihu’l-Cinan[5] kitabında Seher duasını nakletmişlerdir.

Seher Duasının Önemi

Eyyub b. Yaktin duanın sıhhati hakkında İmam Rıza’ya (a.s) bir mektup yazdı. İmam (a.s) cevabında şöyle yazdı:

“Evet, bu dua, İmam Bakır’ın (a.s) seher vakitlerinde okuduğu duadır. Babam, dedesi İmam Bakır’dan şöyle nakletmiştir: ‘Allah’ın İsm-i Azamı bu duadadır. Öyleyse duayı okuduğunuzda manası üzerine düşünün ve önem verin. Çünkü onda ilim gizlenmiştir ve onu ehlinden başkasından gizleyin. Münafıklar, yalancılar, yalanlayıcılar ve onu inkâr edenler, onun ehli değillerdir ve bu dua mübahaledir.”[6]

Kıraat Vakti

İmam Rıza’nın (a.s) rivayetinde de belirtildiği gibi[7], bu dua Ramazan ayının seher vakitlerinde okunmaktadır. Şialar bu duayı, ferdi olarak Ramazan ayının seher vakitlerinde okumaktadır.

İçeriği

Seher duası 23 pasajdan ve “Allahumme inni eseluke min behaike bi-ebhahu…” ile başlar. Allah’tan güzellik, cemal, celal, azamet, nur, rahmet, kelam, kemal, esma, izzet, meşiyyet, kudret, ilim, söz, istekler, şeref dereceleri, saltanat, hükümranlık, yüce makam, kadim, ihsan, ayet, şan ve ceberutu hakkı için isteklerde bulunulmakta ve şöyle demektedir: Allah'ım! Reddetmeyeceğin ve kabul edeceğin şeyleri vasıta kılarak, sana el açıyorum. O hâlde (dualarımı) kabul buyur, ya Allah!"

Şerhleri

Seher duası için bazı şerhler kaleme alınmıştır. Onlardan bazıları şunlardır:

 1. Şerh-i Duayı Seher, telif: Şeyh Muhammed Salih b. Mirza Fazlullah Mazenderani Hairi.
 2. Şerh-i Duayı Seher, telif: Muhammed b. Süleyman Tenkabani.
 3. Şerh-i Duayı Seher, telif: Mevla Hidayetullah b. Muhammed Hüseyin Aştiyani, Farçsa.[8]
 4. Şerh-i Duayı Seher, telif: İmam Humeyni.
 5. Maarif İlahî, telif: Ahmed Zemerdiyar.

Mübahale Duası

Mübahele günü (Zilhicce ayının 24’ü) Mübahele isminde bir dua nakledilmiştir.[9] Bu dua, Seher duasına benzemektedir. Farklılıkları vardır ve Seher duasından biraz daha uzundur. Seyyid b. Tavus’a göre Seher Duası, Mübahele duasıdır.[10]

Bahailer'in Duadan Suistifade Etmesi

Sapkın Bahai mezhebi taraftarları Şia ve İslam’ın görüşüne aykırı olarak, Seher duasını kendi kafalarına göre tevil etmişlerdir (farklı manalar vermişlerdir).[11]

Seher Duasının Metni

Duanın Arapça Metni Duanın Türkçe Anlamı
Arapçası

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَ كُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُّ جَلالِكَ جَلِيلٌ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا وَ كُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِأَكْبَرِهَا وَ كُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّهَا وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضَاهَا وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ مَاضِيَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَ كُلُّهَا [وَ كُلُّ مَسَائِلِكَ‏] إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَ كُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَ كُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عُلُوِّكَ بِأَعْلاهُ وَ كُلُّ عُلُوِّكَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعُلُوِّكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَكْرَمِهَا وَ كُلُّ آيَاتِكَ كَرِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي [بِهِ‏] حِينَ أَسْأَلُكَ فَأَجِبْنِي يَا اللَّهُ.

Türkçesi

Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.
"Allah'ım! Aydınlığının en aydın mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin aydınlığının bütün mertebeleri parlaktır. Allah'ım! Aydınlığının bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Cemalinin en güzel mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin cemalinin bütün mertebeleri güzeldir. Allah'ım! Cemalinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Celalinin en yüce mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin celalinin bütün mertebeleri yücedir. Celalinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Azametinin en büyük mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin azametinin bütün mertebeleri büyüktür. Allah'ım! Azametinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Nurunun en nurlu mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin nurunun bütün mertebeleri nurludur. Allah'ım! Nurunun bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

Allah'ım! Rahmetinin en geniş mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Muhakkak senin rahmetinin bütün mertebeleri geniştir. Allah'ım! Rahmetinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Kelimelerinin en mükemmelini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin kelimelerinin hepsi mükemmeldir.

Allah'ım! Bütün kelimelerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Kemalinin en kâmil mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin kemalinin bütün mertebeleri kâmildir. Allah'ım! Bütün kemal mertebelerinin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! İsimlerinin en büyüğünü vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin bütün isimlerin büyüktür. Allah'ım! Bütün isimlerinin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

Allah'ım! İzzetinin en yüce mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin izzetinin bütün mertebeleri yücedir. Allah'ım! Bütün izzet mertebelerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Meşiyyetinin en etkili mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin meşiyyetinin bütün mertebeleri etkili ve kesindir. Allah'ım! Meşiyyetinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Kudretinin her şeyi kuşatan mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin kudretinin bütün mertebeleri (her şeyi) kuşatıcıdır. Allah'ım! Kudretinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! İlminin en etkili mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin ilminin bütün mertebeleri etkilidir. Allah'ım! İlminin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

Allah'ım! En beğenilmiş sözünü vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin bütün sözlerin beğenilmiş ve güzeldir. Allah'ım! Bütün sözlerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Mes'elelerinin en sevilenini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin bütün mes'elelerin sevilendir. Allah'ım! Bütün mes'elelerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

Allah'ım! Şerefinin en üstün mertebesini vasıta kılarak, sana el açıyorum. Elbette senin şerefinin bütün mertebeleri şeriftir. Allah'ım! Şerefinin bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! En sürekli saltanat ve hâkimiyetin hakkına sana el açıyorum. Elbette senin saltanat ve hâkimiyetinin hepsi sürekli ve ebedidir. Allah'ım! Hâkimiyet ve saltanatının hepsi hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! En muhteşem mülkünün hakkına sana el açıyorum. Elbette senin bütün mülkün muhteşemdir. Allah'ım! Bütün mülkün hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum.

Allah'ım! Ululuğunun en yüce mertebesi hakkına sana el açıyorum. Elbette senin ululuğunun bütün mertebeleri yücedir. Allah'ım! Ululuğunun bütün mertebeleri hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! İhsanının en kadimi hakkına sana el açıyorum. Elbette senin bütün ihsanların kadimdir. Allah'ım! Bütün ihsan ve lütufların hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Ayetlerinin en değerlisi hakkına sana el açıyorum. Elbete senin bütün ayetlerin değerlidir. Allah'ım! Bütün ayetlerin hakkına (hacetlerimi) senden diliyorum. Allah'ım! Sahip olduğun şan ve ceberutun hakkına sana yalvarıyorum. Başlı başına bütün şan ve bütün ceberutlar hakkına senden (hacetlerimi) diliyorum. Allah'ım! Reddetmeyeceğin ve kabul edeceğin şeyleri vasıta kılarak, sana el açıyorum. O hâlde (dualarımı) kabul buyur, ya Allah!"

Seher Duası'nı İndir

↓ Seher Duasını indirip dinlemek için tıklayınız: ↓

Seher Duası -Muhammed Kahhar-
Seher Duası -Muhammed İsfahani-

Kaynakça

 1. Mefatihu’l-Cinan, Seher duası, s. 331.
 2. İbn-i Tavus, İkbalu’l-A’mal, s. 345.
 3. Meclisi, Biharu’l-Envar, c. 95, s. 93, 95.
 4. Meclisi, Zadu’l-Maad, s. 90, 92.
 5. Mefatihu’l-Cinan, s. 331, 334.
 6. Seyyid İbn-i Tavus, İkbalu’l-A’mal, s. 345.
 7. Seyyid İbn-i Tavus, İkbalu’l-A’mal, s. 345.
 8. Tahrani, ez-Zeria, c. 13, s. 248.
 9. Bkz. Tusi, Misbah, Kef’emi, Misbah ve Beledu’l-Emin, Mübahele günü amelleri zımnında.
 10. Seyyid İbn-i Tavus, İkbalu’l A’mal, s. 345.
 11. Dairetu’l Maarif Teşeyyü, c. 7, s. 526.

Bibliyografi

 • İbn-i Tavus, İkbalu’l-A’mal, Beyrut, A’lemi baskısı, m. 1996.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Zadu’l-Mead, Beyrut, Alaattin A’lemi baskısı, m. 2003.
 • Kummi, Abbas, Mefatihu’l-Cinan, Tahran, Merkez-i Neşr-i Ferhengi Reca, 1369 h.ş.
 • Ağa Bozorg Tahrani, ez-Zeria, c. 13, Beyrut, Daru’l-Evza, 1378 h.k.
 • Tusi, Muhammed b. Hasan, Misbahu’l-Muteheccid, Beyrut, Alaattin A’lemi baskısı, 1418 h.k.
 • Kef’emi, İbrahim b. Ali, el-Beledu’l-Emin ve Dureu’l-Hasin, Beyrut, Alaattin A’lemi baskısı, m. 1997.
 • Kef’emi, İbrahim b. Ali, Misbah, Beyrut, Alaattin A’lemi baskısı, m. 1994.
 • Sadr Seyyid Cevadi, Ahmed, Dairetu’l-Maarif Teşeyyü, Tahran, c. 7, Neşr-i Şehid Said Muhibbi, 1380 h.ş.